Kas yra pirmoji pagalba ir kam ji reikalinga.

Kas dieną, kas valandą, kas minutę pasaulyje įvyksta nelaimės - avarijos, katastrofos, suluošinami, žūsta žmonės. Nelaimingų įvykių visuma yra skaičiais dvelkianti statistika, o kiekviena atskirai - tragedija, kurios metu skaudžiausiai nukenčia ją patyręs asmuo bei jo artimieji, bičiuliai, galiausiai - ir visuomenė. Netgi jei šių įvykių metu žmogus nemiršta, galima netekti bendraminčio, kolegos ar bičiulio jam dar esant gyvam (pvz., po 4-5 klinikinės mirties minučių žūsta žmogaus galvos smegenų žievė, ir pavėluotai atgaivintas žmogus tik vegetuos - jis niekada nebegalės su jumis džiaugtis nauja knyga, spektakliu ar tiesiog šnekėti). Ką tokiais atvejais žmogus daro? Dažniausiai plūsta visą pasaulį, o ypač tuos, kurie nesugebėjo padėti lemtingą akimirką artimam žmogui. Ne vienas ir pats suvokia, kad nežinojimu, baime ir neryžtingumu yra pats prisidėjęs prie tragedija virtusio įvykio. Siekdami, kad tokios situacijos pasitaikytų kiek galima rečiau, pradedame spausdinti pirmosios pagalbos kursą. Straipsniai pasirodys neperiodiškai, tačiau pirmosios pagalbos pagrindus, tikimės, pavyks išdėstyti per metus.
 

Pirmosios pagalbos apibrėžimas


Pirmoji medicinos pagalba (PP) - tai visuma įvairių, visiems prieinamų priemonių ir veiksmų, kuriais siekiama sugrąžinti ar palaikyti nukentėjusio žmogaus gyvybines funkcijas iki suteikiant kvalifikuotą medicinos pagalbą. PP teikiama įvykio vietoje, kol atvyksta gydytojas arba nukentėjęs asmuo nugabenamas į ligoninę.
 

PP PRIEMONIŲ EILIŠKUMAS IR ETAPAI


Situacijos bei nukentėjusiojo būklės įvertinimas
Gali būti vienas nukentėjusysis, pvz., susmunka gatve einantis žmogus, ežere skęsta plaukikas, arba keli nukentėję asmenys, pvz., autoįvykio metu gali susižaloti keli vienu automobiliu važiavę žmonės, gaisro metu gali iškart apdegti keli žmonės, apvirtus valčiai skęsti keli žvejai ir t.t.
Įvertinę situaciją, turime vertinti visų nukentėjusiųjų būklę, kad išsiaiškintume, kam pirmam ir kokią pagalbą suteikti. Vertindami nukentėjusiojo būklę:
1. Žiūrėkite!
Galima pastebėti neįprastą žmogaus padėtį, šlitinėjančią eiseną (šlitinėja ne tik girti, bet ir galvos traumas patyrę ar blogai besijaučiantys asmenys), krauju suteptus drabužius, žaizdas, pamėlusį ar išblyškusi veidą ir kt.


