Apie pasaulio pabaigą ir kitus sukrėtimus

Vargu ar įmanoma suskaičiuoti visas pasaulio pabaigos pranašystes, kurios buvo paskelbtos įvairiausiose tautose, kultūrose ir tikėjimuose, remiantis religiniais regėjimais ar astronominiais įvykiais. Ir nors nė viena neišsipildė, žmonės kažkodėl vis nenustoja su baime jos laukti. Pastaruoju metu ši tema vėl vis dažniau mirga žiniasklaidos puslapiuose. Tad kodėl ji taip domina žmones, kalbėjome su med. psichologe-psichoterapeute Virginija Liveikiene.
 
Pasaulio pabaigos pranašavimas nėra naujiena. Kodėl ši tema taip dažnai sugrįžta?
Pasakyčiau dar bendriau – bandymas nuspėti ateitį nėra naujiena. Tą visais laikais darė visos tautos – pradedant nuo senovės žynių ir baigiant šiuolaikiniais burtininkais. Manau, tai kyla iš žmogaus saugumo, stabilumo, o kartu ir nuspėjamumo poreikio. Net jei turi ištikti kokia nelaimė, pasirengimas tam padeda pasijusti saugiau ir sumažinti neigiamas tiek psichologines, tiek realias nelaimės pasekmes. Pavyzdžiui, jei žinote apie ištiksiančią ligą, pamažu pradedate išgyventi, pasirengiate gydytojų kontaktus, vaistus, bendraujate šia tema, sulaukdami palaikymo, ir pan. Kita situacija – patekimas į avariją, kuriai visai nesate pasirengę – tai sukrečia kur kas labiau.
Manau, nesuklysiu pavadindama pasaulio pabaigą kraštutine nelaimės forma. Mintis apie galimą pasaulio pabaigą sukelia siaubą, sukrečia žmogų iš esmės, todėl šios galimybės numatymas labai svarbus. Net netikintieji spėjimais į juos žiūri kiek pagarbiai.
Kai kurie žmonės netgi sako svarstantys savižudybės galimybę, kad tik nereikėtų patirti ateinančios Žemės pabaigos. Kuo ji taip baugina?
Palyginkime šias dvi jūsų įvardintas situacijas: kai mus ištinka pasaulio pabaiga (ar kuri nors kita bėda, pavyzdžiui, vėžys), mes nekontroliuojame tokios situacijos, ji verčia mus pasimesti, išgyventi siaubą, blaškytis ir pan. Kai priimame sprendimą nusižudyti, simboliškai tarsi mes patys kontroliuojame savo situaciją. Tai toli gražu nereiškia, kad pastarąjį sprendimą aš skatinu ir palaikau. Juk negalite būti 100 proc. tikri, kad pasaulio pabaiga ištiks, kaip ir negalite būti tikri, kad tikrai mirsite nuo vėžio arba kad paskutinės gyvenimo dienos nebus turiningos ir prasmingos, net jei su fizine kančia.
Teko skaityti, kad Pic de Bugarach kalno papėdėje Prancūzijoje yra įsikūręs nedidelis kaimelis (jame gyvena mažiau nei 200 žmonių). Į šį mažutį kaimelį plūsta tūkstančiai žmonių, įsitikinusių, kad Pic de Bugarach yra vienas iš kelių šventųjų kalnų, kur galima išgyventi civilizacijos sunaikinimą. Esą kalną gaubianti magnetinė ir mistiška jėga apsaugos nuo pražūties. Kodėl taip paveikia masinė panika?
Na, sakyčiau, visai logiška, kad, susidūrę su galima baigtinumo grėsme, žmonės ieško galimo išsigelbėjimo. Ar ligos, ar pasaulio pabaigos, ar kitu panašiu atveju žmogus dažniausiai ieškos galimų išeičių, išsigelbėjimų, gydymo būdų. Jei viena iš teorijų yra apie tai, kad išnyks civilizacija, tai tikėtina, kad žmonės ieško vietų, kurios yra mažiausiai paliestos civilizacijos, – ne tik tam, kad pasislėptų ten, bet kad ir įsitikintų, jog įmanoma gyventi necivilizuotomis sąlygomis, kokių įgūdžių ir priemonių tam reikia.
Žymus režisierius Larsas von Trieras savo filme apie pasaulio pabaigą „Melancholija“ akcentuoja skirtingą požiūrį į pasaulio pabaigą ir jo laukimą. Ir, jei galima taip sakyti, pirmiausia „pasiduoda“, t.y. nusižudo, vyras, kuris anksčiau buvo stiprus ir protingas. Bando kažką pakeisti, kovoti pagrindinės herojės sesuo ir tik depresijos kamuojama Džastina išlieka visiškai rami. Kiek filmo traktavimas atitinka tikro gyvenimo modelį? Jei taip, kokios priežastys tokį modelį lemia?
