LAISVALAIKIUI

Susirūpinęs savo žmona vyras klausia gydytojo: „Daktare, man atrodo, kad mano žmona kurčia – ji niekada manęs neišgirsta iš pirmo karto, todėl nuolat turiu kartotis“. „Na“, - atsako gydytojas, - „eikite namo, atsistokite 15 metrų nuo žmonos ir ko nors paklauskite. Jei ji nieko neatsakys, prieikite arčiau, jei vėl neatsakys – dar kartą prisiartinkite ir kartokite tol, kol galėsime nustatyti kurtumo rimtumą“. Vyras grįžta namo ir daro viską, kaip aiškino gydytojas, pradėdamas nuo toliausio atstumo: „Brangioji, kas vakarienei?‘, - klausia daržoves virtuvėje pjaustančios žmonos. Ir neišgirsta atsakymo. Vyras priartėja ir vėl paklausia – jokio atsakymo. Priartėja dar – vėl nieko. Susierzinęs sutuoktinis prieina visai arti ir dar kartą klausia „Brangioji, kad vakarienei?“. Žmona atsako: „Ketvirtą kartą sakau – daržovių troškinys!“. Keistenybės Kartą vėžiu sirgęs vyras iškėlė savo gydytojui bylą todėl, kad išgyveno ilgiau, negu gydytojas numatė. Dauguma moterų, įėjusios į prekybos centrą, nedelsdamos pasuka dešinėn. Maždaug 365 mln. žmonių pasaulyje turi kompiuterius, bet net pusė pasaulio gyventojų niekada net nematė ar nenaudojo telefono. Nepale karvės mėšlas naudojamas vaistiniais tikslais. Vaikai dažniau yra alergiški tarakonams negu katėms. Daugiau žmonių patologiškai bijo varlių negu žiurkių. Vyresnių žmonių, atmintis yra geriausiai ryto pradžioje ir po pietų ima mažėti.

 

Skaitykime tarp eilučių


Dar prieš tai, kai žmonės išmoko bendrauti verbaliai, t.y. žodžiais, jie kuo puikiausiai suprasdavo vienas kitą. Ir tą padaryti jiems padėdavo ženklai ir kūno kalba. Galime sakyti, kad jie buvo telepatai, t. y. suprasdavo siunčiamus impulsus į pasąmonę, kuriuos palydėdavo gestai. Ką gi, žmonės jau seniai išmoko susikalbėti žodžiu, bet tai dar nereiškia, kad pasąmonė nustojo pašnekovui siųsti signalus.
Štai, pavyzdžiui, kai ką nors prašome paduoti, spontaniškai tiesiame į tą daiktą ranką. Kalbėdami apie ką nors su entuziazmu, mosuojame rankomis, gestais išreiškiame džiaugsmą.
Beje, gestai yra kelių tipų. Pirmiausia – tai gestai simboliai. Ir šie gestai skirtingose tautose gali reikšti ne tą patį. Pavyzdžiui, mums pakeltas nykštys reiškia pritarimą, tuo tarpu graikams – priešingai. Tokiu gestu jie tarytum sako „užsičiaupk“. Savo simbolinius gestus gali turėti ir, pvz., draugų grupė.
Kitas tipas – iliustruojantieji gestai. Tai, pvz., minėtas pavyzdys, kai prašoma ką nors paduoti. Jie naudojami norint ką nors pabrėžti ar parodyti, kad kitas žmogus geriau suprastų.
Išskirtinio tipo yra pasisveikinimo ir atsisveikinimo gestai, kai mes galime gauti daug informacijos. Nuo pat pradžios pasisveikinimo gestas suteikia pokalbiui tam tikrą nuotaiką.
Vienas iš svarbiausių ne žodinio bendravimo būdų – pasisveikinimas paspaudžiant ranką. Iš to, kaip žmogus paspaudžia ranką, jūs galite susidaryti įspūdį apie jo būdą, t.y. su kuo turite reikalą.
Įdomiausi yra gestai, lydintys mūsų jausmus ir emocijas. Tai – viena iš kūno kalbos dalių, čia jau galime kalbėti ne tik apie rankas, bet ir apie mimiką bei balso intonacijas.
Beje, iš tam tikrų gestų galima suprasti, ar žmogus meluoja, ar sako tiesą. Pavyzdžiui, jei kalbėdamas žmogus paliečia nosį, burną ar kitaip dengia veidą, galima manyti, kad jis meluoja. Tuo tarpu jei pašnekovas žiūri atviru žvilgsniu, jei švelniai šypsosi, tikrai galite juo pasitikėti. Jis – nuoširdus.
Taigi žinokime, kad reikia ne tik klausyti pašnekovo, bet ir stebėti jo kūno kalbą, – tada, galima manyti, mums pavyks „perskaityti tarp eilučių“.

 

Populiariausi straipsniai

Parašykite savo nuomonę

 • :)
 • (happy)
 • :D
 • (super)
 • (hi)
 • (red)
 • (fu)
 • (fool)
 • (weird)
 • :P
 • :(
 • (hooray)
 • (bad)
 • (think)
 • 8|
 • (ok)

Straipsniai šioje grupėje

Video

Mūsų draugai

Mūsų draugai