Slaugytoja, medicinos sesuo..., ar personalas.

Nė vienos profesijos ar srities atstovų vardas mūsų visuomenėje turbūt nėra toks svarbus kaip medikų. Nesikreipia mokytojas į savo kolegą “Mokytojau Jonaiti”, inžinierius, ištiesdamas ranką studijų draugui, nesako: “Sveiki, inžinieriau”. O gydytojas gydytojui sako... Žinoma, sunku būtų rasti kitą profesiją, kurios atstovai būtų tiek daug nusipelnę, saugodami brangiausią žmogaus turtą - sveikatą ir gyvybę, kurie būtų taip arti gimstančių, sergančių ir mirštančių. Tačiau kodėl, galvodami apie garbingą mediko profesiją, mes dažniausiai prisimename gydytojus, o “personalą” paliekame nuošalėje?
 

Amerikos paieškos ties aštuntąja palata


Medicinos seserys - ištikimos gydytojų bendražygės, rūpestingos sergančiųjų globėjos - nūnai vadinamos slaugytojomis. Naujadaras dar neįprastas ir daugeliui ligonių, ir pačioms šios specialybės atstovėms. Jų Lietuvoje dirba per trisdešimt tūkstančių, t.y. maždaug tris kartus daugiau nei gydytojų.
Nepaisant naujausių vadovėlių ir modernių slaugytojų rengimo programų bei nuorodų ruoštis tapti gydytojų partnerėmis, poliklinikose ir ligoninėse iki šiol zuja medicinos seserys, sesutės, seselės - taip jos tebevadinamos.
Kai kalbama apie medicinos seseris (slaugytojas), slauges, sanitares, neretai vyresnės kartos medikai šią “kastą” pavadina viduriniuoju ir žemesniuoju medicinos personalu. Kodėl taip yra? Medicinos sesuo - gydytojo bendradarbė, partnerė ar “personalas” ir kita “kasta”? Paprašytas leisti pasikalbėti šia tema su “personalu”, vienos Kauno ligoninės vadovas nenustebo:
- Žmonių bendravimo problemos - senos, kaip ir pasaulis. Galite pradėti kad ir nuo šio skyriaus.
Magėjo dar paklausti:
- Kodėl gydytojai į gydytojus kreipiasi pavarde, o medicinos seserų tik vardus žino? Kaip jaustųsi gydytojai vardais vadinami?
- Kaip Amerikoj, - atsakė vadovas.
Greta aštuntosios palatos esančioje “Vaistinėlėje” medicinos seserys karpė ligniną. Pakalbintos buvo atviros. Visi vardai - pakeisti.

 

Žinoti savo vietą


Vitalija: Tik ką medicinos mokyklą baigusios mėgsta iš pradžių “vaizduoti daktares”. Bet tai neilgai trunka. Galima pasakyti savo nuomonę, jeigu jau turi patirties. Bet ir įgijus patirties dar nereiškia, kad tave išgirs. Geriau nesikišti į gydytojų darbą, nors jie į mūsų - gali. Kartais išklausai, patyli, o darai savo... Mūsų skyriuje dar toli iki partnerystės.
Rima: Turi jausti savo vietą. Gydytojas ilgai mokėsi, jis žino daugiau. Todėl negali patarinėti. Jeigu dėl to jautiesi blogai, kas kaltas, kad tu - ne daktarė?
Jolanta: Ypač apmaudu, kai gydytojai meluoja, o liekam kaltos mes. Pavyzdžiui? Gydytoja pamiršo paskirti vaistų. Paskyrimų lapą užpildžiusi atgaline data, ji čia pat aprėkė seserį, kad ši ligoniui nesuleido vaistų... Todėl mes žinome, kad nebūtinai reikia reaguoti į kiekvieną pastabą, nes jų pasitaiko ir visai kvailų.
 

Vietoj ligonių - chloro kvapas


Irmantė: Masažavau pacientę, kai įėjo vedėja. “Baikite darbą, turime pasiruošti priimti komisiją”, - paliepė. Nesupratau, kokio ypatingo pasiruošimo reikia. Pacientė pašoko, ėmė atsiprašinėti. Procedūros nebaigėme. Į kabinetą atėjo valytoja, nors man neatrodė, kad ji čia turėtų darbo. Kai atvyko svečiai, kabinete dvelkė chloro kvapas ir nebuvo nė vieno paciento. Vedėjos paprašyta, viena mano bendradarbė buvo tapusi “ligone”, o kita ją “gydė” (!).
Ieva: Kai kartu švenčiame, gydytojai būna geranoriškesni, daugiau pasikalbame. Bet darbe negali pamiršti, kad esi pavaldinys.


