Įsimylėjimo fenomenas

Jei XVII amžiuje santuoka buvo tik sutartis, o įsimylėjimą ar romantinę meilę žmonės dažniausiai patirdavo už jos ribų, tai dabar įsimylėjimas dažnai yra pagrindas renkantis vedybų ar gyvenimo partnerį – ekonominiai ir socialiniai aspektai vaidina antraeilį vaidmenį. Kita vertus, yra porų, kurios, nepatyrusios intensyvaus įsimylėjimo, iš nusivylimo, šeimos ilgesio ar nesaugumo užmezga partneriškus santykius. Ar jos turi laimės šansą?
 

Įsimylėjimo apibrėžimas


Įsimylėjimas dažnai apibūdinamas kaip žaibiškai pakitusi sielos būsena, savo trukme ir intensyvumu besiskirianti nuo draugystės, santuokinės, artimo meilės ir turinti panašumų į kai kuriuos psichikos sutrikimus. Jau Platonas įsimylėjimą vadino viena iš manijos formų, kurią, skirtingai nuo patologijos, jis laikė dievų dovana. Įsimylėjimas siejamas su smarkiais nuotaikų pokyčiais: hipomanijai (pakiliai nuotaikai) būdingu laimės jausmu susipažinus ir giliais emociniais sukrėtimais, prislėgtumu, kai apninka abejonės. Specht 1977 m. pareiškė, kad įsimylėjimo esmė - kito žmogaus idealizavimas.

 

Meilės tyrimai


Nors romantinis įsimylėjimas ir meilė daugeliui žmonių turi didžiulę reikšmę, šios srities tyrimai pradėti daryti palyginti neseniai. Mėginimo “išmatuoti neišmatuojamą” (meilę) pionieriumi laikomas Rubin.
1991-1992 m. porų konsultantas J.Willi Šveicarijoje ir Austrijoje skaitė paskaitas iš savo knygos “Kas padeda porai išlikti drauge”. Norėdamas išsiaiškinti įsimylėjimo reikšmę jis surengė anoniminę apklausą: ar dažnai įsimylima, ar skiriasi vyrų ir moterų išgyvenimai įsimylėjus? kokius kūno ir sielos pokyčius pastebi įsimylėję vyrai ir moterys? kas įsimyli greičiau: vyrai ar moterys? ar skiriasi porų, kurios buvo įsimylėjusios savo partnerį, ir porų, kurios užmezgė santykius dėl kitų priežasčių, pasitenkinimas santuoka?
Buvo pritaikyta 58 klausimų įsimylėjimo ir partnerystės anketa: klausimai apie sociodemografinius duomenis, apie laimę ir pasitenkinimą partneryste, apie įsimylėjimą (kada įsimylėjo dabartinį partnerį ir kaip mano, kada jis pajutęs tą patį?). Atsakymai variavo nuo “iš pirmo žvilgsnio” iki “daugiau kaip po 1 metų”. Naudojant penkiabalę skalę įvertintas savo ir įsivaizduojamas partnerio įsimylėjimo intensyvumas: “Ar kitą asmenį tiriamasis buvo įsimylėjęs labiau nei dabartinį partnerį?”; “Ar dabartinis ryšys yra tiesiogiai kilęs iš nusivylimo meile?”. Taip pat buvo pateikti klausimai apie savijautos pokyčius įsimylėjus.
Tyrime dalyvavo 187 vyrai (31 proc.) ir 419 moterų (69 proc.), jų amžius svyravo nuo 18 iki 82 m. Apklausos metu 533 (88 proc.) dalyviai turėjo ilgalaikį partnerį, 443 (80 proc.) iš jų gyveno kartu su partneriu. Apie 2/3 apklaustųjų buvo vedę, 59 (9,8 proc.) - išsiskyrę, 5 proc. - našliai. 1/3 dalyvių vaikų neturėjo, o dauguma augino po du vaikus.


 

Įsimylėjimas ir tolesni santykiai


98,3 proc. apklaustųjų buvo patyrę intensyvų įsimylėjimą: 65,5 proc. - 2-5 kartus, apie 20 proc. - 6-15 kartų, apie 1 proc. - daugiau kaip 16 kartų. Pagal įsimylėjimo dažnį ir ilgalaikių santykių sukūrimą įsimylėjus patikimo skirtumo tarp vyrų ir moterų nenustatyta. 95 proc. apklaustųjų įsimylėję sugebėjo sukurti ilgalaikius santykius: apie 30 proc. - kartą ar du kartus, 30 proc. - daugiau kartų. Tik 5,4 proc. apklaustųjų (amžiaus vidurkis - apie 20 m.) iki šiol nepavyko įsimylėjus užmegzti ilgalaikio ryšio. 25 proc. apklaustųjų teigė, jog kartą ar du kartus palaikė svarbius ir ilgalaikius partneriškus santykius, nebūdami įsimylėję. 5 proc. apklaustųjų ilgalaikiai santykiai neįsimylėjus buvo pasitaikę dažniau negu įsimylėjus, todėl neteisinga būtų teigti, jog romantinė meilė yra vienintelis partnerystės stabilumo garantas.
 