Deja, nesu mačiusi šio filmo, todėl man kiek sunku jį komentuoti. Sunku komentuoti ir tai, ko nėra nutikę, todėl sunkiai galime spėlioti, kaip žmonės reaguotų, jei vyktų pasaulio pabaiga. Paprastai filmuose apie pasaulio pabaigą ar dideles nelaimes rodomos idealizuotos situacijos, aukojimosi pavyzdžiai, orientacija į vadinamąsias „tikrąsias“ vertybes ir jausmus. Tačiau neretai žmonės reaguoja kitaip, nei tikisi mokslininkai. Pavyzdžiui – vadinamasis Stokholmo sindromas, kai pagrobimo aukos ima puoselėti teigiamus jausmus savo pagrobėjui.
Na, bet pabandykime pasvarstyti teoriškai. Kaip jau minėjau, pasaulio baigtinumo suvokimas sukrečia žmogų, asmenybę iš esmės, nes turi sau atsakyti į klausimą, vardan ko gyvenai, kodėl stengeisi, dirbai, aukojaisi ir pan. Žmogaus mirties atveju į tokius klausimus atsakoma lengviau, nes po tavęs lieka vaikai, nudirbti darbai ir pan. O kaip pasaulio pabaigos atveju? Kokia buvo viso to, kaip gyvenai, prasmė? Todėl gali būti, kad tie, kurie orientavosi į materialinę gerovę, socialinius pasiekimus ir pan., sunkiai galėtų susitaikyti su viso to baigtinumu, skirtingai nei tie, kurie į viską žvelgė per vidinių vertybių spektrą. Na, o depresiją išgyvenantis žmogus ir taip jaučiasi labai prastai, kiekviena diena sergančiam žmogui gali atrodyti kaip nesibaigianti kančia, katastrofa, todėl pasaulio pabaiga – tik blogiausių baimių išsipildymas, kažkuria prasme atitinkantis vidinę savijautą.
Kaip rašoma Vikipedijoje, pasaulio pabaiga – įsivaizduojamas įvykis, kurio metu žūsta visa žmonija ar ne tik žmonija, bet ir visas Žemės rutulys. Kita vertus, kai kurie žmogus jai rengiasi, ieško vietos, kur galėtų pasislėpti. Tačiau pabaiga yra pabaiga. Taigi ar taip ne iki galo suprantama, kas yra pabaiga, ar tai netikėjimas, kad viskas gali išnykti?
Na, tai turbūt priklauso nuo to, ko žmogus bijo ir kuria pranašyste tiki. Jei tiki pranašyste apie tai, kad bus sunaikinama visa pažanga, atnešusi neigiamas pasekmes gamtai ir žmogaus sielai, tai tikėtina, kad žmogus ims ruoštis atsargų išgyvenimui laukinėje gamtoje (simboline prasme tarsi išgyvenimui Nojaus laive). Kartais taip jau nutinka, kad žmonės renkasi tikėti „švelnesnėmis“ pranašystėmis, nenorėdami išgyventi tikrosios pabaigos tikimybės suvokimo siaubo.
Vis dažniau imama kalbėti, kad ateina ne pasaulio pabaiga, bet didžiosios permainos. Ar taip norima blogesnį pakeisti geresniu, t.y. šiek tiek sumažinti grėsmę? Kaip vienoje televizijos laidoje sakė Merkinės piramidės, vadinamos Širdžių šventove, įsteigėjas Povilas Žėkas, ateinančios permainos būtinos, kad žmonės pagaliau apmąstytų savo gyvenimą ir pakeistų požiūrį į juos supančią aplinką. Ar tikrai reikia ypatingų sukrėtimų, kad žmogus susimąstytų apie savo vietą žemėje?
Kas tai yra, galėčiau pasakyti tik tuo atveju, jei žinočiau, kas iš tiesų artėja (permainos, pasaulio pabaiga) ir ar tai artėja. Bet kuriuo atveju manau, kad toks svarstymas apie galimas permainas ir jų priežastis yra gana teigiamas – tai leidžia susimąstyti bendriau, ko nedarome kasdien. Jau seniai kalbama apie klimato šilimą, apie neigiamą pramonės įtaką, bet kadangi pokyčiai labai laipsniški, tai labai negąsdina žmonių. Kai kalbame apie grandiozines permainas, susimąstome, ką darome ne taip ir ką galima daryti kitaip (pradedant nuo savęs, nuo smulkmenų – pvz., nuo atliekų rūšiavimo, antrinio daiktų pritaikymo, elektros taupymo ir pan.).
***
„Paprastai tokiu atveju – kai žino, kada tiksliai įvyks pasaulio pabaiga, žmonės ne jaučiasi laisvi ir laimingi, o atvirkščiai – isterikuoja, jaučias visiški bejėgiai ir tarsi žvėriūkščiai užspausti į kampą puola draskytis...“ – rašo vienas iš internetinio forumo dalyvių. Yra ir manančių, kad tai leidžia „mėgautis absoliučia savo laisve, žinant, kad tuoj nieko neliks ...“
Ką gi, kiekvienam, kuris perdėtai susirūpinęs pasaulio pabaigos pranašystėmis, reikėtų savęs paklausti, ar verta savo energiją sutelkti į pasaulio pabaigos laukimą, ar tiesiog gyventi visavertį gyvenimą.