 

Pasitikėjimas - tai įvertinimas


Regina: Nuo gydytojo priklauso, ar seseriai leidžiama būti savarankiškai. Nesirinkčiau kitos specialybės. Manęs niekada niekas neišvarė iš operacinės. Operacinėje - sunku, bet įdomu. Daug stresų, daug atsakomybės. Pirmaisiais darbo metais seserys - anesteziologo padėjėjos tik mokosi, įgyja patirties. Dirbu keletą metų, todėl gydytojas, kai leidžia operacijos eiga, kartais išeina iš operacinės, palieka prižiūrėti ligonį. Reiškia - pasitiki. Tai yra įvertinimas.
Lijana: O aš esu girdėjusi ir “šlapia višta”, ir instrumentus chirurgas ne kartą svaidė. Yra ir atsiprašęs už tai.
Rita: Eini į tą skyrių, kur yra darbo vieta, o ne kur patinka ar labiau sugebėtum. Darbe man reikia gal penktadalio gautų žinių. Medicinos mokyklą baigiau prieš septynerius metus. Psichologijos paskaitų buvo vos kelios, o šios žinios praverstų.
 

Su gydytojais dirbti lengviau nei sugydytojomis


Salomėja: Kartais gydytojai mums atiduoda gėles, gautas iš ligonių. Nė vienas namo nesineša dovanotų vaišių. Nors tortas būtų mažas, dalijame jį į keturiolika dalių.
Renata: Gydytojos tarsi rungtyniauja su seserimis, stengiasi būti pranašesnės savo apranga, šukuosenomis. Labai svarbu, ar gydytojų kolektyvas vyriškas, ar moteriškas. Jeigu daugiau moterų - tai ir apkalbų daugiau, ir gražių apykaklaičių demonstravimo, ir kaukšėjimo aukštakulniais. Vyrai yra vyrai.
Vitalija: Dirbant kolektyve, kur gydytojai vyrai, gal yra noro pasitempti, šiek tiek pasidažyti, atrodyti tvarkingai. Pirmiausia - tvarkingai. Seserys kartais net tvarkingesnės už gydytojas. Turime daktarę - nors šluotą į rankas įduok... O kai subėgame prie ligonio trečią valandą nakties, tada visi lygūs: kas susivėlęs, kas užsimiegojęs...
Aldona: Mūsų kolektyve visos gydytojos ir skyrių vedėjos -
moterys. Mes labai dažnai pasijuntame esančios niekas. (“Staigiai mesk ir eik pas tą ligonį”. “Na, sesele, staigiau, staigiau”.) Jos - viršininkės. Jei tam tikra intonacija mums pasako: “Brangioji, na žinai”, - tai dar gerai. Jeigu ko nors paklausi, iš kai kurių išgirsi atsakymą: “O koks tavo reikalas?”. Tarpusavyje pasiguodžiame arba visai nebekreipiame dėmesio. Vyresnioji sesuo mus užstoja, nors už tai ją pačią aprėkia. Jauni gydytojai draugiškesni.
Rita: Kartais sanitarėms labiau nei vedėjai užkliūvam. Mūsų skyriuje yra sanitarių, aukštuosius mokslus baigusių. Jų irgi yra visokių, “su charakteriu”. Joms gal pikta, kad, gerų darbų netekusios, dirba dar prastesnį darbą.
Remigija: Mūsų skyriaus gydytojai su mumis nesidalija nei saldainiais, nei dovanomis. Kartą pati girdėjau, kaip ligonis, “pamaloninęs” daktarą, paklausė, ar reikia pavaišinti seseles. Šis atsakė, kad ne. Jei reikėsią, jis pasakys, kam duoti...
 

Ar ligoniai dosnūs seserims?


Edita: Ligoniai neturėtų, o dažnai ir negali atsidėkoti. Jie iš mūsų išvažiuoja “išsunkti”. Kodėl taip yra? Administracija toleruoja kyšius. Atlyginimai nedideli, bet nemanau, kad gydytojai reketuotų. Jeigu tai vyksta, tai labai apmaudu. Abejoju, ar yra medikų, kurie nepaimtų dovanos. Girdėjau istoriją, kai gydytojas norėjęs su sesele pasidalinti pinigais, gautais iš ligonio. Sesuo atsisakė. Vėliau gydytojas pasakė viešai, jog ji - arba kvaila, arba vienuolė... Ar priimčiau dovaną aš? Pas mus ne toks skyrius, kur jas dalina. Bet jei gautumėte mažiau kaip penkis šimtus litų algos, ar jūs nepaimtumėte? Visi vienodi ubagai daromės. Prisimenu, kaip gavau pirmą “kyšį”: atnešiau vakarienę, o ligonis kažką įdėjo į kišenę. Aš sutrikau, net karštą arbatą išliejau.
 

