Tarnauti ar ne Lietuvos kariuomenėje?

Kariuomenė - vienas iš šalies nepriklausomybės garantų, todėl kiekvieno sveiko vyro prigimtinė ir konstitucinė pareiga - tam tikrą savo gyvenimo tarpsnį prisiimti gynėjo pareigą. Tačiau kai kurių Lietuvos piliečių pasąmonėje susiformavo neigiamos su kariuomene susijusios asociacijos. Tiesa, per pastaruosius metus kariuomenės autoritetas smarkiai išaugo. Tai pasiekta stengiantis reformuoti kariuomenę: kuriama kokybiškai nauja infrastruktūra, nauji vadovavimo ir karių parengimo metodai, kariuomenėje įgyvendinamos socialinės programos. Antras faktorius, lemiantis sklandų kariuomenės komplektavimą, tai Valstybės įstatymai - pradedant Šalies Konstitucija ir baigiant Baudžiamuoju kodeksu. Jie turi būti surašyti taip, kad tarnyba gynybinėse struktūrose, be garbės, suteiktų ir lengvatų, pvz., lengvatinį mokesčio už mokslą kreditą. Tai didžiosios dalies demokratinių valstybių patirtis ir, manau, pamažu mūsų šalis ją perims.
Kažkodėl klaidingai manoma, kad šaukimo funkciją vykdo kariuomenė. Tačiau taip nėra, nes Šaukiamųjų medicininės ekspertizės komisijos (ŠMEK) yra sudaromos mero potvarkiu iš savivaldybėms priklausančių medicinos įstaigų medikų. Tokių ŠME komisijų Lietuvoje yra šešiasdešimt penkios, kiekvienoje jų dirba po aštuonis specialistus. Keturi jų pirminio lygio: terapeutas, chirurgas, psichiatras, stomatologas ir keturi antrinio lygio: otolaringologas, okulistas, dermatovenerologas, neurologas. Bendras jaunuolių tinkamumas atlikti privalomąją krašto apsaugos tarnybą pagal jų sveikatos būklę, galiojant šiai sveikatos tikrinimo sistemai, sudaro apie 49-50 proc., neįskaičiuojant atleistų iš karinės tarnybos tik atėjus į karinius dalinius ir tarnybos metu išaiškėjus nepastebėtai patologijai, t.y. iš naujo patikrinus karo gydytojams. Tokia nedžiugi situacija privertė karo gydytojus atlikti aplinkybių analizę ir eksperimentą, kai Kauno mieste ir rajone trijų šaukimų iš eilės metu jaunuoliai buvo tikrinami Kauno karo medicinos centro specialistų. Jaunuolių siuntimas papildomai ištirti į civilines įstaigas buvo griežtai kontroliuojamas.

{banner-25} Tinkamumas karinei tarnybai, įskaitant ir atokiausius rezultatus, padidėjo iki 65 proc. Nekomentuosiu, kas sąlygojo tinkančiųjų procento padidėjimą, tačiau aišku, kad pati šaukiamųjų medicininės ekspertizės tvarka turi būti keičiama. Šią tvarką reglamentuoja LR vyriausybės tvirtinami Karinės medicininės ekspertizės nuostatai, prie kurių naujo varianto intensyviai dirbama dar nesulaukus naujojo Prievolės įstatymo patvirtinimo Seime. Kaip tik naujieji nuostatai ir padės efektyviai įgyvendinti bendrą Švedijos ir Lietuvos projektą pagal Plikverket modelį sukurti keturis Karinės prievolės centrus, kurių viena iš funkcijų - jaunuolių tinkamumo privalomajai krašto apsaugos tarnybai nustatymas pagal sveikatos būklę. Šių nuostatų kūrimo tikslas - kuo daugiau jaunuolių pripažinti tinkamais tarnybai pagal sveikatos būklę, t. y. karinė tarnyba bus suskirstyta į tarnybą rikiuotėje ir ne rikiuotėje. Statistiškai tinkamų ne rikiuotės tarnybai jaunuolių skaičius sudaro iki 25 proc. visų pašauktų tarnauti skaičiaus. Iki šiol visų jaunuolių sveikatos būklė buvo vertinama pagal jų tinkamumą kovinėms užduotims vykdyti. Tačiau tarnybą kariuomenėje galima atlikti ir ne rikiuotės, pvz., kariuomenės aptarnavimo tarnybose. Iki šiol į šias specialybes buvo šaukiami tinkantys rikiuotės tarnybai jaunuoliai.
Pagal naujų nuostatų reikalavimus civiliai gydytojai pereinamuoju laikotarpiu, kol bus sukurti visi centrai, nustatys tik diagnozes, o galutinę išvadą dėl tinkamumo priims karo gydytojai. Didelis dėmesys bus skiriamas jaunuolių psichofiziologiniam ištyrimui, kurį sudarys trys psichologiniai testai. Numatant jaunuolį skirti į tam tikras karines specialybes, jis bus tiriamas papildomai. Visi jaunuolio sveikatos parametrai bus įrašomi į kompiuterinę duomenų kaupimo sistemą.
Apibendrinus visus čia išvardintus teiginius galima pasakyti, kad tikrai sveikam jaunuoliui karinės tarnybos išvengti nepavyks.

Populiariausi straipsniai

Parašykite savo nuomonę

 • :)
 • (happy)
 • :D
 • (super)
 • (hi)
 • (red)
 • (fu)
 • (fool)
 • (weird)
 • :P
 • :(
 • (hooray)
 • (bad)
 • (think)
 • 8|
 • (ok)

Straipsniai šioje grupėje

Video

Naujausi gydytojų atsakymai

Mūsų draugai

Mūsų draugai