Populiariausi straipsniai

Lankytojų komentarai

Nereikia tikėti titanais velni
2015-01-10 20:09


"Nuo tokios įtakos išlaisvina Dievo artumas, kurį randame krikščioniškose bendruomenėse, patiriame nuoširdžiai melsdamiesi ir skaitydami Šventąjį Raštą. Atskirais atvejais gali būtu reikalingos specialiai tam skirtos tikinčiųjų maldos. Būtina užsiimti tuo, ką apaštalas Paulius vadina proto atnaujinimu - gilintis į Šventąjį Raštą ir, permąstant jame užrašytas tiesas, padedant Šventajai Dvasiai, keisti savo pažiūras.

Jūsų paminėti dalykai (juodoji ir visokia kitokia magija, burtai, satanizmas, vaiduoklių paieškos ir t.t.) tikrai atveria žmogaus sielą piktosioms dvasioms ir yra pavojingi. Tokios nuomonės laikausi visų pirma remdamasis savo asmenine patirtimi. Iki įtikėjimo aktyviai domėjausi išvardintais dalykais ir įtikėjęs buvau Kristaus išlaisvintas nuo piktųjų dvasių. Panašiais būdais piktųjų dvasių įtakai buvo atsivėrę nemažai mano pažįstamų. Žinau ne vieną atvejį, kai po atrodytų „nekaltų" spiritistinių žaidimų, žmonių gyvenime įvykdavo tam tikras lūžis(weird) .(weird)
Apie raganavimą(ateities spėji
2013-04-18 23:05
PIRMOJI IR DIDŽIAUSIA NUODĖMĖ,KURI GALIOJA IKI ŠIŲ DIENŲ: Dievo Tėvo perspėjimas dar iki Kristaus, kuris galioja dabar : Šventajame rašte rašoma Dievas sako: „O bailiams, neištikimiesiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis“. (Apr 21, 8 ) Žmonės visais laikais siekė sužinoti ateitį. Retas kuris ir šiais laikais nėra įsipainiojęs į kokią nors spiritizmo formą. Gal tai paprasčiausias „žaidimas“ adata, staliuko kilnojimas, lėkštės sukimas, horoskopų skaitymas ir tikėjimas jais, būrimas pes Sekmines, Jonines ar Kalėdų naktį, gal kortavimas ar būrimas iš delno. Gal kas nuėjo tiek toli, kad susigundė kreiptis į ekstrasensus ar mirusiųjų iššaukėjus. Jei taip įvyko, dar galime atsisakyti viso to ir prašyti Dievo atleidimo.-(ok)(red):).Tad nuodėmė astrologija,piramidėj magija.
Tie:0
2013-02-23 23:32
Titanų pavergtieji lanko šį titanišką - šėtonišką laivą iš strypų ir tinklo pargriautų kryžių kas 2 savaites: Piramidės gaubto tinklas aptraukia visus titaniška energija Antikristo taisyklės tinkle, grįžti neatsisukant atgal - bijo, kad atsijungsite. Matėte kurnors - tinkle besimeldžiančius "kalinius". Yra tokie kryžiai, kurie atrodo , kaip X formos su vertikalia linija viduje. Česukuose ant piramide sudėtų trijų strypų yra dar toks tinklo gaubtas, kuris sudarytas iš minėtų kryžių, tik, deja nuverstų... Didelis dėlto laiomėjimas Povilo minimam devui titanų titanui...Jis gali laisvai šėlioti kundalino raudonam rate... dalinti savo Liuciferio ’sakramentą’ ir vandenį..., kad labiau susivienytų su ten ratuose vaikštančiais pagal nurodytas vaikščiojimo taisykles.Tinklas saugo vaikštančius nuo Kristaus. Titanai šeimininkai čia.Net angelu apsimetė )