Įsimylėjimas dabartinėje partnerystėje


Apie 30 proc. apklaustųjų teigė įsimylėję “iš pirmo žvilgsnio” ar “pirmąją pažinties dieną”, kiti 30 proc. - pirmaisiais pažinties metais ar dar vėliau, apie 40 proc. - “per pirmas 8 pažinties savaites”. Įsimylėjimo greičio priklausomybės nuo lyties nepastebėta, nors moterys dažniau tikėjo, kad partneriai įsimylėję jas “iš pirmo žvilgsnio”, o vyrai manė, jog partnerės įsimylėjo juos “per pirmuosius pažinties metus ar dar vėliau”. Įsimylėjusieji “pirmąją pažinties dieną” arba “iš pirmo žvilgsnio” taip pat dažnai sugebėjo išugdyti darnią partnerystę kaip ir įsimylėję “pirmaisiais pažinties metais ar dar vėliau”. Literatūros duomenimis, vyrai įsimyli greičiau nei moterys, tačiau ne visi tyrimai tai patvirtino.
Taigi tyrimo duomenys buvo artimi stereotipiniam lyčių vaidmenų aiškinimui: nepaisant moterų emancipacijos, vyras ir toliau suvokiamas kaip “riteris-užkariautojas”, o moteris -“jausmus slepianti karalaitė”.
Pusė apklaustųjų teigė, jog savo gyvenime jie buvo intensyviau įsimylėję kitą žmogų nei dabartinį partnerį. Be to, moterys dažniau prisipažindavo, kad kitą žmogų buvo įsimylėjusios labiau ir kad jų dabartinė partnerystė yra kilusi iš prieš tai buvusio nusivylimo meile. Moterims, priešingai nei vyrams, laikui bėgant prisirišimas prie partnerio stiprėja, tampa tikroviškesnis ir pragmatiškesnis. Pragmatiškesnio moterų požiūrio priežastis ta, kad vėlesnis bendro gyvenimo standartas vis dar labiau priklauso nuo vyro socialinės padėties. Kol mergaitės mokomos, kad moters identitetas labiausiai siejamas su namų židiniu ir motinyste, užaugusios jos rinksis tuos partnerius, kurie užtikrins jų ekonominį saugumą. Keičiantis tradiciniams lyčių vaidmenims, šis skirtumas turėtų išnykti.
 

Savijautos pokyčiai įsimylėjus


Visi apklaustieji pažymėjo, jog įsimylėję jautėsi energingesni, džiaugsmingesni, jausmingesni, sumažėjo miego poreikis. Vyrai nepastebėjo, jog jų apetitas įsimylėjus pakistų, o moterys pabrėžė įsimylėjus susilpnėjusį apetitą. Geidulingumo, švelnumo poreikio stiprumą abiejų lyčių žmonės nurodė vienodai. Beveik visus išvardintus savijautos pokyčius moterys apibūdino kaip intensyvesnius nei vyrai, ir tai patvirtina literatūros duomenis. Šis skirtumas tarp lyčių taip pat aiškinamas vaidmenų stereotipais: didesniu moterų jausmingumu, ekspresyvumu. Tai leidžia galvoti, kad moterų savijautos pokyčiai nebūtinai yra stipresni nei vyrų, tiesiog jos tai labiau pastebi ir atviriau apie tai kalba.
 

Įsimylėjimas ir pasitenkinimas partneryste santuokoje


86 proc. vedusiųjų (iš viso - 328 apklaustieji) teigė, jog savo partnerį buvo įsimylėję “smarkokai” ar “labai”; 5 proc. - “niekada” arba “šiek tiek” ir 10 proc. - “vidutiniškai”. Vedusieji didžiąją savo gyvenimo meilę arba buvę labai įsimylėję (iš viso - 353 apklaustieji) save apibūdina kaip laimingesnius nei tie asmenys (iš viso - 33), kurių tarpusavio santykių pagrindas buvo ne romantinė meilė. Laimė, kaip ir pasitenkinimas partneryste, labai siejasi su teigiamu vienas kito vertinimu.
Įsimylėjimą taip pat intensyviai išgyveno vedusieji ir nevedusieji, neatsižvelgiant į tai, ar gyveno kartu su partneriu, ar atskirai. Neseniai ištekėjusios moterys (iki 5 m.) jautėsi laimingesnės už seniai santuokoje gyvenančias (daugiau 20 m.) moteris. Vyrų laimė nuo santuokos trukmės nepriklausė.
 

