Ne tik žinoti, bet ir įsitikinti

Ne kartą teko girdėti apie stebuklingą Vilkijos šaltinių galią, apie tai, kad čia iš aplinkinių vietovių žmonės atvažiuoja pasisemti gydomojo vandens. Teko skaityti ir tai, kad Aukštadvario regionas bene labiausiai šaltiniuotas Lietuvoje. Rengiant straipsnius apie teigiamas vandens savybes, kilo mintis suruošti ekspediciją į šias vietas ir patiems įsitikinti, ar tikrai šis vanduo toks ypatingas, ar sutaps įvairių specialistų, vertinančių vandenį, nuomonės. Į pagalbą pasikvietėme bioenergetiką, Kauno technologijos universiteto dr. doc. Joną Algimantą Dainauską, Kauno regiono turizmo informacinio centro direktorių Sigitą Sidaravičių ir leidomės į kelionę.
 

Vilkija - dar neatrastas prancūziškasis Provansas


Jei teko važiuoti gražiaisiais panemuniais, greičiausiai pirmą kartą įvažiavę į Vilkiją didžiai nustebote - miestelis įsikūręs ant statokų kalvelių, ir jei ne perdėm lietuviškos trobos, pagalvotum, kad čia tikras pietų Prancūzijos kaimelis. Manoma, kad miestelio vardas radosi iš bendrinio žodžio vilkija - “vilkų gauja”. Yra ir kitas Vilkijos vardo aiškinimas. Jei tikėti legendomis, tokio vardo atsiradimą galėjo nulemti ir vietos žmonių būdas...…
Vilkijoje galima daug kur apsilankyti, daug ką pamatyti, tik paminėsime A. ir J.Juškų etninės kultūros muziejų, kurį štai jau keturiolika metų prižiūri ir puoselėja tautodailininkas Arūnas Sniečkus su žmona Vida. Be kitų vertingų ilgą laiką kauptų eksponatų, yra ir vienas unikalus - daugiau nei iš 100 jaunamarčių juostų susiūtas kilimas, jį patiesdavo tuoktuvių, krikštynų ir kitomis iškilmingomis progomis. Šias juostas išausdavo tuoktis besiruošiančios merginos ir per sutuoktuves kaip auką įteikdavo kunigui. Į jas įpinta daug vilties ir meilės, tad ir kilimas spinduliuoja stipria energija - jautresniems šalia jo gali pašiurpti oda, ištrykšti ašaros.
 

Stebuklingieji Vilkijos vandenys


Palazduonio šaltinis. 250 m į rytus nuo kelio Seredžius - Čekiškė, 400 m į šiaurės vakarus nuo Lazduonos upelio dešiniojo kranto, ne per toliausiai Butvilonių piliakalnio, miško dauboje trykšta šešios stipresnės versmės, kurių vanduo tuojau pat susirenka į vieną upelį. Šulinys įrengtas virš pagrindinės, stipriausios versmės. Aukščiau jos, netoliese, stovi mūrinė koplytėlė su Kristaus ir Marijos statulomis. Senoji koplytėlė, statyta pačioje XX a. pradžioje, buvo nuversta pokario metais, paskui Atgimimo metais atstatyta, į eglę ties šuliniu įkeltas nedidelis Nukryžiuotasis.
Pasak A.Sniečkaus surinktų padavimų, Lazduonių kaime apsinakvojo akla, vargšė moteris. Sapne ji išgirdo balsą, kuris liepė eiti prie šulinio, į kurį susirenka devynių ar daugiau šaltinių vanduo. Žmonės nuvedė ją prie šaltinio, ji nusiprausė ir praregėjo. Pasakojama, kad vėliau iš Peterburgo atvažiavę mokslininkai patvirtino, kad vanduo yra šventas ir gydomasis. Tokių padavimų ir legendų, susijusių su šaltiniu, yra daugybė.
Šaltinio vandeniu praustis, vandens parsinešti visada eidavo ir susirgę žmonės. Daugiausia buvo gydomos akių ligos, vanduo geriamas ir dabar, laikomas šventu. Mums bebūnant šaltinio vandens pasisemti buvo užsukusi ir kauniečių šeima.
Kad senovėje tai buvusi ypatinga vieta, rodo ir upelio Lazduona pavadinimas. Lietuvių dievybė Lazdona - jauna, smerktino elgesio išdykėlė mergina ar mergaitė, gyvenusi miškuose. Ji paprastai miške tykodavusi jaunų vyrų, juos sugundydavusi, o paskui užkutendavusi, bet kai kuriuos ir paleisdavusi. Lietuvių mitologijos tyrinėtojas A.Greimas teigė, kad Lazdonos rolė - teikti moteriškajai lyčiai pasyvias viliojimo priemones - riešutus. O jų svarba to meto saldumynų nepažįstančioje visuomenėje buvo neabejotina. Nedidelėje teritorijoje tekantis upelis Lazduonos pavadinimu, šalia esantis Butvilonių piliakalnis, kalneliai, kur, pasak padavimų, gimusi deivė Lazdona, minima alkvietė ir švytinčių liepsnelių laukas šalia Gojelio tarsi sako, kad čia buvęs vienas iš senojo tikėjimo centrų.


