Sveiki atvykę į Bruno Grioningo draugiją

Nors netradiciniais gydymo metodai oficialiai nepripažinti, ne vienam ligoniui jie grąžino sveikatą ir viltį. Mūsų skaitytojai ypač susidomėjo straipsniu “Įvadas į Bruno Grioningo mokymą”, kuris buvo išspausdintas š.m. kovo mėn. numeryje. Mes negalime teigti, kad šis mokymas yra teisingas ar klaidingas, tiesiog besidomintiems pateikiame dar daugiau informacijos apie Bruno Grioningo draugiją.
 

Bruno Groning
1906-1959

Bruno Grioningo mokymas - nelengvas, daug ligonio pastangų reikalaujantis būdas pasveikti. Tai natūralus, visiems prieinamas (nepaisant pažiūrų ir tikėjimo) ligos įveikimas, pasitelkus dvasines jėgas. Tai taip pat ir dvasinio bei gyvensenos tobulinimo kelias, kuris padeda pasisemti dieviškos energijos. Pagal Bruno Grioningo mokymą, universalioji mus supanti energija vadinama dieviškąja, nes ji žmogui suteikia energijos, kad išlaikytume dvasinę ir fizinę harmoniją. Yra žmonių, kurie intuityviai, spontaniškai atveria savo dvasią ir širdį dieviškajai energijai ir pasipildo jos atsargas, tačiau dauguma turi išmokti arba išsiugdyti sugebėjimą tai padaryti.
Bruno Grioningas - neabejotinai išskirtinė asmenybė. Jis gimė 1906 m. gegužės 31 d. senoviniame vokiečių mieste Dancige (dabar Gdanskas Lenkijoje). Dar vaikystėje jis visus stebino raminamuoju poveikiu žmonėms ir gyvuliams - besikivirčijantys žmonės nusiramindavo, o pikti gyvuliai tapdavo geri ir ramūs. Jis dirbo įvairius darbus, tačiau visada atidžiai stebėjo žmones ir gyvūnus, domėjosi jų poelgiais įvairiose situacijose. Asmeninio gyvenimo reikalai jam buvo antraeiliai. Vėliau jo padedantis bei sveikatą grąžinantis poveikis žmonėms ir gyvuliams stiprėjo. Tačiau plačiai Vokietijoje išgarsėjo tik 1949 m., kada savo sugebėjimus tikslingai panaudojo padėdamas pagalbos ieškantiesiems. Hereforde prasidėję pavieniai pasveikimo atvejai vėliau tapo masiniai - Traberhofe, Rozenhaime ir kituose miestuose.

{banner-25}

Nuo 1949 m. apie B.G. pasirodė žinios spaudoje, buvo išleistos brošiūros “Stebuklas iš Herefordo”, “Didysis posūkis”. G.B. pasirodymas ir išgarsėjimas Vokietijoje kėlė ginčus, konkurentų pavydą, apkalbas, nesusipratimus. Tačiau tūkstančiai žmonių rinkdavosi prie jo namų ir prašė pagalbos. B.G. sakė: “Visos žmonijos nelaimės sujaudino mane” ir tęsė savo absoliučiai nesavanaudišką veiklą. Jis neieškojo garbės, o pasveikusiesiems jis sakė: “Kas patyrė laimę atgauti savo sveikatą mano dėka, tegul visada ir iš visos širdies dėkoja Dievui. Aš esu tik Jo įrankis ir tarnas”. Norėdamas išvengti konfliktų su Vokietijos valdžia, B.G. ieškojo bendradarbiavimo kelių su gydytojais, norėjo oficialiai teikti pagalbą sveikatos netekusiesiems, norėjo kurti gydyklą. Tačiau jo svajonėms nebuvo lemta išsipildyti - tokio leidimo jis negavo. 1959 m. sausio 26 d. B.G. mirė, palikęs priesaką: “Kai manęs nebus kartu su Jumis, Jūs patys galėsite būti savo paties gydytojais”.
Bruno Grioningo vardas būtų nuėjęs į užmarštį, jeigu ne jo laikų “stebuklingų pasveikimų” liudininkai, jo mokymas ir jo dėka besikartojantys pasveikimai, jei ne jo mokymo pasekėjai ir tęsėjai. 1984 m., praėjus 25 m. po B.G. mirties, jo mokymo dėka pasveikusi ponia Greta Hoisler (Grete Hausler) parašė ir išleido knygą apie B.G. mokymą. Ji daugeliui žmonių įžiebė viltį, tikėjimą ir pasitikėjimą B.G. mokymu bei sveikatą grąžinančia dieviškąja energija. Greta Hoisler nenuilstamai vadovauja pasaulinei B.G. draugijai, propaguoja jo mokymą.
B.G. draugų jau yra daugelyje pasaulio šalių. Dalyvavimas draugijose nemokamas, nepriklauso nuo žmogaus ideologijos ar tikėjimo išpažinimo. Jų tikslas - perduoti B.G. mokymą kitiems ir suteikti visiems pagalbos ieškantiesiems galimybę ją gauti.
Atsidavęs B.G. mokymo pasekėjas ir propaguotojas vokiečių gydytojas Matias Kampas (Mathias Kamp) iš Hamburgo 1992 m. sukūrė ir dar dabar vadovauja medicininei mokslinei grupei, kuri jungia per 3 tūkst. įvairių specialybių gydytojų iš viso pasaulio. Jie renka, komentuoja, dokumentuoja pasveikimo atvejus. Padaryta išvada, jog B.G. fenomenas yra moksliškai įrodomas.
Susidomėjusiems draugijos veikla kreiptis:
Vilniuje: gyd. Aldona Gaižauskaitė, tel. (8 230) 5 51 58,
Kaune: gyd. Vaclovas Kalvaitis, tel.: (8 27) 22 40 62, (8 286) 7 59 32.

Populiariausi straipsniai

Parašykite savo nuomonę

 • :)
 • (happy)
 • :D
 • (super)
 • (hi)
 • (red)
 • (fu)
 • (fool)
 • (weird)
 • :P
 • :(
 • (hooray)
 • (bad)
 • (think)
 • 8|
 • (ok)

Straipsniai šioje grupėje

Video

Naujausi gydytojų atsakymai

Mūsų draugai