Teisininko konsultacija

[klausimas]Buvusi žmona neleidžia matytis su penkerių metų dukra. Ką daryti?[/klausimas]
Jei nesutarėte kitaip - jums reikėtų kreiptis į rajoninę Vaikų teisių apsaugos tarnybą, kuri sudarys pasimatymų su dukra grafiką. Jei buvusi žmona net ir po Vaikų teisių apsaugos tarnybos įpareigojimų pažeidinės jūsų, kaip tėvo, teises - galėsite kreiptis į teismą, tačiau noriu priminti, kad šie teisiniai keliai niekuomet nepašalins psichologinių kliūčių, kurios tokiais atvejais yra sudaromos vaikams. Todėl patarčiau prieš pradedant formaliai nagrinėti klausimą išbandyti visus galimus draugiško susitarimo būdus.
[klausimas]Akcinė bendrovė, kuri mokėjo man žalos atlyginimą dėl sveikatos sužalojimo darbe, ruošiama likvidavimui. Ar ją likvidavus man priklausys žalos atlyginimo kompensacijos?[/klausimas]
Teisė į žalos atlyginimą atsiranda nuo nelaimingo atsitikimo darbe fakto ar nuo profesinės ligos pripažinimo fakto ir neišnyksta net tuo atveju, kai keičiasi įmonės, privalančios mokėti kompensaciją, statusas ar ji yra likviduojama. Likviduojant įmonę jums priklausantys mokėjimai turi būti kapitalizuojami pagal draudimo taisykles ir pervedami draudimo įmonei, kuri ateityje turėtų mokėti šį žalos atlyginimą. Apie tai turėtumėte teirautis likviduojamos įmonės administracijoje, aukštesnėje pagal pavaldumą įmonėje, jeigu tokia yra, ar savivaldybėje, nes jeigu nėra įmanoma jums priklausančios sumos išieškoti iš likviduojamos įmonės, nuostolius jums turi padengti valstybė. Bet kokiu atveju visada išlieka galimybė su ieškininiu pareiškimu kreiptis į teismą - tai padaryti jums padės teisininkas.
[klausimas]Dirbdamas su šlifavimo staklėmis susižalojau ranką, man buvo amputuoti du dešinės rankos pirštai. Įmonėje dirbau nelegaliai, t.y. nebuvau sudaręs darbo sutarties. Tuo remdamasi įmonės administracija nesutinka mokėti kompensacijos. Ar turiu teisę į kokią nors piniginę kompensaciją?[/klausimas]
Taip. Pagal dabartinius įstatymus profesinio sužalojimo atveju teisė į kompensaciją atsiranda net tada, kai nukentėjęs dirbo darbdavio naudai ar jo interesams, nors nebuvo sudaręs darbo sutarties. Tačiau jūsų laukia nelengvas teisinio įrodinėjimo procesas, todėl patarčiau kreiptis į teisininkus.


[klausimas]Po nelaimingo atsitikimo darbe mirė mūsų sūnus. Ar mes turime tiesę gauti kompensaciją, nes abu esame pensininkai, kitų pajamų neturime?[/klausimas]
Šiuo atveju teisę į žalos atlyginimą turi nedarbingi asmenys, kurie buvo mirusiojo išlaikomi arba jo mirties dieną turėjo teisę gauti išlaikymą. Taigi jūs turite teisę į žalos atlyginimą iki gyvos galvos, žalos atlyginimo dydį jums galėtų apskaičiuoti teisininkas. Be to, jūs turite teisę į vienkartinę pašalpą, jeigu mirtinas atsitikimas įvyko dėl saugos darbe norminių aktų pažeidimo. Ši pašalpa turi būti išmokama ne mažesnė nei 100 vidutinių darbo užmokesčių (šiuo metu vidutinis darbo užmokestis yra 1025 Lt). Ji lygiomis dalimis išmokama kiekvienam mirusiojo šeimos nariui: sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), mirusiojo vaikams, gimusiems po jo mirties.
[klausimas]Esu gimusi 1945 m. Prieš dvejus metus, eidamas 65 -uosius metus, mirė mano vyras. Ar turiu teisę į našlės pensiją?[/klausimas]
Jei nėra kitų teisę į našlės pensiją suteikiančių aplinkybių (pvz., auginate mirusio vyro vaikus invalidus, turite invalidumą pati), jūs neturite teisės į našlės pensiją. Pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą teisę į našlės pensiją turėtumėte, jeigu sukaktų senatvės pensijos amžius ar būtumėte pripažinta invalide per 5 metus nuo sutuoktinio mirties. Iš pateiktų aplinkybių matyti, kad praėjus 5 metams po sutuoktinio mirties, t.y. 2001- aisiais metais, jums bus tik 56 metai, o senatvės pensijos amžius moterims tais metais bus 57 metai 4 mėnesiai.
[klausimas]Noriu sužinoti, ar išsiskyrus pusė buto priklausytų vyrui. Prieš pat susituokiant iš savo darbovietės gavau kambarį žinybiniame bendrabutyje, po dvejų metų mano darbovietė paskyrė dviejų kambarių butą žinybiniame name, vėliau butą privatizavau savo vardu ir už savo investicinius čekius. Dirbu toje pačioje darbovietėje, vaikai suaugę ir su mumis kartu negyvena. [/klausimas]
Taip, juridiškai šiuo metu pusė santuokos metu įgyto turto priklausytų Jūsų sutuoktiniui, nesvarbu, kieno vardu ir kieno investiciniais čekiais buvo privatizuotas butas. Dar visai neseniai galiojo įstatymų kolizija, kuria buvo galima pasinaudoti teisminiu keliu įrodant visišką buto priklausymą asmeniui, kurio vardu jis buvo privatizuotas. Nuo šių metų liepos mėnesio toks klausimo sprendimo būdas nėra įmanomas. Tačiau noriu priminti, kad bet kokiu atveju lieka teisė teisminiu būdu įrodinėti, kad Jums turėtų atitekti didesnė santuokos metu įgyto turto dalis,- tai padaryti Jums padėtų teisininkas. Santuokos nutraukimas ir turto dalybos yra teisiškai savarankiški žingsniai, todėl turto dalybų klausimą Jūs galite spręsti, nesvarbu, ar Jūs skiriatės, ar ne. Finansiškai pigiausias kelias - notariškai forminti turto dalybų sutartį iki skyrybų. Be to, tokiu būdu sprendžiant turto pasidalinimo klausimą turto pasiskirstymas yra asmeninis sutuoktinių reikalas ir nėra privaloma laikytis teisinių turto paskirstymo taisyklių, kurių sunkiai galėsite išvengti dalinantis turtą teisminiu keliu.

Populiariausi straipsniai

Parašykite savo nuomonę

 • :)
 • (happy)
 • :D
 • (super)
 • (hi)
 • (red)
 • (fu)
 • (fool)
 • (weird)
 • :P
 • :(
 • (hooray)
 • (bad)
 • (think)
 • 8|
 • (ok)

Straipsniai šioje grupėje

Video

Mūsų draugai

Mūsų draugai