I
PASLAPTIES RAKTAS
2013-02-01 12:50
internete: A.VEBERIS " ŠVENTOVIŲ IR NELAIMŲ DAUGĖJA".(bad)
AR REIKIA LIETUVAI TOKIO
2013-01-18 11:30
Piramidžių stebuklai lIUDIJA:’janina Marena, štai čia ir yra klausimas - kas tą piramidę finansavo, viskas yra užslaptinta. Juk buvo duotas nurodymas ne iš Žemės gyventojų. O gal tai yra psi energijos generatorius? Povilui yra telepatiškai pateikiami visi duomenys, bet jis tik tarpininkas. Aš šiandien eisiu į bendraminčių vakaronę, kur jau 5-ą savaitę diskutuojame su Gintaru Mikšiūnu mūsų planetos ateities klausimais. Daug informacijos surinkęs šia tematika Gintaras Mikšiūnas vėl dalinsis ja su mumis. Bet kas link piramidės nėra vienareikšmio atsakymo. Pakol kas aš linkusi manyti, kad tai mūsų planetos užkariavimo projektas, veikiant mūsų smegenis. Tuo labiau, kad neseniai vykusioje konferencijoje ateities klausimais buvo paklausimas dėl piramidės, ir atsakyta, kad griaunama čia žmogaus psichika. O atsiradimo priežastys - Povilas į savo smegenis gavo visus nurodymus, brėžinius, kur kreiptis ir pan. Visa tai jis laiko paslaptyje., o jei teisybė, kas tada? Įsiklausykime. Kelia abejones l(hooray)
Dauguma supranta
2013-01-01 18:01
jog Merkinės( Česukų) piramidė yra tarsi durnių laivas - žinoma durniams... Kas protingas nesupras, kad titanai yr demonai, parašai- prisijungimas prie raudono ( gyvuliškoe energijos) kundalino rato, ten esantis tinklas , apsaugantis nuo Dievo Sutverėjo, o "titaniškas sakramentas’ priešiškas V. J. Kristaus įsteigtam... kryžiai visi demoniški( pažvelkite, kas ant jų, kokie jie)- suprasite... Povilo Ž. raštai visi antibibliški... :P(hooray)
Prašau , gelbėkimes visi
2012-12-30 19:14


Kunigai, netylėkite. Skubu žmones gelbėti nuo demonų titanų.
Padėkite pabėgti nuo titanų piramidės tinkle esančių:
Povilas Žėkas rašo:”Tėvo egzistencija jūsų žemišku supratimu apibrėžiama kaip liepsnojančioji. Dievas Tėvas jums atrodytų, jeigu jūs jį pamatytumėte, kaip liepsningasis ugnies kamuolys….” :” “Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą. Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę.” „Apie titanus sužinojau dėl to, kad domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai. Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu..“
TITANAI YRA KRIKŠČIONIŠKAI KALBANT DEMONAI ARBA ANTIKRISTAI.

