Kad vaikas augtų sveikas, reikia mamos ir tėčio

Bene kiekvienas tėvas ar motina dažnai pagalvoja, ar tinkamai auklėja savo vaikus. O tokios mintys siejasi su rūpesčiu, kaip ir kiek su vienu ar kitu vaiku turėtų bendrauti mama ar tėtis. Ar yra bendravimo skirtumų šeimoje tarp tėvo, motinos, dukters ar sūnaus? Kokie jie, ką jie lemia?
 

Labai svarbu turėti mamą ir tėtį


Matyt, didžiausia vertybė, kuria gali džiaugtis vaikai visavertėje šeimoje tai, kad tėtis ir mama yra skirtingos lyties asmenys. Kooperuodamiesi, papildydami vienas kitą individualiais skirtumais, jie suteikia vaikui tai, ko negali suteikti auklėdamas vienos lyties asmuo (asmenys). Toks lyčių skirtumų pagrįstas auklėjimas yra sveikas ir visavertis. Tad kokias konkrečiau vertybes semia vaikas, augdamas visavertėje šeimoje?
Gana lakoniškai tokius tėvystės skirtumus paaiškina dr. Pruett K.savo knygoje (angl. Fatherneed: Why Father Care is as Essential as Mother Care for Your Child): tėvas yra tiesiog tėvas – jis nėra motina. Tėvystė (motinystė) vienija unikalų kompleksą vertybių, kurios turi didžiulę įtaką emociniam ir intelektualiam sveiko vaiko vystymuisi. Tėvas, būdamas vyriškos lyties atstovas, įneša savo lyties „atstovavimo“ duoklę į šeimą, lygiai kaip ir motina. Ir negalima ar būtų naivu tikėtis, kad vienas kuris iš tėvų gali visaverčiai atstovauti kitos lyties gimdytojui.
Panašiai ir mamos – moteriškosios lyties gimdytojos meilė unikaliai veikia kūdikio vystymąsi, vaiko gyvenimą. Kaip aiškina dr. Pruett K., tėvo ir motinos meilė skiriasi savo kokybine išraiška.
„Vaikui reikia motinos švelnumo lygiai taip pat, kaip tėvo šiurkštumo“ (Stanton G.T.)


 

Motina ir tėvas auklėja skirtingai


Tėvų auklėjimo skirtumai kuria vaikų patyrimo įvairovę. Dr. Pruett aiškina, kad tėvai (vyrai) turi išskirtinį bendravimo su vaikais stilių. 8 savaičių kūdikiai kitaip reaguoja bendraujant su jais moteriai ar vyrui. Tuo tarpu psichologė Maccoby E. Iš Stanfordo aprašo, kaip skirtingų lyčių tėvai bendrauja su kūdikiais, pvz., moterys labiau linkusios rodyti šiltus jausmus, rūpestį verkiančiam kūdikiui. Vyro ar moters elgsenos kontrastingumas, išskirtinumas padeda vaikams geriau suvokti mūsų visuomenės skirtingų lyčių asmenybes. Dauguma tėvų apie net negalvoja ir neįsivaizduoja kokia ankstyvame amžiuje vaikai suvokia, kad moteris ir vyras yra skirtingi, skirtingas jų gyvenimo būdas, jie skirtingai bendrauja tarpusavyje, su vaikais ir pan.
 

