Elektros ar žaibo trauma pabojinga gyvybei!

Elektros traumą gali sukelti tiek aukštos, tiek žemos įtampos elektros srovė ar žaibas. Daugumą nelaimingų atsitikimų sukelia kintamoji elektros srovė, naudojama pramonėje ir buityje. Elektros trauma gali įvykti prisilietus prie elektros įtampą turinčių įrenginių arba trenkus žaibui.
 

TRAUMOS SUNKUMAS


Traumos sunkumas priklauso nuo srovės stiprumo ir įtampos, nuo srovės tekėjimo per kūną trukmės. Veikiant kintamajai elektros srovei, raumenys susitraukinėja tol, kol teka srovė. Todėl žmogui sunku išsilaisvinti nuo veikiančių kontaktų. Eidama per kūną, srovė pasirenka trumpiausią ir
lengviausią kelią tarp kontaktinių taškų, nepaisydama anatominių ribų. Kuo stipresnė srovė, tuo gilesni ir didesni sužalojimai.

 

KODĖL ELEKTROS TRAUMA PAVOJINGA?


Elektros srovė plisdama pažeidžia kūno audinius ir gyvybiškai svarbius organus – širdį, smegenis. Dėl elektros srovės poveikio gali sutrikti širdies veikla, prasidėti kvėpavimo raumenų paralyžius, žmogus gali mirti. Staigios
mirties dėl elektros poveikio priežastis yra širdies veiklos ir kvėpavimo sustojimas.
 

Žinotina:


Svarbu, kad nuo elektros srovės nenukentėtų pats gaivintojas. Prie nukentėjusiojo, veikiamo aukštos įtampos elektros srovės (pavyzdžiui, iš jos perdavimo linijos ar transformatoriaus), negalima nei artintis, nei jo liesti –
elektros srovė veikia kelių metrų atstumu, lyjant ji pavojinga net už keliolikos metrų. Nemėginkite nukentėjusiojo gelbėti – tai pavojinga Jūsų gyvybei. Apie
įvykį skubiai praneškite elektros tinklų tarnybai. Sužalojus žaibui ar elektros srovei, nukentėjusiojo jokiu būdu negalima kasti į žemę (kaip kartais pataria senoliai). Tokia ,,pagalba" yra labai žalinga, nes atšaldomas organizmas, apsunkinamas ir šiaip jau sutrikęs kvėpavimas.


 

PIRMOJI PAGALBA


Būkite atsargūs! Nesilieskite prie elektros srovės šaltinio, nelieskite nukentėjusiojo, jei nesate įsitikinę, kad tai saugu. Kad elektra nesužalotų teikiančiojo pagalbą, pirmiausia išjunkite elektros srovę jungikliu skirstomajame elektros skyde.
Prisilietusio prie elektros laidų kūno raumenys susitraukia, ir žmogus pats negali nuo jų išsivaduoti, todėl nuo laidų jį reikia patraukti. Jei įtampa
neviršija 1000 voltų (V), nustumkite nukentėjusįjį nuo elektros srovės šaltinio nelaidžiu jai daiktu (pvz., sausa lazda, virve, lenta, arba trūktelėkite už drabužių). Tai būtina daryti viena ranka, atsistojus ant guminio takelio ar sausos lentos. Jei nukentėjęs asmuo laiko laidą, jį galima perkirsti kirviu, kurio kotas medinis, ar perkirpti žirklėmis, kurių rankenos izoliuotos. Nepamirškime, kad
bet kuris tiesiogiai prisilietęs prie nukentėjusiojo žmogus tekant elektros srovei pats tampa laidininku. Jeigu įtampa didesnė kaip 1000 V, atitraukti nukentėjusiajam nuo elektros srovės reikia specialių pirštinių, avalynės bei
didžiulio atsargumo.
Pagalbą teikite atsižvelgdami į sužalojimo pobūdį. Jeigu sužeistasis be sąmonės, kekvėpuoja, jei jo pulsas neapčiuopiamas, pradėkite gaivinti – atlikite dirbtinį kvėpavimą ir netiesioginį širdies masažą (krūtinės ląstos paspaudimus).
Daugeliui nukentėjusiųjų užsidega rūbai. Tik išjungus elektrą galima gesinti ugnį vandeniu arba gesintuvu, ant degančio žmogaus užmesti anklodes. Jei nuo elektros išlydžių oda tik nudeginama, pažeistą jos plotą skubiai
vėsinkite vandeniu (ne trumpiau kaip 30 min.), ant pažeistos vietos dėkite sterilų tvarstį, nestipriai subintuokite. Nudegusias vietas galima apdengti švariais
rankšluosčciais. Jei nudegė rankų plaštakos – nusekite laikrodį, apyrankes, žiedus, nes audiniams patinus tai atlikti bus sunkiau.
Būtinai kvieskite greitąją medicinos pagalbą. Nukentėjusįjį reikia tuojau pat vežti į gydymo įstaigą, nors jis ir jaustųsi gerai, nes komplikacijų gali atsirasti vėliau. Širdis gali sustoti staiga, net praėjus keletui valandų po nelaimingo atsitikimo.
Daugeliu atveju elektros traumos galima išvengti: žaibuojant būkite
namie, o jei esate atvirame lauke, atsigulkite kuo žemiau ir nesislėpkite po medžiu. Visi elektriniai namų apyvokos reikmenys turi būti įžeminti, laidai izoliuoti, elektros lizdai užkimšti specialiais plastmasiniais kištukais. Nelieskite elektros prietaisų, jeigu bent viena Jūsų kūno dalis yra vandenyje, nelieskite metalinių daiktų arba elektros prietaisų, kol žaibuoja.

 

Susiję straipsniai

Video

Mūsų draugai

Mūsų draugai