Jogiškieji Kristaus pamokslai

Vakarų civilizacija nužengė ilgą vystymosi kelią, kol galų gale „pametė“ žmogų. Šiuolaikinis žmogus „techno sapiens“ bando save pagaminti, bando save nusipirkti dar labiau nutoldamas nuo savo gamtiškosios prigimties. Gyvoji jogos tradicija ir Rytų medicinos patarimai identiškai atitinka ankstyvosios krikščionybės laikų dvasią. Atsisukime į dviejų tūkstančių metų senumo istoriją ir tikrai rasime atsakymus, kurių negauname šiandien.
 

Manoma, kad Jėzus Kristus Indijoje mokėsi jogos tiesų, kurias grįžęs skleidė. Naudojo penkių elementų simboliką. Oro, vandens, saulės Angelai skirti žmogui padėti. Kūnas buvo Motinos Žemės, o Tiesa – Dangiško Tėvo malonė (eterio, sąmoningumo „jungiamasis“ pradas). Terminas Gyvybės Dievas – Pranos atitikmuo. Šios stichijos veikė išvien, tobuloje pusiausvyroje.
Kristus duoda aiškius nurodymus (technologijas), kaip prižiūrėti save, maitintis, mąstyti, kad būtum sveikas ir laimingas, aprašo kūno pozas, kvėpavimus, valgymo ypatumus, inhaliacijas, purvo vonias ir net kaip pasigaminti klizmą iš moliūgo.
Manuskriptas, kurį cituosime, – ,,tiksliai atkurta Kristaus mokymo dalis, kurią persakė jo mylimas mokinys Jonas, parašytas krikščionybės pradžioje ir plačiai nušviečia gydomąją Kristaus veiklą“.*
 

Apie sveikatos pamatąJėzus pirmiausia moko atsigręžti į save, suvokti, kad esame neatskiriama gamtos dalis.
Kristus moko, kad Žemė yra mūsų kūniškosios sveikatos pamatas:
„Kraujas, kuris teka jūsų venomis, turi ištakas jūsų Motinos Žemės įsčiose...
Jūsų kaulams tvirtumo duoda mūsų Molina Žemė, kaip uoloms ir akmenims...
Jūsų raumenų tamprumas — Motinos Žemės kūno savybė...
Vidurius jums davė mūsų Motina Žemė…
Jūsų akių šviesą, gebėjimą girdėti pagimdė mūsų Motinos Žemės spalvų ir garsų įvairovė.”
 

Apie oro ir vandens vonių naudą


Labai stiprų sveikatinimo poveikį mūsų organizmui suteikia oro ir vandens vonios. Vasarą būtinai pasinaudokime šiais patarimais: „Atkurkite patys save… Ieškokite tyro oro miške arba laukuose, — tenai rasite oro angelą. Išsiaukite basi ir nusimeskite savo drabužius, – tegu oro angelas apglėbia visą jūsų kūną. Paskui pradėkite lėtai ir giliai kvėpuoti, kad oro angelas į kūną įžengtų… Susiradę oro angelą, ieškokite vandens angelo. Nusivilkite drabužius ir leiskite vandens angelui apglėbti visą jūsų kūną“.


 

Apie organizmo valymą


O štai šokiruojantis Kristaus patarimas, kurį galima atlikti naudojant šiuolaikines priemones ir gauti puikų organizmo išsivalymo efektą: „Tik nemanykit, kad jeigu vandens angelas jus apglėbė, tai tuo ir dera pasitenkinti. Iš tiesų sakau jums, kūno vidus užsiteršia dar labiau, negu paviršius. Todėl tasai, kuris nusiplauna tik odą ir neliečia nešvarumų viduje, panašus kapavietę, kurią išdabino puikūs dailininkai, bet į kurią prigrūsta purvo ir šiukšlių. Iš tiesų sakau jums, leiskite vandens angelui iššveisti ir jūsų vidų, kad, išsivadavę iš ankstesnių savo nuodėmių, taptumėte tokie pat švarūs, kaip saulėje žaižaruojantys upės purslai... Jei norite, kad šitaip būtų, susiraskite didelį moliūgą, kurio stiebelis būtų sulig žmogaus augumu, išskobę tą moliūgą pripilkite į jį šiek tiek saulės pašildyto vandens ir pakabinkite ant šakos. Paskui atsiklaupkite ant žemės prieš vandens angelą ir kantriai moliūgo stiebo galelį įlandinkite sau į išeinamąją angą, kad vanduo įsiveržtų į vidų. Paklūpėkite šitaip ant žemės priešais vandens angelą, melsdami Gyvybės Dievą, kad jis atleistų jums visas nuodėmes, ir prašykite vandens angelą, kad išvaduotų jūsų kūną nuo nešvarybių ir ligų. Paskui išleiskite vandenį lauk, — tegu bėgdamas išneša visus demono teršalus, visa, kas dvokia ir nešvaru”.
Purvo vonių suteikiama nauda buvo puikiai žinoma senovės žmonėms: ,,…klampokite į dumblą, kad žemės angelas galėtų apglėbti kojas ir išvaryti iš kaulų visas nešvarybes ir ligas. Ir pamatysite, kaip, žemės angelui pamylavus, išrūksta iš jūsų kūno demonas, didžius skausmus išsinešdamas. Tada gumbuoti jūsų kaulai išsilygins, sustiprės ir visi skausmai numalš kaip nebuvę“
 

Apie kvėpavimą


Jogos mokymas teigia, jog daugiausia gyvybinės energijos žmogus gauna kvėpuodamas. Specialios jogos kvėpavimo technikos vadinamos pranajama, o gydomasis kvėpavimas naudojant papildomas lakiąsias medžiagas – inhaliacijomis: „Jėzus, pagavęs besiganančią pievoje avį, išliejo jos pieną ant karšto, nuo saulės įkaitinusio smėlio, sakydamas: „Į šį pieną įžengė valdingas vandens angelas, o dabar ir saulės angelas jį persmelkia". Saulės kaitinamas pienas pradėjo virti. „O dabar vandens ir saulės angelai susijungia su oro angelu“, — tarė Jėzus. Visiems beregint verdančio pieno garai pradėjo pamažėle vinguriuoti į orą. Dabar Jėzus kreipėsi į ligonį: „Prisiartink ir įkvėpk pro burną vandens, saulės ir oro angelų galią, kad ji galėtų įsismelkti į tavo kūną ir išvaryti iš tavęs demoną. Leisgyvis žmogus pradėjo giliai kvėpuoti balsvais garais”.
 

Apie valgymo įpročius


Jogai teigia, kad mūsų sveikata priklauso ne tik nuo maisto kokybės, bet ir nuo valgymo įpročių bei minčių. Šiuos patvirtinimus randame Jėzaus mokyme: „Tuo metu, kai valgote, mąstykite apie tai, kad aplink jus plevena oro angelai, o po jumis – vandens angelas. Valgydami įpraskite kvėpuoti lėtai ir giliai, kad oro angelas galėtų laiminti jūsų valgį. Ypač stenkitės gerai kramtyti, kad valgis virstų tyrele ir vandens angelas jį organizme paverstų krauju.“ Atkreipkite dėmesį, jog reikia „lėtai kvėpuoti“. Toks kvėpavimas padeda susidoroti su stresais ir gerina virškinimą.
„Kūno stiprybė priklausys nuo jūsų maisto, kaip dvasios stiprybė – nuo jūsų minčių“ – sako Kristus. Apie tai, kaip stiprinti savo dvasinę sveikatą, skaitykite kitame numeryje.

 

Susiję straipsniai

Video

Mūsų draugai

Mūsų draugai