Popiežius draudžia raganauti
2012-12-25 14:11
„Priešingai, jis nori, kad jo visų epochų mokiniai liautųsi smalsavę dėl datų, prognozių, ir nori duoti jiems raktą į ... teisingą kelią, kuriuo (reikia) eiti šiandien ir rytoj, kad patektum į
amžinąjį gyvenimą“, - pridūrė pontifikas." Raganavimas(titanų virsmas) -
piramidierių gąsdinimai yra ANTIKRISTO DARBAS. POVILO PIRAMIDININKO TITANAI YRA DEMONAI...KUNDALINAN NORI VISUS SUTRAUKT, KAD atribot nuo KRISTAUS...
Titanų šėlsmui MERKINĖS - Česukų piramidės strypai reikalingi čenelingams:
Galiu pasakyti, kad visi raganiai(ės) yra tamsos pasaulio vaikai. Jie per burtus, adatas- virgules , piramides ar kitokias velniavas bendrauja su demoniškom jėgom…arba šarlatanai…. Dievo , Bažnyčios jiems nereikia. Ir teisingai daro, nes Dievas šlykštisi tokiais darbais…Įsitikinom iš pseudopranašysčių… Burdamiesi žmonės prisijungia prie tų demonų su kuriais bendrauja raganiai.O atsijungti ne visi sugeba, nes raganiai sako, kad burtai neatšaukiami….Tad pavojus taip pat… Egzorcistai tokius laisvina .
Popiežius draudžia raganauti
2012-12-25 14:05

DAUG ANTIKRISTO KRYŽIŲ MERKINĖS( ČESUKŲ) PIRAMIDĖJE:

Puslapyje Maištinga siela snaigės tokių kryžių formos, vakar mačiau iš Vatikano ant EVANGELIJOS toks kryžius, kuris minimas su vertikale :
Yra tokie kryžiai, kurie atrodo , kaip X formos su vertikalia linija viduje. Česukuose ant piramide sudėtų trijų strypų yra dar toks tinklo gaubtas, kuris sudarytas iš minėtų kryžių, tik, deja nuverstų... Didelis dėlto laimėjimas Povilo minimam devui titanų titanui...Jis gali laisvai šėlioti kundalino raudonam rate... dalinti savo Liuciferio ’sakramentą’ ir vandenį..., kad labiau susivienytų su ten ratuose vaikštančiais žmonėmis pagal nurodytas vaikščiojimo taisykles.
ŽVELGIANT Į MERKINĖS PIRAMIDĖS PILNAVIDURĮ TINKLĄ IŠ TIKRŲJŲ MATOSI, KAD JIS SUDARYTAS IŠ NUGRIAUTŲ MINIMŲ KRYŽELIŲ.:)

LABAI PAVOJINGAS. PILNU PAJĖGUMU GALI VEIKTI TITANAI TEN:
" Tačiau popiežius sakė, kad Jėzus „neapibūdina pasaulio pabaigos, o kai naudoja apokalipsinius vaizdinius, nesielgia kaip pranašas“. „Priešingai, jis nori,
Bankrotas
2012-12-21 17:41
psichikoje vykti tiesiai į titanų arba demonų tinklą- nežiūrint kokie ten aplink ženklai, kuo esame maitinami, kokiame rate blynelia pakraunami...
Kundalino gyvatė - titanai
2012-12-16 22:37

