Dvasios sveikatos stiprinimas

Egzistuoja legenda, kad kadaise žmonija turėjo vientisas ir visavertes žinias. Istorijos ratui besisukant, šis tobulai žinias atspindintis veidrodis sudužo. Ir pabiro šukės po visą pasaulį... Kiekviena tauta, kultūra ar civilizacija turi unikalias patirtis ir išmintį. Pabandykime tas šukes surinkti, sudėti kartu ir pamatyti tai, kas lyg šiol buvo užslėpta.
 

Seniausiuose Rytų raštuose apie jogą išminčiai rekomendavo pirmiausia turėti moralines taisykles ir etines normas bei jų laikytis. Po to treniruoti kūną, dėl ko atsiveria durys į dvasinį pasaulį. Kūnas visada buvo traktuojamas kaip priemonė dvasingumui vystyti. Šiuolaikinis Vakarų pasaulis neturi tokios nuostatos. Egzistuoja kūno kultas, arba dvasingumas suprantamas neigiant kūniškumą. Bet ar taip buvo visada? Nusikelkime į ankstyvosios krikščionybės laikus. Kaip rūpintis kūno sveikata, aptarėme pirmoje dalyje. Šį kartą – apie tai, kaip stiprinti dvasinę sveikatą.

 

Darbas – kelias į dvasingumą


Šiuolaikiniai sveikatos specialistai turi neginčijamų visapusiško teigiamo darbo terapijos poveikio įrodymų. Rytuose net egzistuoja atskira darbo jogos rūšis, kuri vadinasi karma joga.
Kristus sako: ,,Stebėkite, kaip dieną ir naktį nenuilstamai triūsia angelai, į savo dvasią įsileiskite galingiausią – darbo angelą ir darbuokitės visi sandoroje“.*
Norint gyventi sveikai ir ilgai, joga ir ajurveda duoda patarimą: „Valgyk, dirbk ir ilsėkis saikingai“.
Kristus taip pat moko nepažeisti šios pusiausvyros: „ Šešias dienas duokite savo kūnui peno — motinos Žemės dovanų, bet septintąją pašvęskite dangiškajam tėvui. Tą dieną tik melskitės ir nieko nevalgykite.“
 

Miegas – dvasinės ir fizinės sveikatos pagrindas


Jogai turi ypatingas miego technikas, kurios vadinasi nidra joga. Kristus duoda patarimus, kurių aiškiai logikai ir paprastumui sunku beprilygti: ,,Dieną triūskite sandoroj su motinos Žemės angelais ir stenkitės juos gerai pažinti. Bet po saulės laidos miegokite ir ilsėkitės — per visą naktį jumis rūpinsis miego angelai".
 

Apie meditaciją


Medituojančio žmogaus protas nurimsta ir atsiskleidžia dvasia. Atliekant jogos meditacijos technikas, rekomenduojama sutelkti žvilgsnį, nemirksėti, tai vadinama trataka. Kristaus pamokymuose tai pasakyta tokiais žodžiais: ,,O, kai atgausite gebėjimą nemirkčiodami žiūrėti į šviečiančią vidudienio saulę, tada jūsų akys išlaikys ir žilpinančią šviesą, tūkstantį kartų labiau spindulingą nei tūkstančiai saulių.“
 

Apie maldą


Jogos mokyme maldos vadinamos mantromis. Tai proto ,,pažabojimo“ technikos, nes kalbėdamas žmogus pradeda atitinkamai kvėpuoti, jausti, mąstyti. Keičiasi vidinio kompaso kryptis, žmogus skaistėja ir tvirtėja. Kristus moko melstis. Tai yra mūsų dvasinės stiprybės ir tiesos pamatas.
* Čia ir toliau citatos iš knygos GIRČYS, ED. Sandoros ir sveikatos evangelija. Šalavijas, Vilnius

Susiję straipsniai

Video

Mūsų draugai

Mūsų draugai