Apie dantų protezavimo kompensavimą iš biudžeto

Kiekvienas iš mūsų nori turėti sveikus ir gražius dantis. Deja, ne visiems tai prieinama. Džiugu, kai plati šypsena natūraliai pasiekiama, tačiau kur kas dažniau ją tenka „pirkti“. Vieniems – tai prabangos reikalas, kitiems – gyvybinių funkcijų palaikymas. Kalbėdama apie tuos, kuriems dantys visų pirma reikalingi jų tiesioginėms funkcijoms atlikti, šiame leidinio numeryje pasistengsiu pateikti esminius dantų protezavimo kompensavimui iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto keliamus reikalavimus bei jų įgyvendinimo tvarką.
 
Taigi dantų protezavimas, kai pacientui atkuriami trūkstami dantys ir pagerinama esamų dantų būklė, – tai danties kietųjų audinių anatominės formos ir spalvos atkūrimas, kai dantis dėl įgimtos ar įgytos patologijos suyra ir jo negalima atkurti plombinėmis medžiagomis. Dantys taip pat protezuojami esant patologiniam dantų nusidėvėjimui, po periodontologinių operacijų ar ortodontinio gydymo, dantų formai ir kontaktams atkurti.
 

Teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto, turi:


1. Senatvės pensijos amžiaus sulaukusieji (moterys – nuo 60 m., vyrai – 62,5 m.).
2. Asmenys, kurių darbingumas neviršija 25 proc. (nedarbingi) arba kurių darbingumas 30–55 proc. (iš dalies darbingi).
3. Vaikai (išskyrus įstatymo numatytus atvejus, nesulaukusieji 18 m.).
Visi šie asmenys privalo būti drausti privalomuoju sveikatos draudimu. Prieš kreipdamasis dėl dantų protezavimo paslaugų, asmuo pirmiausia privalo išgydyti turimus dantis, t.y. tokio asmens burnos ertmė privalo būti paruošta dantims protezuoti. Kai anksčiau, iki priimant tokį įstatymą, žmogus ateidavo nepasiruošęs, odontologui tekdavo pacientą prieš tai išgydyti ir tik paskui pradėti protezavimo procesą. Tai buvo vienas iš veiksnių, ilgindavusių eiles.
 

Keletas svarbių pakeitimų


Iki 2009 m. spalio 1 d. buvo laikoma, kad iš PSDF biudžeto kompensuojamas dantų protezavimas – tai visiškas kramtymo funkcijos grąžinimas dantų protezais (prietaisais). Toks „lubų“ nebuvimas sukėlė daug problemų (didžiausia jų – ilgos eilės). Kaip rodo ilgametė praktika, tai vargu ar galėjo būti netikėta. Tad, siekiant išvengti situacijų, kai vienam asmeniui suteiktos kompensuojamos paslaugos kainuoja 8 tūkstančius litų, o kitam, nelikus lėšų, tenka laukti 10 metų eilėje, naujojoje tvarkoje yra nustatyti balais ir konkrečia jų verte apskaičiuojami maksimalūs kompensuojamų išlaidų dydžiai.
Taigi, nors dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos pagal faktines išlaidas, tačiau ne daugiau kaip 3360 litų (konkreti kompensacijos suma priklauso nuo to, kuriai iš asmenų grupei pacientas priskiriamas ir kokio sudėtingumo gydymo technologija jam reikalinga).
 

Dantų protezavimui skiriamų lėšų paskirstymas


Valstybinė ligonių kasa kiekvienų metų PSDF biudžeto lėšas dantų protezavimo paslaugų išlaidoms kompensuoti paskirsto teritorinėms ligonių kasoms (toliau – TLK) proporcingai jų veiklos zonos statistiniam gyventojų skaičiui. TLK šias lėšas paskirsto savivaldybėms pagal statistinį gyventojų skaičių. Konkretus asmenų, kuriems yra skiriamas dantų protezavimo kompensavimas iš PSDF biudžeto, skaičius nustatomas kas ketvirtį. Tiesa, savivaldybės, remdamos savo aptarnaujamos teritorijos gyventojų dantų protezavimą, jį papildomai finansuoja iš savivaldybių biudžetų lėšų.
Norėčiau atkreipti dėmesį, kad, priešingai nei anksčiau, dantų protezavimo išlaidos kompensuojamos ne paslaugų teikėjui, bet pacientui, todėl gaunantys paslaugas gali pasirinkti bet kurią, taip pat ir kitos TLK aptarnaujamoje zonoje esančią dantų protezavimo paslaugas teikiančią įstaigą, turinčią sutartį su ligonių kasa. Informacija apie jas vieša, todėl ne tik teikiama individualiai, bet ir skelbiama interneto svetainėse.
 

Ką daryti, norint gauti dantų protezavimo kompensavimą?


