Negana, kad sveikas pats...

Mes tampam jaukesni, Mes tampam šiltesni. Ir su kitais mieliau savim dalinamės. Pro rytmečio vartus išeinam aukštesni. Just.Marcinkevičius
 

Pirmą kartą Kauno jungtinis sveikatos klubas 1992 m. kovo 5 d. visuomenei prisistatė laikraštyje “Kauno laikas” publikacija “Sveika, Saule!” Jau tada mieste buvo nemažai žmonių, pabuvojusių sveikatos mokyklose (dauguma - Palangos) ar stovyklose, seminaruose, skaitę Vydūno, Karolio Dineikos mintis apie sveiką gyvenseną. Šie žmonės jau buvo išbandę ir įsitikinę, kad truputį pasistengę galime patys gerokai pagerinti savo sveikatą. Su džiaugsmu ėmėme skleisti tai, ką žinojome. Nesijautėme nei pranašai, nei visažiniai, niekam nepiršome savo minčių primygtinai. Jau tada žinojome garsaus kardiochirurgo akademiko N.Amosovo mintį, kad medikai moka pagydyti daugelį ligų, bet negali suteikti žmogui sveikatos ir kad sveikatai yra būtinos pačių pastangos, kurių niekuo negalima pakeisti. Sveikata - ne ta prekė, kurią galėtum nusipirkti. Taigi ėmėm sveikatintis patys ir kiek įmanydami raginti kitus. Klubo devizu tapo šūkis: “Negana, kad sveikas pats, ir artimui padėk sveikti”.
Kiekvieną susitikimą klubo nariai pradeda pasisveikinimo ritualu - sustojame ratu ir, susikibę rankomis, skanduojame: “Sveiki gyvi! Sveikučiai! Sveikutėliai!” Ir apsikabindami ar paspausdami vienas kitam ranką, linkime kiekvienam tapti jei ne sveikutėliu, tai bent žingsnelį žengti sveikatos link.