Merkinės piramidės tinklas vožtuvo formos yra mažatikiams gaudyti: tiems, kurie atsisakė savo Dievo, o klauso kažkokių Povilo Žėko titanų arba demonų:
Iš tikrųjų titanai arba demonai Merkinės piramidėje
aktyvina kundalini raudonam rate mums, kurie ten vykstame. Nepaslaptis, kad visų raganių simbolis yra piramidė ir ratai. Čia ji uždengta vožtuvu nuo Tikrojo Dievo mus apsaugoti. Tas sietas neleid žmonių sieloms pakilt... tik po juo galime bendraut su titanais arba demonais - vampyrais... jie minta netgi ligota energija... "Dievas Povilo Žėko štai toks Jo aprašomas : Ž.Povilas apie Česukų piramidės dievą rašo: „Apie titanus sužinojau dėl to, kad domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai. Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. (hooray)
PRAŠAU VISŲ MALDŲ
2012-11-24 18:55
Iš krikščionio Jurgio ir Balso, apsimetusio jėzumi demono dialogo daug ką supratau:Galiu pasakyti, kad tai buvo perspėjama Tikrojo Kristaus:(super) TODĖL VISŲ SVEIKŲ IR LIGONIUKŲ PRAŠAU MELSTIS, NES JAU ATĖJO ANTIKRISTO ŠĖLIOJIMO LAIKAS:

Dieve, duok Lietuvai kunigų.Tų, kurie padėtų atskirti Antikristą nuo Kriataus:Šviesą nuo tamsos, Tikrąjį Dievą nuo Wampyro Titano:
Lietuvoj satanija įsisiautėjo, plinta žaibiškai... O kur bažnyčių kunigai, kad tiek daug tikinčių, jog Dievas sėdi Merkinės piramidėje ie net nežino, kad sirijuj kalba piktosios dvasios vieto Kristaus. hmmm... žmonės manau keistų mąstyseną, jei žinotų, ką kalba piramidininkai su sikolizavę su sirijais, ką abu tie balsų diktantų iš ANTIKRISTO klausytojai rašo... net kunigai neskaito, juokingai atrodo, kai jie atsako apie tai į žmonių pateikiamus klausimus... kur vykstam- reikia žinot, ką apie tai rašo patys autoriai....velniavos agentai žemėje.....satanijos karalystė pilna raganių... burtininkų ir kitokių njueičistų .8|
Visąesmę
2012-11-22 12:26
supratau iš coment:
DVYNIAI - T. Mikušina ir P. Ž (super)
Sirijai ir piramidininkai tarnauja tai pačiai asabai, ta pat njueičė.
VIRSMAS
2012-11-22 12:02
Atseit po mirties piramidės garbėjai ais pas titaną.Pasirašiusieji ir imantys papločius- garantiją jau turi... piramidėj sadės...

Povilas Žėkas atsako į savo paties užduotą klausimą:"Ar turės būti ruošiamas Dievo Tėvo sakramentas išbandymų metu? Dievo Tėvo bažnyčios lankytojai turės būti aprūpinti aukščiausiuoju sakramentu – paplotėliais, pabuvojusiais pačiame kupolo bei piramidės centre. Tai Žodžio duona, nes į ją yra įskiepytas paties Tėvo Žodis. Vartodamas šį sakramentą žmogus sustiprins savąją sielą, o sielai padedant bus išsaugota ir kūno gyvybė bei sveikata." Dievas Povilo Žėko štai toks Jo aprašomas : Ž.Povilas apie Česukų piramidės dievą rašo: „Apie titanus sužinojau dėl to, kad domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai. Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. (think):):D
išsiėmėte?
2012-11-09 18:07
"Neverta pinigų laikyti bankų sąskaitose, nes vieną lemtingą dieną jie taps nebeprieinami: dėl techninių kliūčių sąskaitos bus „įšaldytos“. Būtiniausiais dalykais reikėtų pasirūpinti dar šiais metais nelaukiant 2012-ųjų nei pradžios, nei pabaigos. Turimas lėšas verta investuoti į savo šaliai bei sau asmeniškai pragyventi būtinus reikmenis. Intensyvių permainų laikotarpiu negalios įstatymai, žmogaus interesų negins valstybė, jeigu jis nepasirūpins savimi pats. Dievas primygtinai ragina, netgi įsako, žmonėms ruoštis artėjančioms permainoms. Jeigu vieno žmogaus lėšų tam nepakanka, reikia burti iniciatyvines grupes, kuriose kiekvienas žmogus rūpinsis jam pavesta užduotimi. Dievo pagalba bei Jo žodis taip pat bus svarbus."(hooray)(hooray)(hi)
Man
2012-10-22 17:06
80. Komplekse kompleksas