Įsimylėjimo reikšmė porų terapijai


Porų konsultantai įsimylėjimą ilgą laiką vertino gana skeptiškai. Jie matydavo, kad ši “simbolinė būsena”, kai abu partneriai “vienas kitą mato pro rožinius akinių stiklus”, dažnai provokuoja krizę ir galiausiai atveda porą į šeimos terapiją. Šis spėjimas remiasi Z.Freudo įsimylėjimo teorija - ankstyvas įsimylėjimas atitinka pasąmonės troškimą sugrįžti į kažkada patirtą idealią būseną (galbūt vaikystėje). Šioje būsenoje retai pavyksta neidealizuojant matyti partnerį tokį, koks jis yra, todėl “praregėjus” neišvengiamai apima neviltis.
Naujesni mokslininkų darbai teigia priešingai - įsimylėjimui būdingi resursai ir potencialai. Vadinasi, vienas kitą idealizuodami įsimylėjėliai išmoksta geriau prisitaikyti prie bendro gyvenimo, partnerystės, tėvystės ir sėkmingiau atitolsta nuo savo tėvų. Įsimylėjimas yra prasmingiausia pradinė bendro gyvenimo fazė: “įsimylėjėlių lydinys” gali būti suvokiamas kaip procesas, įvairiais keliais atvedantis partnerius vieną pas kitą ir įskiepijantis jiems stabilų tarpusavio priklausomybės jausmą.
Vis dėlto sudėtinga šia tema kalbėti tiek nenukrypstant į patologiją, tiek nepradedant idealizuoti. Porų psichoterapeutų nuomone, partnerystės stabilumui ir kokybei įsimylėjimo intensyvumas yra ne tiek svarbus, kiek reikšminga tai, jog pats įsimylėjimas tampa konfliktų potencialu: praktikoje sutinkame porų, kurios kuo ilgiau stengiasi išlikti labai simbolinėje pradinėje santykių stadijoje. Artumo troškimas, neviltis, partneriams kiek atitolus, gali greitai įgauti “griaunančias” formas. Kitos, niekada intensyvaus įsimylėjimo kartu nepatyrusios poros nežino, kaip elgtis, kai vienas iš partnerių kitą yra įsimylėjęs labiau, arba kaip kovoti su baime, kad partneris niekada nebuvo tavęs įsimylėjęs. Labai destruktyvios gali tapti ir situacijos, kai neatitikimas tarp norų ir realybės tampa nepakeliamas ir nuviltasis “nuodija atmosferą” savo prieštaringais jausmais. Kitus žmones didelis emocinis artumas, dažnai užplūstantis įsimylėjus, taip gąsdina, kad bendraudami jie mieliau palaiko atstumą arba “saugią” santuoką ir intensyvius meilės ryšius su skirtingais asmenimis.
Svarbiausias klausimas ieškant išeities susiklosčius minėtiems scenarijams: ar pora gali keistis, vystytis, tobulėti?
 

Pabaigai


Šiandien populiari samprata, kad poros ryšys yra ne būsena, o procesas, turintis vystymosi fazes, parodo, kad kinta ne tik vyras ir moteris, bet ir jų, kaip poros ir šeimos, santykiai. Šiems santykiams įtaką daro besikeičiančios visuomeninės sąlygos. Partnerystė turi vystytis ir tobulėti, kitaip tenka sumokėti bendro ir asmeninio sunykimo kainą. Įsimylėjėliams būtina išmokti iš susiliejimo ir abipusio idealizavimo pereiti į tolerancijos, didesnių apribojimų, nusivylimo, asmeninės ir bendros tapatybės ieškojimo kelią.

Populiariausi straipsniai

Lankytojų komentarai

ginta
2012-03-27 19:23
O kaip išgyti nuo įsimylėjimo?
Carina
2009-12-10 23:04
Stebiuosi. Puikiai atliktas darbas rašant straipsnį. Mokslinis išsamumas. Dėkui, Rūta, Roma.
lolita
2007-04-29 04:10
Nu neblogas toks, bet toji statistika mazai ka sako..
PJ_sound
2007-02-23 21:45
nuostabu, dba truputi daugiau suzinojau apie mokslininku meiles apibudinimus (net nzn kaip issireiksti). ,,PABAIGAI” :DDD Straipsnis patiko!

Parašykite savo nuomonę

 • :)
 • (happy)
 • :D
 • (super)
 • (hi)
 • (red)
 • (fu)
 • (fool)
 • (weird)
 • :P
 • :(
 • (hooray)
 • (bad)
 • (think)
 • 8|
 • (ok)

Straipsniai šioje grupėje

Video

Mūsų draugai

Mūsų draugai