Svarbiausia yra ryžtis prieiti, užkalbinti, o jei reikia - ir padėti. Tai padaryti dažnai būna labai sunku, nes žmogus gali būti girtas, purvinas, apsivėmęs, kruvinas - estetiškai labai nepatrauklus, tačiau jam padėti yra mūsų pareiga.
2. Kalbinkite!
Jei pastebite nukentėjusį asmenį, pabandykite išsiaiškinti, kaip jis jaučiasi, užduokite paprastą klausimą: “Ar jūs gerai jaučiatės?”, be to, galima sužinoti, kas jam nutiko. Kartu vertiname sąmonės būklę: jei žmogus neatsako, tai jis gali būti praradęs sąmonę, pvz., patyrus galvos traumą, insultą, daug nukraujavus ir kt., arba tiesiog giliai miega.
3. Lieskite!
ko, reikia jam įžnybti į skruostus ar į kaklą, - taip galime pažadinti giliai įmigusį ar girtą žmogų. Be to, liesdami vertiname odos temperatūrą, jei veido ar kūno oda drabužių pridengtose vietose šalta, tai žmogus gali būti sušalęs (pvz., jei jis ilgai miegojo gatvėje ar šaltoje aplinkoje).
Jei žmogus nereaguoja į žnaibymą ir neatsibunda, reikia tikrinti pulsą, atspindintį širdies veiklą, bei kvėpavimą. Pulsą tikriname uždėję du pirštus vienoje kaklo pusėje, į šoną nuo gerklų ("Adomo obuolio") ir švelniai paspaudžiame, paprastai čia pajuntame miego arterijos pulsaciją (norma 60-80 k./min.) Pastaba: negaiškite laiko čiuopdami rankų ar kitų kūno vietų arterijas, nes dažnai sunkios būklės nukentėjusiesiems jų pulsavimas neužčiuopiamas, nors širdis ir susitraukinėja! Be to, nespauskite vienu metu miego arterijų iš abiejų gerklų pusių, nes jose yra daug nervinių receptorių, kurie susiję su širdies veikla, o stipriai spustelėjus gali sustoti nesveiko žmogaus širdis.
Kvėpavimą tikriname stebėdami krūtinės judesius arba pridėję ausį prie nukentėjusio nosies galime išgirsti iškvepiamos oro srovės garsą ar pajusti jos šilumą.
Jei žmogus nekvėpuoja ir (arba) nėra pulso, būtina gaivinti (žr. kt. straipsnius).
Nukentėjusio asmens išgabenimas iš pavojingos vietos
Jei aplinka kelia grėsmę nukentėjusiojo arba gelbėtojo gyvybei, pvz., praradęs sąmonę žmogus yra degančiame automobilyje ar name, guli važiuojamojoje gatvės dalyje, skęsta ar šąla gatvėje, esant žemai aplinkos temperatūrai, tai jį nedelsiant reikia išnešti iš nepalankios jo gyvybei bei sveikatai aplinkos į saugesnę vietą.
Negalima eiti į pavojingą (degantį namą, cheminėmis medžiagomis ar dūmais užterštą patalpą ir pan.) aplinką neturint jus pačius apsaugančių priemonių.
Pastaba: elkitės labai atsargiai ir švelniai, nes nešdami (transportuodami) nukentėjusįjį galite jį sužaloti! Ypač saugokite kaklą, nes lūžus stuburui net menkiausias kaklo judesys gali sužaloti nugaros smegenis ir žmogų gali paralyžiuoti, arba jis net gali mirti. Dažniausiai stuburo kaklinė dalis pažeidžiama autoįvykių metu bei neriant į vandenį, galva atsitrenkus į dugną. Tokiu atveju reikia imobilizuoti kaklą (žr. kt. straipsnius).
Pašalinkite visus įvykio ar pirmos pagalbos teikimo vietoje esančius pavojingus, galinčius nukentėjusįjį ar pagalbą teikiantįjį sužaloti, daiktus, pvz., surinkite stiklo šukes, automobilio detalių nuolaužas nuo kelio, išjunkite veikiančius mechanizmus, pvz., stakles, automobilio variklį ir pan. Be to, ant kelio pastatykite apie autoįvykį įspėjantį ženklą.
Specialūs veiksmai
Įvertinus nukentėjusiojo būklę, reikia suteikti pirmąją medicinos pagalbą, pvz., klinikinės mirties atveju - gaivinti, užspringus - padaužyti į nugarą ar taikyti Heimlicho metodą, jei yra žaizda - stabdyti kraujavimą, ją sutvarstyti, lūžus kaulams - imobilizuoti galūnę, apsinuodijus - plauti skrandį ir t.t. (žr. kt. straipsnius).
Jei nukentėję yra keli, tai PP pirmiau turime suteikti labiausiai nukentėjusiems, sunkiausios būklės asmenims, t.y. tiems, kurių gyvybei iškilusi didžiausia grėsmė: sutrikusi sąmonė, kvėpavimas, silpstanti širdies veikla, labai intensyvus kraujavimas. Tokio žmogaus pulsas būna dažnas, sunkiai apčiuopiamas, kvėpavimas dažnas, įkvėpimai negilūs. Mažiau nukentėję asmenys būna sąmoningi, dažnai garsiai rėkia, šaukiasi pagalbos. Suteikdami PP sunkiau nukentėjusiems, kitiems galite patarti ką daryti, pvz., jei kraujuoja žaizda, liepkite užspausti žaizdos kraštus, jei galūnė nelūžusi, ją pakelti į viršų ir pan. Suteikę PP sunkiausiai nukentėjusiems, nedelsdami padėkite kitiems.