Apie darbą


Audra: Kai prie manęs mirė ligonė operacinėje, meldžiausi už ją. Gal kas nors iš aukščiau norėjo, kad būčiau greta.
Edita: Pirmą dieną operacinėje apalpau, sakiau, nedirbsiu daugiau nė dienos. Bet jau dvylika metų dirbu ir - nieko.
Jūra: Toks elgesys žeidžia. Vyrai, kai reikia padėti jiems nusišlapinti (tai daroma apsimovus pirštines), klausia: “O be pirštinių negalima?”. Kiti stengiasi “netyčia” prisiglausti...
Gydytojas-rezidentas Aras: Medicinos seserys - ir talkininkės, ir partnerės. Gerai, kai jos sumanios, paslaugios, neatsikalbinėja ir išmano savo darbą. Per didelis savarankiškumas kenkia. Mes prisitaikome vieni prie kitų. Yra daug situacijų, kai negali pasakyti, kieno tiesa. Žinome tik tai, kad ligonis - visuomet teisus, ir stengiamės jam padėti.
Dėl pareigų, atrodytų, viskas aišku. O kaip dėl teisių? Ar medicinos seseriai privalu būti klusnia pavaldine, susitaikius su mintimi, kad, neturint aukštojo išsilavinimo, kitaip ir negali būti? Ką pakeis universitetinės slaugos studijos? Nuo ko priklauso, kad darbuotojai, vadinami “personalu”, oriai ateitų į darbą atlikti savo pareigos? Parašykite mums, medicinos seserys, slaugytojos. Pasidalinkite džiaugsmais ir nusivylimais, klausimais, į kuriuos ieškosime atsakymų kartu su specialistais.

Populiariausi straipsniai

Lankytojų komentarai

uyjgjjhuuykiujmyhj
2014-11-13 11:37
as mokykloi nieko nesurantu man tema medicinos sesuo(fu)
Saule
2010-11-04 13:40
O aš planuoju išvykt į Vokietiją, kur medicinos sesers specialybė yra gerbiama, beje ir atlyginimas kelis kartus viršyja lietuviškąjį.
Vilija
2010-09-28 17:34
Deja, si situacija ne tik kad nepasikeis, bet viskas eina tik blogyn.. As nebuvau tokia kvaila ir nejau studijuoti slaugos Kolegijoje ar Universitete. Esu isitikinus, kad to visiskai nereikia, jeigu jau esi savo laiku baigusi Medicinos mokykla. Tuo labiau zinau, kaip ten "studijuojama". Egzaminu laikymas - masiski nusirasinejimai ir kysiai destytojams.. Naudos absoliuciai jokios, gali pasijausti visisku Nuliu, jeigu turi bent kiek proto ir savigarbos. O atejusi i skyriu dirbti, darysi absoliuciai ta pati, ka ir sesele, nebaigusi aukstojo. Gydytojai vistiek i tave ziures kaip i nieka. Mano skyriuje kai kurios gydytojos manes net vardu nevadino, nes jo nezinojo, kreipesi "sesute".. Baisu...Zodziu, nenoriu daugiau dirbti Lietuvoje, isvaziuoju i Prancuzija. Labai tikiuosi, kad man pasiseks. meldziuosi. Tai ne tik grazi salis, gamta, bet ir pagarba mano profesijai, ir atitinkamas atlyginimas.
Julia
2010-03-01 18:09
Liudna isgirsti tokia prasta nuomone pie lietuvos slauges. As baigiau pirmus slaugos metus Lietuvoje VU universitete, moxlai tikrai buvo labai sunkus o pagarbos musu specialybei nejauciau. Dabar tesiu studijas Ispanijos unversitete, kur slauga yra ypac gerbiama specialybe, cia jauciames gydytoju partneres. Ziniu lygis labai aukstas, daug teorijos ir daug praktiniu ziniu. Noreciau gristi dirbti i Letuva, bet jei cia toks lygis ir nepagarba slaugems, be to zemasatlyginimas - nebetraukia tevyne... Ispanijoj turiu galimybe didziuotis savo profesija, o lietuvoje buvo geda pasakyti , ka studijuoju. Labai tikiuosi kad si situacija pasikeis.

Parašykite savo nuomonę

 • :)
 • (happy)
 • :D
 • (super)
 • (hi)
 • (red)
 • (fu)
 • (fool)
 • (weird)
 • :P
 • :(
 • (hooray)
 • (bad)
 • (think)
 • 8|
 • (ok)

Straipsniai šioje grupėje

Video

Mūsų draugai