A.Dainauskas, ištyręs aplinkos ir vandens bioenergetiką, konstatavo teigiamą bioenergetinį lauką, bet ypatingo jo aktyvumo neaptiko. Tai geros energijos vanduo bei vieta.
Tame pačiame regione teko rasti ir neigiamos energijos šaltinį, apie jį vėliau ieškojome medžiagos, legendų, tačiau neradome. Cheminiai ir biologiniai šio vandens tyrimai teigiami, vanduo švarus, tad bloga energija greičiausiai jis “užterštas” jau seniai.
Šventupio šaltinis. 400 m į rytus nuo Ringovės kaimo į Nemuną įteka menkas upelis. Jį aptikti ne taip paprasta - jis dingsta po žemėmis, atsirėmęs į Vilkijos-Seredžiaus kelią, tad važiuojantiesiems į Seredžiaus pusę smalsautojams geriausias orientyras - pravažiavus posūkį į Saulėtekius prieš Ringovės kaimą dešinėje kelio pusėje esantis išsišakojęs ąžuolas (beje, manoma, kad prie jo buvo suimtas 1863 m. sukilimo vadas kunigas Antanas Mackevičius). Netoli alma Šventupis, o jo ištakos yra nedidelis gamtos stebuklas - šaltinis, tuoj virstantis upeliu, ištekantis iš po stataus smėlio skardžio. Romi vieta, vanduo skaidrus kaip krištolas ir šaltas kaip ledas. Ištakas geriausia pasiekti brendant srove, taigi kojos gaus sveiką šalčio masažą.
Pasakojama, kad žmonės šiuo vandeniu gydydavosi odos ligas - prausdavosi, maudydavosi.
Viršuje ištakų lomelė, ratu apaugusi senais ąžuolais. Kaip sakė A.Dainauskas, ąžuolai ratu auga blogos energijos sklidimo vietoje - jie ją transformuoja į teigiamą. Tokioje vietoje per keletą minučių sumažėja vidaus organų energija, ji tiesiog “išpučiama”, “išspinduliuojama” į viršų, kosmosą, ilgiau pabuvęs tokioje vietoje žmogus gali jausti nuovargį, silpnumą. Nebent, pasak A.Dainausko, jūs esate labai stiprus ir sveikas žmogus. Tačiau iš žemės gelmių trykštantis vanduo turi teigiamą energiją.
 

Aukštadvaris. Kryžiuočių keliais...


Vėl grįžtame į Kauną ir keliaujame Aukštadvario link. Šis kraštas - vienas gražiausių Lietuvos kampelių. XIII a. Aukštadvaris dėl svarbos varžėsi su Kernave, Trakais, jo svarba išaugo kryžiuočiams pradėjus puldinėti Lietuvą. Čia ėjo senas karališkas vieškelis iš Vilniaus į Trakų ir Birštono pilis, tad visai nenustembi, šalia kelio išvydęs išdidžiai į viršų šaunančius piliakalnius. Ir jei ne Aukštadvario regioninio parko darbuotojai, ieškodami šaltinių dar ilgai būtume klaidžioję painiais miško keliukais...
 

Ypatingieji Aukštadvario vandenys


Rangavos šaltiniai. Rangavos kaime, šalia M.Aleksiūno sodybos gyvenamojo namo, trykšta šventu ir gydomuoju laikomas Rangavos šaltinis. Tai iš žemės mušančios ratilais 4-5 stipresnės versmės. Tai vienas iš kelių šios vietovės šaltinių. Teigiama, kad čia norėta statyti sanatoriją, bet sutrukdęs Antrasis pasaulinis karas. Jis išsiskiria tuo, kad, kaip pasakojama, tryško iš seno didelio ąžuolo kelmo, be to, teka “prieš Saulę”.
Tekantieji “prieš saulę” šaltiniai greičiausiai siejasi su švenčių kalendoriumi. Saulė pateka rytuose tik per pavasario ir rudens lygiadienius, dieną prieš ar po tekėjimo azimutas jau pakitęs, netgi plika akimi matoma, jog saulė jau ne rytuose. Taigi per pavasario ir vasaros šventes (Velykas, Sekmines, Vasaros saulėgrąžos dieną) vandeniui teikta ypatinga reikšmė, tikėta jo nepaprastomis savybėmis. Vandeniu prausiamasi, jo nešama namo, šlakstomasi, įpilama į šulinius, saugoma gimimo ar mirties atvejui.
Šio šaltinio vandens semti eidavę aplinkinių kaimų žmonės, juo plaudavę akis, skaudamas vietas. Vanduo skaidrus, beskonis ir be kvapo. Dujų išsiskyrimo nepastebėta net badant versmių dugną.
Aukštadvario šaltinis. Tai jau “civilizuotas” šaltinis beveik pačiame miestelyje - įrengtas stogelis, kad neprikristų šiukšlių, medžių paunksnėje ant suolelių galima prisėsti ir neskubant gurkšnoti šio vandens. Visi miestelėnai žino šį šaltinį ir geria jo vandenį. Aukštadvario šaltinius taip pat gaubia teigiamos energijos aura.
 

Chemikų išvados


Ištyrus Vilkijos šaltinių vandenį Kauno visuomenės sveikatos centro Cheminės analizės ir fizikinių veiksnių matavimo laboratorijoje paaiškėjo, kad vanduo, palyginti su leistinomis šaltinių taršos normomis, yra tikrai švarus. Pavyzdžiui, nitritų abiejuose Vilkijos šaltiniuose yra 0,006 mg/l, tuo tarpu leistina riba - 0,5 mg/l. Nitratų Lazduonio šaltinio vandenyje yra 0,29 mg/l (Šventupio kiek daugiau - 3,16 mg/l), kai leistina riba - 49,9 mg/l. Panašus ir Aukštadvario šaltinių vanduo. Taigi tik gerk šį vandenį ir mėgaukis! Važiuodami pro šalį - užsukite...

Populiariausi straipsniai

Parašykite savo nuomonę

 • :)
 • (happy)
 • :D
 • (super)
 • (hi)
 • (red)
 • (fu)
 • (fool)
 • (weird)
 • :P
 • :(
 • (hooray)
 • (bad)
 • (think)
 • 8|
 • (ok)

Straipsniai šioje grupėje

Mūsų draugai

Mūsų draugai