Transakcinė analizė: mumyse besislepiantys tėvas, vaikas ir suaugusysis

"Sveikas žmogus“ tęsia straipsnių apie asmenybių tipus ir jų analizę ciklą ir šiame numeryje kalba apie transakcinę analizę. Transakcinė analizė (TA) – tai grupinės ir individualios psichoterapijos kryptis, kurios kūrėjas yra kanadiečių psichiatras Erikas Bernas (Eric Berne). Mokslininkas dar studijuodamas metė iššūkį froidistinėms sąvokoms, kas vėliau jam kainavo kolegų psichoterapeutų nepasitikėjimą ir nepripažinimą. TA teigia, kad žmogaus psichikoje atskirai veikia trys dalys: tėvas, vaikas ir suaugęs asmuo.

Tradicinės psichoterapijos bendruomenės atstovai nepripažino TA, nes ji nukrypo nuo S. Froido teorijos, vis dėlto iki praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio dėl savo gana paprasto modelio daugelis jos terminų ir sąvokų buvo priimti terapeutų praktikų kaip jų atskirų psichoterapijos metodų dalis. Šios krypties populiarumas JAV vėliau pradėjo nykti, tačiau išaugo kitose pasaulio dalyse. Apie transakcinę analizę ir jos taikymą kalbamės su neurolingvistinės psichoterapijos konsultante Linga Švaniene.

 

Parašome trumpai paaiškinti, kas yra ir kuo remiasi transakcinė analizė.

 

Transakcinė analizė (TA) – psichoterapijos sistema, padedanti žmogui pakeisti situacijos neatitinkantį elgesį, išmokti valdytis ir priimti atsakomybę už savo veiksmus bei savarankiškai rinktis tikslus ir kurti savo likimą. Galutinis analizės tikslas – išmokyti žmogų gyventi iki galo realizuojant save ir būti laimingam besikeičiančiame pasaulyje.

Transakcinė analizė, iš vienos pusės, sukūrė savitą teoriją apie žmogų, jo gyvenimą, veiksmus, o, iš kitos pusės, remdamasi ta teorija, pateikė būdus ir priemones, kaip pakeisti neefektyvius procesus siekiamais.

TA teorija nagrinėja žmogaus asmenybę, komunikaciją, gyvenimo pozicijas, išskiria gerovės lygius, kalba apie paglostymų ir niuksų reikšmę, išskiria ego būsenas, pateikia laiko struktūrizavimo rūšis, psichologinius žaidimus, kalba apie autentiškas emocijas ir reketinius (autentiškas emocijas pakeičiančius) jausmus, gyvenimo scenarijus ir kt.

 

TA teigia, kad žmogaus psichikoje atskirai veikia trys dalys – tėvas, vaikas ir suaugęs asmuo. Gal galite paaiškinti kaip?

 

Didžioji dalis šiuolaikinės psichoterapijos krypčių naudoja pagrindines TA pozicijas, viena iš kurių yra trijų ego būsenų – Tėvo, Suaugusiojo ir Vaiko – egzistavimas.

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti keista, kad viename žmoguje vienu metu yra trys asmenybės būsenos, tačiau jos pasireiškia ne visos kartu vienu metu, o atskirai po vieną. Jos yra tarsi trys skirtingi kostiumai, kuriuos žmogus apsivelka esant tam tikrai progai, bet šie kostiumai, keičiantis situacijoms, pakeičiami žaibiškai.

Kiekvienai būsenai būdingas savitas minčių, jausmų ir elgesio modelių rinkinys.

 

Kaip apibūdintumėte kiekvieną šių būsenų?

 

Vaiko ego būsenai būdinga tarytum iš vaikystės atėjusi realybė, pasižyminti impulsyvumu, betarpiškumu, kūrybiškumu iš vienos pusės ir bejėgiškumu, nesugebėjimu priimti sprendimų iš kitos pusės.

Suaugusiojo ego būsenai būdingi visai kiti bruožai: tiesus reagavimas į tai, kas vyksta čia ir dabar, racionalus ir nuoseklus veikimas.

Tėvo būsena pasižymi perimtais iš savo tikrųjų mamos ir tėvo jausmais, mintimis ir elgesio būdais. Ji suteikia žmogui moralines normas ir vertybes.

Visos ego būsenos yra reikalingos. Tačiau svarbus yra ne tiek pačių ego būsenų įvardinimas, kiek trans­akcinės analizės pastebėjimas, kad vienu metu veikia tik viena būsena. Vadinasi, kai žmonės bendrauja, tai pasireiškia viena kuri nors ego būsena.

 

Vadinasi, bendraujant dviem žmonėms, kiekvienas kalba iš savo ego būsenos. Bendravimas TA yra vadinamas transakcija, prašyčiau paaiškinti, kaip ji vyksta.

 

TA pradininko E. Berno nuomone, paprasčiausias transakcijos variantas iš dviejų dalių: stimulo, kurį sukelia vienas pašnekovas, ir iš kito žmogaus reakcijos į tą stimulą. Transakcijos gali būti paralelinės, susikertančios, atviros, paslėptos ir kt.

 

Kaip vyksta paralelinės transakcijos?

 

Šio tipo transakcijai būdinga tai, kad, jei pokalbį pradėjęs asmuo kreipiasi į vieną iš pašnekovo ego būsenų, tai pašnekovas ir atsilieps iš tos būsenos.

Tarkim, vienas žmogus iš Suaugusiojo (S) būsenos klausia kito Suaugusiojo būsenos (S), kiek šiuo metu yra laiko. Pašnekintas žmogus pasižiūri į laikrodį ir iš S būsenos atsako, kad šiuo metu yra dvylika valandų trisdešimt penkios minutės.