Motina ir tėvas žaidžia skirtingai


Tėvai labiau linkę žaisti kartu su vaiku, motina – rūpintis, kad vaikas žaistų. Ir tėvai, ir mamos bendraudami naudoja fizinį kontaktą, tačiau jis skirtingas. Tėvai dažniau kutena, eina grumtynių ir jie mėto savo vaikus į orą. Tėvai gainiojasi savo vaikus, o kartais gąsdina juos, vaidina „siaubūnus“. Tėvai sukelia daugiau triukšmo žaisdami nei mamos. Mamos gi glėbesčiuoja vaikus, o tėvai – plekšnoja per petį. Tėvai – šiurkštauja, o motinos yra mandagios. Yra atliktas tyrimas, parodęs, kad 70 proc. jaunų tėvelių ir jų kūdikių žaidimų buvo labiau fiziniai, judrūs, pilni veiksmo, ir tik 4 proc. mamų žaidė tokiu būdu. Tėvai skatina varžytis; motinos skatina lygiąsias. Vienas stilius skatina nepriklausomybę, o kitas – saugumą.
Tėvystės psichologijos ekspertas John Snarey aiškina, kad vaikai, su savo tėvais mokęsi muštynių, grumtynių ar kitų fizinės kovos būdų, išmoksta suprasti, kad fizinė prievarta – nepriimtina. Jie išmoksta savikontrolės, kai šeimoje jiems liepiama „užteks“ („stop“, „pakanka“), „nurimk“. Mergaitės ir berniukai išmoksta išlaikyti sveiką pusiausvyrą tarp baikštumo ir agresijos. Kiekvienam vaikui reikia motinos švelnumo, lygiai kaip ir tėvo šiurkštumo. Jie abu neša saugumą ir pasitikėjimą savimi, savais būdais mylėdami ir bendraudami su vaikais.
Tėvai laužo barjerus; motinos skatina būti atsargius
Apsidairykime, kaip žaidžia vaikai. Kas ragina juos lipti aukščiau, važiuoti sparčiau, bėgti greičiau, mesti stipriau ? O ką girdime šaukiant: „Atsargiai, ne taip greitai, ramiau, ne taip smarkiai!“ Aišku, kad tėveliai drąsina vaikus bandyti dar ir dar, o mamos, rūpindamosi saugumu, ragina nepamiršti atsargumo. Šios priešybės gali sukelti rimtus nesutarimus tarp tėvų, ieškant to, kas vaikui tinkamiausia. Tačiau tokie nesutarimai, tėvų nuomonių skirtumai vaikams yra normalus reiškinys. Pavojus kyla tik tuomet, kai viena ar kita pusė peržengia „sveiko proto“ ribas, pvz., kai vaikas skatinamas rizikuoti visai nemąstant apie tokios rizikos pasekmes; arba kai atsargumas pereina į baimę, griaunančią savivertę ir naujovių siekį. O sveika pusiausvyra skatins vaiką ieškoti kažko naujo, mokytis, mėginti, nepamirštant saugumo ir apsvarstant galimus pavojus.
 

Motina ir tėvas bendrauja skirtingai


Tyrimai rodo, kad tėvas ir motina skirtingai kalba su vaiku. Motinos stengiasi kalbą supaprastinti, „nusileisdamos iki vaiko lygio“. Tėvai tuo tarpu nelinkę savo kalbos keisti, darydami ją suprantamesnę vaikui.
Motinos kalbėjimo maniera skatina betarpišką bendravimą, tėvo – plečia žodyną, lingvistinius gebėjimus. Tėvas dažniau kalba trumpai, įsakmiai, iš esmės. Jų kalboje daugiau vartojama „kūno kalbos“. Motinų kalba asmeniškesnė, padrąsinanti, jai būdingas aprašomasis stilius.
Vaikai, kurie augdami neturi galimybės girdėti abu kalbos stilius, neišmoksta tinkamai jų atskirti, suprasti ir vartoti. Lyčių kalbos bendravimo skirtumų jie mokysis iš auklėtojų, mokytojų, bendraamžių, o tai jau bus nevisavertės išmoktos pamokos.
Motina ir tėvas skirtingai rengia vaikus gyvenimui
Motinos labiausiai rūpinasi, kaip aplinkinis pasaulis gali paveikti jos vaiką (avarijos, ligos, svetimi žmonės, gyvūnai ir pan.), tėvai gi (nepamiršdami to, kuo rūpinasi vaiko mama) rūpinasi, ar pasiruošęs ir kaip pasiruošęs vaikas gyvenimui šiame pasaulyje. Tėvai moko vaikus elgesio tam tikromis aplinkybėmis, rengia juos sutikti ir nugalėti įvairius sunkumus, motina – saugo nuo jų. Viskas, ką vaikas gauna iš abiejų tėvų, yra gera ir reikalinga tam, kad jis suaugtų.
 

Skirtingai...


Moterys ir vyra skirtingai baudžia vaikus, skirtingai juos rengia gyvenimui, jie netgi savo vaikus mato kitaip šio pasaulio realybėje... Tokių skirtybių būtų galima vardinti gana daug. Visa tai ir sudaro sveikos, visavertės šeimos, kurioje auga sveikas būsimas vyras ar būsima moteris, pagrindą.
Susirūpinimas tinkamu vaikų auklėjimu pirmiausia turėtų reikšti rūpinimąsi, kad jūsų vaikas kasdien gali bendrauti su kiekvienu iš savo tėvų. Kiekvienas jų įneša neįkainojamą indėlį į vaiko gyvenimą: tėvas atneša į šeimą vyro pasaulį, o motina – moters.

Populiariausi straipsniai

Lankytojų komentarai

agne majoraviciene
2010-09-26 13:18
tokios temos tevus ,perskaicius vertetu susimastyti , cia vertinga ,reikalinga ,apie vaikus labai tevai turi jaust kas blogai , kas gerai , bet viska ramei reik sprest

Parašykite savo nuomonę

 • :)
 • (happy)
 • :D
 • (super)
 • (hi)
 • (red)
 • (fu)
 • (fool)
 • (weird)
 • :P
 • :(
 • (hooray)
 • (bad)
 • (think)
 • 8|
 • (ok)

Straipsniai šioje grupėje

Video

Mūsų draugai

Mūsų draugai