Naudojimosi taisyklės

Naudojimosi taisyklės

Bet koks portalo „sveikaszmogus.lt“ naudojimas apibrėžiamas šiomis naudojimosi taisyklėmis. Naudodamasis „sveikaszmogus.lt“ teikiamomis paslaugomis Jūs sutinkate laikytis šių naudojimosi taisyklių.

 

Atsakomybės apribojimas

Interneto svetainė „sveikaszmogus.lt“ skirta tik informaciniams tikslams, „sveikaszmogus.lt“ nėra konsultacijų, kurias teikia medicinos specialistai, pakaitalas. Jei turite asmeninių ar sveikatos problemų, visada pasitarkite su gydytoju ar kitu kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Nelaukite atsakymo į savo užklausą iš „sveikaszmogus.lt““ ar straipsnio Jums rūpima sveikatos tema „sveikaszmogus.lt“ svetainėje.

 

Nepaisant to, kad buvo dedamos visos pastangos rengiant kuo kokybiškesnę medžiagą „sveikaszmogus.lt“svetainei, jos savininkai, darbuotojai ir autoriai aiškiai atsisako bet kokios teisinės ar kitokio pobūdžio atsakomybės už paskelbtoje medžiagoje esančius netikslumus, klaidas, pareiškimus arba trūkumus, nesvarbu, kokio pobūdžio jie būtų. „sveikaszmogus.lt““ neatsako už bet kokius portale paskelbtos informacijos naudojimo padarinius.

 

Informacija, pateikiama šioje svetainėje, yra glausto, sutrumpinto pobūdžio ir laikui bėgant gali keistis. Šio puslapio informacija neturėtų būti remiamasi nustatant teises ar priimant kitus sprendimus. Lankytojams griežtai patariama visada siekti profesionalių patarimų tokiais klausimais.

Lankytojai, besinaudojantys „sveikaszmogus.lt“ paslaugomis, tokiomis kaip „Forumas“, „Konsultacijos“, komentarų skiltys ir pan., turėtų atkreipti dėmesį, kad tik jie patys yra visiškai atsakingi už bet kokių savo rašomų žinučių turinį. Kaip ir kitos svetainės, teikiančios skelbimų ar diskusijų portalo paslaugas, mes negalime visiškai garantuoti konfidencialumo kiekvienam vartotojui, net jei šis vartotojas pasirinko identifikuoti save „anonimu“. Todėl mes oficialiai įspėjame Jus ir patariame susilaikyti nuo bet kokių pareiškimų ar informacijos, kurios nenorėtumėte skelbti viešai, atskleidimo. Norėtume atkreipti dėmesį, kad jei Jūs vis dėlto nuspręsite imtis tokių veiksmų, tai darysite prisiimdami visą galimą riziką.

 

„sveikaszmogus.lt“ neprisiima atsakomybės už bet kokius skundus, reikalavimus, patirtus nuostolius ar žalą, atsižvelgiant į bet kokį informacijos, turinio ar reklamos, įskaitant, bet neapsiribojant, tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius ar dėl susiklosčiusių aplinkybių atsiradusius, nuostolius ar žalą, nesvarbu dėl kokios priežasties šie nuostoliai ar žala atsirado ir ar apie tai buvo pranešta ar ne, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

 

„sveikaszmogus.lt“ taip pat nėra atsakingas už tas svetaines, kurių nuorodos yra skelbiamos šiame interneto portale. Mes šių svetainių neperžiūrėjome ir neužtikriname jose publikuojamo turinio kokybės ar teisingumo. Šios nuorodos į kitas svetaines pateikiamos tik „sveikaszmogus.lt“ lankytojų patogumui.

Šis Atsakomybės apribojimas apima visą sutartį tarp Jūsų ir „sveikaszmogus.lt“ ir reglamentuoja Jūsų naudojimąsi „sveikaszmogus.lt“ paslaugomis. Teisinio ginčo atveju, Jūs ir „sveikaszmogus.lt“ sutinkate paklusti išskirtinei Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcijai.

 

Autorinės teisės ir turinio naudojimas

Visa  „sveikaszmogus.lt“ pateikiama medžiaga yra saugoma autorines teises reglamentuojančių įstatymų. Bet koks šios medžiagos panaudojimas kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba jos platinimas bet kuriuo pavidalu be išankstinio raštiško sutikimo yra griežtai draudžiamas.

 

„sveikaszmogus.lt“ pavadinimas ir logotipas yra registruotas prekės ženklas. Jie negali būti naudojami be išankstinio raštiško sutikimo. Jei sutikimas yra gautas, būtina nurodyti „sveikaszmogus.lt“ kaip šaltinį.

 

„sveikaszmogus.lt“ vartotojai, siųsdami ir skelbdami bet kokią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus) interneto svetainėje „sveikaszmogus.lt“, suteikia „sveikaszmogus.lt“ autoriaus teises į visą šią informaciją. „sveikaszmogus.lt“ neprivalės atlyginti šios informacijos pateikėjui. „sveikaszmogus.lt“ gali atkurti, platinti, skelbti, publikuoti „sveikaszmogus.lt“  interneto portale paskelbtą informaciją, nurodydamas autoriaus vardą taip, kaip yra paskelbta. Jokie tretieji asmenys neturi teisės naudoti informacijos, paskelbtos „sveikaszmogus.lt“ interneto portale be „sveikaszmogus.lt“ raštiško sutikimo.

 

Mes visuomet stengiamės priskirti autorių teises ar kitokios intelektinės nuosavybės teises teisėtiems jų turėtojams. Jei toks priskyrimas yra pražiūrėtas ar praleistas, mes nedelsiant ištaisysime klaidą, pranešus apie tai mums raštu.

 

Cookies (slapukai)

„sveikaszmogus.lt“ portale gali būti naudojami cookies (slapukai). Cookies naudojami statistikos tikslais, taip pat tai lankytojams palengvina naudojimąsi „sveikaszmogus.lt“ svetaine ir leidžia pateikti jiems pritaikytą, tinkamesnę informaciją. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. „sveikaszmogus.lt“pasilieka teisę anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.

Svetainės valdytojas Všį "Sveikatos žinios"

Mūsų draugai