 

Paralelinė transakcija gali būti ir kitokio tipo. Pvz., viršininkas iš Tėvo (T) būsenos teiraujasi pavaldinio Vaiko (V) būsenos, ar tas gerai suprato užduotį. Pavaldinys iš Vaiko (V) būsenos prašo dar kartą paaiškinti, kaip teisingai reikia atlikti užduotį. Taip jis kreipiasi į viršininko Tėvo (T) būseną. Transakcija išlieka paralelinė.

 

 

Pirmoji E. Berno suformuluota komunikacijos taisyklė teigia: kol transakcija išlieka paralelinė, komunikacija gali vykti be galo ilgai.

 

Kaip vyksta susikertančios transakcijos?

 

Įsivaizduokime, kad tarp viršininko ir pavaldinio įvyksta kitoks pokalbis.

Viršininkas: „Tai kur mes vakar baigėme?“

Pavaldinys: „Nejaugi jūs negalite prisiminti, kur mes vakar baigėme?“

Atrodo, kad pavaldinys ieško nemalonumų ir taip kalbėdamas jis greitai išves savo vadovą iš pusiausvyros. Matome, kad transakcijos vektoriai susikirto.

 

Antroji E. Berno komunikacijos taisyklė sako, kad, esant susikertančiai transakcijai, komunikacija nutrūksta. Jai atkurti būtina, kad vienas iš pašnekovų pakeistų savo ego būseną taip, kad sukurtų paralelinę transakciją.

 

Kaip tai padaryti?

 

Viršininkas galėtų atsakyti: „Jūs gi žinote, koks aš esu užsiėmęs“ (V→T), tačiau tokiu atsakymu jis tarytum teisinasi pavaldiniui ir taip pralošia savo, kaip vadovo, poziciją. Norėdamas susigrąžinti statusą, jis galėtų pats prabilti iš Tėvo būsenos, sugėdindamas pavaldinį. Pvz.: „ Jūs užsimiršote, kas čia viršininkas!“, į ką pavaldiniui beliktų atsiliepti iš jam pasiūlytos Vaiko būsenos: „Viršininkas – jūs, žinoma.“

 

Kas yra paslėptos transakcijos?

 

Tai tie atvejai, kai po tariama komunikacija tarp dviejų suaugusiųjų pasireiškia bendravimo potekstė. Kaip klasikinis pavyzdys pateikiamas pardavėjo ir pirkėjo pokalbis.

Pardavėjas: „Ši prekė geresnė, tačiau ji yra jums per brangi.“

Pirkėjas: „Aš kaip tik paimsiu šią prekę!“

 

Šio bendravimo schemoje juodomis rodyklėmis pavaizduotas išorinis dviejų Suaugusiųjų bendravimas socialiniu lygmeniu, o raudona linija – realioji paslėpta komunikacija, kuri vyksta psichologiniu lygmeniu. Pardavėjas iš S būsenos kreipiasi į pirkėjo Vaiko būseną, o tas, norėdamas pasirodyti svarbus, pasiduoda provokacijai ir priima sprendimą įsigyti prekę ne pagal savo kišenę.

 

Kaip TA taikoma žmonių bendravimui, santykiams ir apskritai gyvenimui gerinti?

 

Akivaizdu, kad bendraujant reikia vengti susikertančių transakcijų. Taip pat svarbu išmokti greitai atskirti, iš kokios ego būsenos kalba pašnekovas, ir drąsiai atsakinėti paraleline transakcija, kad bendravimas tęstųsi ir pokalbis toliau vystytųsi.

Jei pašnekovas iš Vaiko pozicijos prašo jūsų pagalbos, tai bus natūralu, jei atsakysite iš išmintingo Tėvo būsenos. O jei pašnekovas pats bando jus įvaryti į Vaiko būseną, tai nesigėdykite atsakyti iš Vaiko pozicijos. Transakcija „Vaikas→Tėvas“ – puiki startinė pozicija manipuliuoti kitais.

 

Kaip rekomenduotumėte praktiškai pritaikyti šias transakcijas?

 

Bendraujant reikėtų vengti naudoti paslėptas transakcijas, žeminančias kitą žmogų. Tačiau kitą pagirti ne tik tiesiogiai, bet ir paslėptai tikrai galima. Tarkim, vadovas aktyviai giria pavaldinį už paruoštą ataskaitą, o mintyse galvoja, kad pagaliau šis darbuotojas padarė nors vieną darbą savarankiškai. O darbuotojas atsako, kad jis iš tiesų pasistengė, ir pagalvoja, kad vadovas – visai šaunus žmogus. Tokioje paslėptoje transakcijoje laimi abu pašnekovai.

Kalbėjosi Milda UrbonaitėTačiau geriausia naudoti tiesiogines paralelines transakcijas.

 

Transakcija Tėvas–Tėvas (TT) padeda pasikeisti įspūdžiais, pasitarti.

Transakcija Suaugęs–Suaugęs (SS) leidžia racionaliai išspręsti problemą, numatyti tolesnius veiksmus.

Transakcija Vaikas–Vaikas (VV) padeda lengvai ir greitai artimiau susipažinti, užmegzti betarpišką draugišką kontaktą

Populiariausi straipsniai

Parašykite savo nuomonę

 • :)
 • (happy)
 • :D
 • (super)
 • (hi)
 • (red)
 • (fu)
 • (fool)
 • (weird)
 • :P
 • :(
 • (hooray)
 • (bad)
 • (think)
 • 8|
 • (ok)

Straipsniai šioje grupėje

Video

Mūsų draugai

Mūsų draugai