Senti – tai ne dingti iš visuomenės

Europos komisija yra paskelbusi 2012 metus Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metais. Tuo siekiama, kad būtų daugiau žinoma apie vyresnių žmonių indėlį visuomenei. Taip pat skatinti visų lygių politikos formuotojus ir atitinkamas suinteresuotąsias šalis imtis veiksmų, kad būtų sudarytos geresnės vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo stiprinimo galimybės. Lietuva taip pat oficialiai prisideda prie šios iniciatyvos.
 

Kodėl reikia specialių metų?
Todėl, kad pernelyg dažnai senėjimas suvokiamas kaip grėsmė tiek pačiam žmogui, tiek visuomenei, o ne kaip pozityvus dalykas. Vyresnio amžiaus žmonės, kurių vis daugėja, laikomi našta jaunesniems, dirbantiems gyventojams. Vis dėlto šiandien senatvės paprastai sulaukiame būdami daug geresnės sveikatos nei ankstesnių kartų žmonės, be to, dabar vyresni žmonės turi vertingų įgūdžių ir patirties, kuri gali būti naudinga jaunimui. Kad būtų galima sėkmingai spręsti dėl senėjimo kylančius sunkumus, labai svarbu ir vyresniame amžiuje išlikti aktyviems.
Kas yra vyresnių žmonių aktyvumas?
Aktyvumas reiškia metams bėgant išlikti geros sveikatos ir visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime, jausti didesnį pasitenkinimą darbu, būti labiau nepriklausomiems kasdieniniame gyvenime ir aktyvesniems piliečiams. Nesvarbu, kokio amžiaus esame, galime dalyvauti visuomenės gyvenime ir mėgautis geresne gyvenimo kokybe. Reiktų geriau išnaudoti didžiulį potencialą, kurį turime net sulaukę garbesnio amžiaus.
Kokiose srityse bus siekiama skatinti vyresnių žmonių aktyvumą?
Užimtumo: visoje Europoje ilgėjant vidutinei gyvenimo trukmei į pensiją išeinama vis vėliau, bet daug kas baiminasi prarasti turimą darbą ar nerasti kito, kad vėliau galėtų gauti tinkamą pensiją. Todėl siektina darbo rinkoje vyresniems žmonėms sudaryti geresnes galimybes.


Dalyvavimo visuomenės gyvenime: išeiti į pensiją nereiškia tapti nenaudingam. Dažnai lieka nepastebėtas vyresnių žmonių rūpinimasis kitais, paprastai savo tėvais, sutuoktiniais, vaikaičiais ir jų savanoriškas darbas. Europos metais siekiama, kad būtų geriau suvokiamas vyresnių žmonių indėlis visuomenei ir kad jiems būtų sudaryta daugiau palankių sąlygų.
Savarankiško gyvenimo: metams bėgant mūsų sveikata silpnėja, bet yra daug būdų pasekmėms sušvelninti. Net maži pakeitimai mūsų aplinkoje reikštų labai daug įvairių sveikatos problemų turintiems žmonėms ir neįgaliesiems. Siekiama užtikrinti, kad vyresni žmonės galėtų patys rūpintis savo gyvenimu kuo ilgiau.
Tad vyresnių žmonių aktyvumu siekiama suteikti vyresniems žmonėms galimybę visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime, skatinti įdarbinti pagyvenusius žmones, suteikti jiems galimybę aktyviai dirbti savanorišką darbą, sudaryti sąlygas gyventi savarankiškai, tam pritaikant būstus, infrastruktūrą, informacinių technologijų priemones ir transportą
Kaip bus skatinamas vyresnių žmonių aktyvumas?
Europos Komisija ragins valstybių narių vyriausybes, valdžios institucijas, visuomenę, įvairias organizacijas įsipareigoti konkrečiais veiksmais siekti, kad per 2012-uosius – Europos metus būtų galima pasidžiaugti realiais rezultatais.
ES jau ėmėsi vyresnių žmonių aktyvumo skatinimo iniciatyvų užimtumo strategijos, suaugusiųjų mokymo, visuomenės sveikatos ir informacinės visuomenės srityse.
• Pagrindinės Europos gyventojų senėjimo priežastys – mažėjantis gimstamumas ir gyvenimo kokybės gerėjimas. Prognozuojama, kad 2060 metais žmonių, vyresnių nei 65 metų, bus dvigubai daugiau nei darbingo amžiaus.
• Nors paprastai pensiniu amžiumi laikomi 65 metai, 2009 m. Europos Sąjungos šalyse vidutinis pasitraukimo iš darbo rinkos amžius buvo apie 61,5 m.
• Apklausos duomenimis, dauguma ES gyventojų mano, kad senu galima laikyti žmogų nuo 64 metų (lietuviai – kad nuo 65-erių), o jaunu žmogaus jau nebegalima įvardinti nuo 42 metų. Lietuviai būti jaunam „leidžia“ ilgiau – iki 47 metų.
Eurostat duomenys

Populiariausi straipsniai

Parašykite savo nuomonę

 • :)
 • (happy)
 • :D
 • (super)
 • (hi)
 • (red)
 • (fu)
 • (fool)
 • (weird)
 • :P
 • :(
 • (hooray)
 • (bad)
 • (think)
 • 8|
 • (ok)

Straipsniai šioje grupėje

Video

Mūsų draugai

Mūsų draugai