Tėvams apie vaiko adaptaciją

Adaptacija šiandien bene vienas svarbiausių iššūkių, su kuriuo tenka susidurti daugeliui tiek profesiniame darbe, tiek asmeniniame gyvenime. Šiuo atveju ne išimtis ir vaikai, gana anksti susiduriantys su adaptacijos būtinybe.
Adaptacijos problemas patiria dauguma vaikų, ir adaptacijos periodas - sudėtingas laikotarpis tiek vaikui, tiek ir suaugusiesiems. Sėkmingas ar nesėkmingas prisitaikymas gali lemti ugdymo rezultatus, tai, kaip toliau klostysis vaiko santykiai su aplinka.
Adaptacijos laikotarpiu vaikas apsipranta naujoje aplinkoje. Patekę į naują aplinką, vaikai patiria stresą ir elgiasi įvairiai - vieni būna įsitempę, dirglūs, apatiški, kiti agresyvūs, judrūs; vieni chaotiškai bėgioja po patalpas, mėto daiktus, kiti susigūžia ir slepiasi kamputyje. Pamažu vaikas ima jaustis drąsiau, gali nebijodamas vis labiau atsitraukti nuo mamos, tyrinėti aplinką, žaislus, daiktus, stebėti vaikus, kitus suaugusiuosius, užmegzti emocinį kontaktą.
Iš kur galime pastebėti, ar vaikas gerai prisitaiko prie naujos aplinkos? Kaip galime padėti vaikui susipažinti su aplinka, bendraamžiais ir personalu? Tam svarbu stebėti vaiko elgesį, bendravimą, stebėti jo sugebėjimą žaisti bei kitus sugebėjimus.
Yra keli pagrindiniai požymiai, kurie gali parodyti, ar vaikas prisitaiko prie aplinkos. Tam reikia atsakyti į tam tikrus klausimus:
• Ar vaikas jaučiasi saugiai ?
• Ar bendrauja su kitais vaikais?
• Ar nebijo suaugusiųjų, bendrauja su jais?
• Ar orientuojasi patalpose kiek leidžia jo galimybės?
• Ar ima daiktus, žaislus ar bent kiek jais domis?


Nieko tokio, jei pradžioje atsakote į keletą klausimų neigiamai. Tačiau svarbu stebėti savo vaiką mėnesį ir susirūpinti, jei, mėnesį vaikui pabuvus naujoje aplinkoje, vis dar atsakote į kurį nors klausimą neigiamai.
Darželio lankymo pradžia yra socialinis patyrimas už šeimos ribų. Vaikui pradėjus lankyti darželį, jame dirbantys pedagogai natūraliai perima kai kurias motinos pareigas lavinimo periodu. Auklėtoja tampa jautria ir švelnia drauge, ne tik svarbiausia vaiko gyvenime, jam būnant ne namuose, bet ir patikima bei nuoseklia partnere bendraujant su šeimos nariais, įžvelgiančia ir jų džiaugsmus, ir rūpesčius, tolerantiška ir sugebančia padėti, iškilus ypatingam reikalui. Jos galimybės glūdi asmeniniame ryšyje su vaiku, su motina ir su vaikų grupe.
Kauno sanatorinio lopšelio-darželio “Pienė” specialistai, dalyvauja parengtame projekte “Lengvesnės adaptacijos link...”.
Orientuojantis į vaiką ir jo adaptaciją ikimokyklinėje įstaigoje, svarbu atsižvelgti į jo unikalumą, neslopinti jo iniciatyvumo, sudaryti sąlygas ir puoselėti visapusišką asmenybę.
Jei norite geriau pažinti vaiką, suprasti, kaip jis
prisitaiko aplinkoje, atrasti ir pažinti jo individualius asmenybės raidos ypatumus, galite pabandyti stebėti tokius jo adaptacijos periodo požymius:
Elgesio ypatybes - kaip vaikas elgiasi, ką veikia, kai jam suteikta laisvė (vaikšto po kambarį, lipa ant stalo, sėdi kamputyje, slepiasi, stebi kitus, ima žaislus).
Koks bendravimo atstumas, t.y. kokia bendravimo distancija jam yra priimtina (leidžia prieiti suaugusiesiems, leidžia prieiti vaikams, ar išlaiko žvilgsnio kontaktą, ar leidžiasi liečiamas, imamas ant rankų, kaip lengvai atsiskiria nuo artimųjų, ar yra įsitempęs, priešinasi).
Kaip reaguoja į bendravimą su kitais, t.y. kaip vaikas reaguoja į kalbinimus, bandymą prisiartinti, kvietimą žaisti (gal traukiasi, protestuoja, elgiasi agresyviai, elgiasi pasyviai, abejingai stebi, priima pagalbą, bando pamėgdžioti kitų veiksmus).
Kaip elgiasi su žaislais: (ar žino žaislų, daiktų paskirtį, juos susikaupęs tyrinėja, stengiasi išgauti garsą, beldžia į grindis, o gal išsiblaškęs varto rankose, stebi iš šono, neadekvačiai elgiasi).
Kaip kalba - čia svarbu įvertinti jo sugebėjimus ir atkreipti dėmesį, ar kalba su suaugusiaisiais, kitais vaikais, ar mėgdžioja kitų žodžius.
Ir taip pat labai svarbu stebėti, kaip vaikas reaguoja į stresą (verkia, rėkia, ignoruoja, neklauso, išsigąsta, susijaudina, sustingsta, bijo, agresyviai elgiasi, rausta, bąla, glaudžiasi prie artimo žmogaus) ir kaip - į džiaugsmingus įvykius (susijaudina, audringai reaguoja, kalba, bando pasidalyti džiaugsmu).
Kauno sanatorinio lopšelio-darželio “Pienė” direktorė
S.Listopadskienė
Direktorės pavaduotoja ugdymui A. Labanauskienė

Populiariausi straipsniai

Lankytojų komentarai

kyHjdDZg
2012-09-08 16:56
tsrzypjv

Parašykite savo nuomonę

 • :)
 • (happy)
 • :D
 • (super)
 • (hi)
 • (red)
 • (fu)
 • (fool)
 • (weird)
 • :P
 • :(
 • (hooray)
 • (bad)
 • (think)
 • 8|
 • (ok)

Straipsniai šioje grupėje

Video

Mūsų draugai