Asmuo, pageidaujantis gauti iš PSDF biudžeto kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas, turi kreiptis į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ) odontologą (jam kreipiantis į PAASPĮ, prie kurios yra prisirašęs, už šias paslaugas mokėti nereikia, priešingu atveju odontologo teiktas konsultacijas tenka apmokėti). Jeigu gydytojas odontologas nustato, kad asmuo turi teisę į kompensuojamą protezavimą, išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo pateikia asmeniui medicinos dokumentų išraše.
Tada tas asmuo išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo kartu su prašymu ir dokumentu, įrodančiu teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, turi pateikti PAASPĮ, prie kurios yra prisirašęs. Ten tokie asmenys įrašomi į sąrašą, kuris kartu su prašymais pateikiamas TLK. TLK sudaro kiekvienos savivaldybės, esančios jos veiklos zonoje, bendrą asmenų, laukiančių dantų protezavimo, sąrašą. Eilės sudaromos pagal kompiuterinę programą, dėl to tam pačiam žmogui, priešingai nei anksčiau, kai šias funkcijas „rankinio rašymo“ metodu vykdė savivaldybių administracija, jose atsirasti kelis kartus neįmanoma (kaip ir pasinaudoti paslaugomis vietoj kito asmens, t.y. „pirkimo-pardavimo, mainų ir/ar dovanojimo“ bei pan. pagrindu). Tiek PAASPĮ, tiek TLK sąrašai – tęstiniai ir sudaromi atsižvelgiant į vienintelį kriterijų – registravimo datą.
Asmenys apie galimybę gauti dantų protezavimo paslaugas arba apie jų kompensavimą informuojami raštu nurodytu adresu kartu sveikatos priežiūros įstaigų, kur gali būti suteikta paslauga, sąrašu. Ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šių dokumentų išsiuntimo dienos asmuo privalo atvykti į vieną iš sveikatos priežiūros įstaigų ir su gydytoju odontologu suderinti dantų protezavimo paslaugų teikimo sąlygas.
Neretai tenka susidurti su klausimu: ką daryti, kai asmuo, informuotas apie dantų protezavimo galimybę, per numatytą terminą ja pasinaudoti negali? Atsakymas: dėl asmens sveikatos būklės ar dėl kitų svarbių priežasčių dantų protezavimo paslaugų teikimas gali būti atidėtas. Tačiau tam, kad asmuo galėtų pasinaudoti šia teise, jis (arba jo atstovas) per 3 mėnesius nuo pažymos išrašymo turi kreiptis į šią pažymą išrašiusią TLK ir pratęsti dantų protezavimo paslaugų suteikimo terminą.
Asmuo, gavęs pranešimą apie jo įrašymą į sąrašus, turi teisę nelaukti, kol bus pakviestas protezuoti dantų, ir pats sumokėti už šias paslaugas. Pasinaudojęs tokia galimybe ir norėdamas atgauti kompensaciją, jis turi pateikti TLK, kurioje yra įrašytas į sąrašą, išlaidų kompensavimo prašymą, pranešimą apie įtraukimą į sąrašą ir apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. Kai toks asmuo įgyja teisę gauti kompensaciją, TLK siunčia jam tai patvirtinantį pranešimą (jeigu asmuo miršta, nesulaukęs kompensacijos grąžinimo, teisė į ją pereina asmens įpėdiniams).
Vis dėlto, norint laiku ir tinkamai pasinaudoti kompensuojamomis dantų protezavimo paslaugomis, reikia žinoti, kad teisės aktų nustatytų terminų laikymasis – vienas iš esminių reikalavimų, kuriuos ignoruojant, tikimybė pasinaudoti šiomis paslaugomis mažėja. Tuo labiau kad, lyginant ankstesniąją įsakymo redakciją su dabartine, galima pastebėti terminų skaičiavimo tvarkos sugriežtinimą. Iki 2009 m. spalio 1 d. asmeniui, kuris per 3 mėnesius nesikreipdavo į ASPĮ, pakartotinai buvo siunčiamas TLK pranešimas, ir tik po 12 mėnesių nuo sprendimo suteikti dantų protezavimo paslaugas asmuo buvo išbraukiamas iš sąrašo. Šiuo metu, įsigaliojus pakeitimams, 3 mėnesių terminas tapo galutinis (išskyrus, savaime suprantama, objektyvias priežastis, kurios buvo aptartos), t.y. jokių papildomų pranešimų, kitokio pobūdžio įspėjimų ir/ar kitų asmens padėtį lengvinančių aplinkybių, nebeliko. Vadinasi, asmuo, per 3 mėnesius nesikreipęs į vieną iš minėtų įstaigų (tiek dėl dantų protezavimo, tiek dėl jo atidėjimo), iš TLK sąrašo išbraukiamas.

Populiariausi straipsniai

Parašykite savo nuomonę

 • :)
 • (happy)
 • :D
 • (super)
 • (hi)
 • (red)
 • (fu)
 • (fool)
 • (weird)
 • :P
 • :(
 • (hooray)
 • (bad)
 • (think)
 • 8|
 • (ok)

Straipsniai šioje grupėje

Video

Mūsų draugai

Mūsų draugai