Klubas įsikūrė 1992 metų vasario 11 dieną. Būtent tą dieną Šventasis Tėvas paskelbė Pasauline ligonių diena. Sutapimas? Anaiptol. Į klubą ieškoti sveikatos ateina nemažai negaluojančių, pasiligojusių, o klubas stengiasi, kad tokių būtų kuo mažiau. Tada, Atgimimo, dvasinio tautos pakilimo laikais, nestebino, kad į KMU salę prigužėjo per 200 žmonių, pasiryžusių tapti klubo nariais. Tarp klubo steigimo iniciatorių buvo profesoriai Pranas Šnipas, Donatas Vasiliauskas, Sporto medicinos centro vadovai, būrelis LKKA (tada - LKKI) specialistų, pedagogė Irena Karužienė, miesto savivaldybės atstovai. Buvo išrinkta pirmoji klubo taryba, kuri netruko parengti klubo įstatus ir programą. Klubas tuoj pat įsijungė į bendrą Lietuvos sveikatos judėjimą, tapo nuolatiniu visų Lietuvos sveikatos sąjungos renginių dalyviu. Dažnai mūsų, kauniečių, būrys bendruose renginiuose būna gausiausias. Nuo pat klubo veiklos pradžios klube įsitvirtino konstruktyvaus bendradarbiavimo, geranoriško bendravimo dvasia. Labai greitai susidraugavome su Lietuvos vegetarų draugija, Vydūno draugija, Keliautojų klubu, aukštosiomis mokyklomis (ypač - LKKA ir KMU). Nuo pat įsikūrimo pradžios klubo veiklą kuruoja miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto skyrius, teikdamas visokeriopą pagalbą. Labai apsidžiaugėme, kai Kaunas įsiliejo į Sveikų miestų judėjimą, ėmėme bendradarbiauti su Kauno sveiko miesto biuru.
Neturėdami jokių patalpų, ieškojome vietos gamtos prieglobstyje. Gana greitai Kauno sveikuolių Meka tapo Panemunės šilas. Dar 1992 m. pradėjome reguliarius sveikatos ir žvalumo rytmečius, o dabar ten veikia klubo padalinys “Panemunės šilo šeima”. Jos tėvais reikia laikyti klubo tarybos narius Janiną ir Bronių Vaizgielas. Beje, “Šeima” atvira - tik ateikite bet kurį antradienį, ketvirtadienį ar šeštadienį 7 val. ryto ant pėsčiųjų tilto per Nemuną, pasidairykite ir įsiliekite. Ištisus metus beveik kiekvieną rytą Panemunės šile galite sutikti besimankštinančių, bėgiojančių ir besimaudančių sveikuolių. Ten vyksta mūsų grūdinimosi šventės “Kauno ruoniai”, kurių metu į Nemuną įpuola apie 100 kauniečių (vasario mėnuo!). Ten sveikiname Janinas ir Jonus (Rasos šventė). Jau keletas metų mūsų klubas bene vienintelis rūpinasi Panemunės šilo švara ir tvarka visuomeniniais pagrindais.
Kita labai mums brangi vieta - Pažaislis. Čia nuo 1995 metų kiekvieną pavasarį ir rudenį rengiamos aplinkos tvarkymo talkos; tai tarsi fizinio aktyvumo ir grūdinimosi pratybos. Kiekviena talka Pažaislyje atneša ką nors naujo, įsimintino. Tai Kauno filharmonija surengia koncertą, tai pulkininkas S.Madalovas vos ne visą savo pulką atsiveda (su kirviais, kastuvais ir lauko virtuve!), o “Kauno diena” gražų reportažą išspausdina. Čia buvodami suvokiame, kad sveikas žmogus tegali būti sveikoje, darnioje aplinkoje ir aiškiai pajuntame šventos vietos skaidrinantį, grūdinantį poveikį.
Labai svarbus klubo veiklos baras - švietėjiška veikla. Yra radijo ir televizijos laidų, kurių pavadinimuose yra žodis “Sveikata”, bet kalbama daugiausia apie nesveikatą. Mes bandome kalbėti apie sveikatą, apie jos išlaikymą ir ugdymą savo jėgomis, pasinaudojant mums suteiktomis Viešpaties galiomis. Beveik nuo pat mūsų įsikūrimo tai vienoje, tai kitoje vietoje veikė neformalus sveikatos universitetas. Buvo rengiamos paskaitos, seminarai, susitikimai, sveikatos pamokos, bet jų esmė nesikeitė: suteikti žinių, skiepyti pasitikėjimą savimi, ugdyti sveikos gyvensenos įpročius. Esame dėkingi daugeliui organizacijų, labdaros pagrindais suteikusių patalpas (ypač dažnai naudojamės KMU patalpomis), ir daugybei gerai žinomų lektorių, kurie taip pat labdaros pagrindais skaitė paskaitas, vedė seminarus. Tarp jų ir kunigai, ir medikai, ir kūno kultūros specialistai, psichologai. Dažnai po solidaus specialisto paskaitos įvyksta savotiška pasveikusio kauniečio pamokėlė, kai kas nors iš klubo narių pasidalija patyrimu.
Dabar švietėjišką veiklą plėtojame bendradarbiaudami su Trečiojo amžiaus universiteto Sveikos gyvensenos fakultetu, atrandame vis naujų bendravimo ir ugdymo būdų. Iš tradicinių dalykų verta pažymėti visos Lietuvos sveikuolių šventes Palangoje, Advento vakarus Raudondvario kultūros centre. Įsijungėme į Kauno miesto dienos šventę, Kauno apskrities dienos renginius, sveikos gyvensenos populiarinimo akcijas. Džiaugiamės, kad pavyko mūsų sumanytas ir įgyvendintas bėgimas Baltijos keliu, pažymint jo 10-metį. Jau dveji metai vykdome programą “Bėgte į sveikesnę ateitį”, skirtą Lietuvos valstybės tūkstantmečiui. Pagal šią programą klubo nariai kasmet, dalyvaudami bėgimuose į įžymias Lietuvos vietas, nubėga 2000 km. Jau bėgta į Kernavę, aplink Kauną, per visas Lietuvos sostines. Reguliariai dalyvaujame bėgimuose “Laisvės ugnis - ateities kartoms”, į Ariogaloje vykstančius Lietuvos laisvės kovų dalyvių sąskrydžius. Pamėgome sveikatinamąjį turizmą, jo metu ne tik susipažįstame su gimtine, bet ir grūdinamės, mokomės sveikai maitintis, rinkti vaistažoles. Pasinaudodami miesto sveikatos fondo ir LKKA teikiama parama, suorganizavome jau antrus metus veikiančią miesto gyventojų sveikatos ugdymo grupę (vadovas - LKKA doc. Algirdas Muliarčikas).
Klube daug žmonių, paaukojusių nemaža laiko, pastangų, o ir lėšų tam, kad kauniečiai panorėtų, išmoktų ir įprastų palaikyti bei ugdyti savo sveikatą. Tai jau minėti J. ir B. Vaizgielos, gydytojai L.Rilienė, D.Raišutienė, V.Budginas, klubo nariai N.Grigonytė, D.Kunčienė, B.Filipauskienė, L.Augustaitytė, G.Žemaitienė, A.Januška, J.Sakelis, K.Mačiulskis, A.Kapušinskas ir kiti.
Stengiamės pateisinti “jungtinio” klubo vardą. Noriai jungiamės su tais, kas nori ir gali ką nors padaryti, kad kauniečiai būtų sveikesni. Patys stengiamės vienyti sveikuosius, sveikstančius ir negaluojančius, kad vieni kitiems uoliai padėdami bei patardami, ugdytumėm savo ir artimųjų sveikatą.

Populiariausi straipsniai

Parašykite savo nuomonę

 • :)
 • (happy)
 • :D
 • (super)
 • (hi)
 • (red)
 • (fu)
 • (fool)
 • (weird)
 • :P
 • :(
 • (hooray)
 • (bad)
 • (think)
 • 8|
 • (ok)

Straipsniai šioje grupėje

Video

Mūsų draugai

Mūsų draugai