Nukentėjusiojo padėtis
Teikiant PP, nukentėjusiajam turi būti suteikta tam tikra padėtis, kuri apsaugo žmogų nuo įvairių komplikacijų, pvz., jei paguldysime nukentėjusįjį ant šono, jis neuždus užspringęs vėmalais ar iš nosies bėgančiu krauju. (5 pav.) Be to, teisinga padėtis apsaugo ir nuo papildomų pažeidimų, pvz., sustabdę kraujavimą, žmogų turime paguldyti arba pasodinti ant žemės taip, kad jis, net ir netekęs sąmonės, nenuvirstų. Be to, nukentėjusiuosius reikia užkloti drabužiais ar užtiesalu, kad jie nesušaltų (ypač greitai sušąla žmonės be sąmonės). Jei nukentėjusiojo drabužiai šlapi, reikėtų perrengti, be abejo, jei tai nesukels pavojaus žmogaus gyvybei, pvz., negalima rengti ir judinti žmogaus, kuriam įtariama stuburo trauma.
Taisyklė: be sąmonės esantį ar jos netenkantį žmogų reikia guldyti ant šono.
Trinkančių gyvybinių funkcijų kontrolė
Gyvybines funkcijas tikrinkite vertindami nukentėjusiojo būklę po transportavimo ir (arba), jei įmanoma, jo metu. Be to, būtina jas visą laiką kontroliuoti ir laukiant GMP ekipažo. Nukentėjusiojo organizmas intensyviai kovoja su jį pažeidusiu faktoriumi bei jo sukeltais pakitimais: mobilizuojami visi organizmo apsauginiai mechanizmai, pasireiškia stresas. Išsekus organizmo apsauginių mechanizmų rezervams, trinka gyvybinės funkcijos: išnyksta sąmonė, krenta arterinis kraujo spaudimas, sustoja širdies veikla bei kvėpavimas, ištinka mirtis. Laiku pastebėjus gyvybinių funkcijų sutrikimą bei pritaikius specialius PP veiksmus bei priemones, galima užkirsti kelią jų sukeliamoms komplikacijoms.
Pirmoji psichologinė pagalba
Prisiminkite, kad jau jūsų buvimas šalia (prisistatykite nukentėjusiajam, paimkite jį už rankos, paklauskite vardo) nukentėjusiojo, jo skundų bei nuogąstavimų išklausymas bei jūsų atliekamų pirmosios pagalbos veiksmų tikslingumo paaiškinimas ramina nukentėjusiuosius, didina jų pasitikėjimą jumis. Stenkitės elgtis ramiai, nepulkite į paniką, nes panika yra ,,užkrečiama”. Nukentėjusiesiems negalima meluoti, tačiau sakydami teisybę nedetalizuokite psichiką traumuoti galinčių aplinkybių. Jokiu būdu nekaltinkite nukentėjusiojo. Paminėkite, kad pagalba jau atvyksta, o jos laukdami bendraukite su nukentėjusiuoju.
Greitosios medicinos pagalbos (GMP) kvietimas
Suteikus PP būtina iškviesti GMP, kurios brigada suteiks kvalifikuotą medicinos pagalbą. Kviečiant GMP reikia žinoti:
Kur įvyko nelaimė. Nurodomas tikslus adresas. Jei įvyko kelyje, tai nurodyti kelio kryptį bei kilometrą, pvz., autostrados Kaunas-Vilnius 25-ame kilometre, jei prie ežero ar upės, tai prie kokio, kuriame krante ir kokiu keliu reikia privažiuoti.
Kas įvyko ir kokie pagrindiniai pažeidimai. Pvz., žmogus nukrito lipdamas laiptais, kraujuojanti žaizda kaktoje, lūžusi dešinė koja.
Kam įvyko nelaimė ir kiek nukentėjo asmenų. Pvz., 70 metų vyrui ir t.t. Nurodžius nukentėjusiųjų skaičių, GMP stotis sužino, kiek ir kokių brigadų reikia išsiųsti į įvykio vietą.
Reikia išsiųsti ką nors pasitikti GMP ekipažą, ypač jei nelaimė įvyko nuošalioje, sunkiai randamoje vietoje, pvz., nusiųskite žmogų prie pagrindinio kelio atšakos, vedančios prie žvejybos vietos ar stovyklavietės, kur įvyko nelaimė. Reikia GMP ekipažą pasitikti ir prie daugiabučių namų, ypač kur yra daug laiptinių...
 

PP organizavimas


Jei įvykio vietoje yra keletas žmonių, tai vienas iš jų, paprastai tas, kuris nesutrinka ar yra labiau patyręs, imasi vadovauti PP teikimui, t.y. jis paskiria kiekvienam konkrečią užduotį. Vienas žmogus pradeda vadovauti ir taip paskirsto užduotis: jis pats ir dar du žmonės suteikia PP nukentėjusiesiems, vienas žmogus bėga skambinti ir kviesti GMP bei policiją, dar vienas žmogus apsaugo įvykio vietą, t.y. pastato avarinį ženklą, nurenka nuo kelio pavojingas nuolaužas. Visi aukščiau išvardinti PP etapai vyksta vienu metu, todėl sutaupoma laiko, pagerėja nukentėjusio asmens gyvenimo bei sveikimo prognozė.

Susiję straipsniai

Video

Mūsų draugai

Mūsų draugai