2012 10 22 12:37


MERKINĖS PIRAMIDĖS( ČESUKŲ) KOMPLEKSE:
Tenka konstatuoti, kad taip: iš tikrųjų ant trijų medinių kryžių matosi kryžmėse: širdis, akis, paukštis. Tie ženklai rodo, kad nukryžiuoti:Jėzaus širdis ant kryžiaus( antrąkart dabar) , visareginčioji akis ir balandis, kaip Dievo Šventosios Dvasios simbolis.Viską “nukryžiavus” leka plati erdvė ANTIKRISTO veikimui Česukų piramidės komplekso valdose. Veikimą sustiprina Žėkų klusnumas ir paklusnumas ANTIKRISTO užgaidoms. Ką jis sumano, tą greit jis vykdo raganavimo būdu per savo agentus.Agentai pritraukia turtuolius, įtakinguosius per titanus( Antikristo agentai). Titanai plačiai aprašomi Žėkų raštuose.Raktas: Titanai – Merkinės piramidė.(weird):P


Man
2012-10-22 17:03
neaišku, kuris nuo kurio nusirašė? Povils nuo Sirijaus blavatskininkų- Liuciferio garbėjų ar jie iš Povilo?:P:D(ok)
Alė
2012-10-17 10:13

Sirijaus Amina skaitė Mikushiną ir Povilą . Ji liudija, kad jų abiejų info, kaip iš vieno piršto(hooray):)(super)(weird):P
laužta.Plagijatdvyniai??? Amina : “Sia info perskaicius padariau galutines isvadas, issisklaide visos abejones, ka
perskaiciau 3 valdovu laisku knygoje, radau sioje Povilo nuskaitytoje informacijoje, kuri yra koncentratas, kaip komfaro
spiritas, sudetas tik i 16 lapu. Didziuojuosi musu Lietuvoje gyvenanciu Povilu, kuris irgi kaip T. Mikuskina , vertas tos
info ir ja gali perduoti kitiems. Amina ” Abu autoriai vieno dievo Balso diktantų rašytojai. Tačiau Ž. Povilas
nenusileidžia sirijams ir pats apie save rašo: “Povilas gauna aukščiausiojo lygmens informaciją, kurios įkvėpti
žmonės priims teisingus sprendimus. Neverta šios informacijos lyginti su kitų šaltinių informacija.” Didžiųjų
permainų metas: 2013-2015.” Sirijaus dievas Liuciferis, vadinas ir Merkinės pastoliuos, vadinamais piramidė, tas pat.Didis
angelas yr liucipers.

Fredas: Dabar Liuciferis yra nupuolęs ir nušalintas Satanijos Au
cesuku piramidej tipelis
2012-06-18 21:56
„ Povilas Žėkas knygoj rašo:Aš esu Dievas, tasai asmuo, kuriuo jūs, žmonės, nuolatos didžiavotės ir Tėvu vadinote. Dabar turėsite suprasti, kad esate ir teisūs ir neteisūs: TEISŪS, nes Aš esu Dievas, pats aukščiausias jums, žmonėms, kurį jūs girdėjote, girdite ir kada nors girdėsite. Esu valdovas galingojo darinio, vadinamo pasauliu, turintis teisę kurti ir valdyti. NETEISŪS esate vadindami mane Tėvu, nes Aš, kaip Dievas, turiu dar ir Savo Kūrėją – Didįjį visų mūsų Tėvą, sukūrusį ir Mus, Dievus, valdyti Savo kūrinijai. Taigi Didžiojo Tėvo akyse Aš esu gerojo pasaulio Dievas, didysis angelas, Tėvo įgaliotas valdyti šį pasaulį, jį sudarančias galaktikas, sistemas, Žemę ir visa, kas joje." aiškus tipelis raudonam rate tupi ." To tipelio vards titanas arba setons.
Audriaus balsas
2012-04-16 14:47
Amina iš sirijaus :“Sia info perskaicius padariau galutines isvadas, issisklaide visos abejones, ka perskaiciau 3 valdovu laisku knygoje, radau sioje Povilo nuskaitytoje informacijoje, kuri yra koncentratas, kaip komfaro spiritas, sudetas tik i 16 lapu. Didziuojuosi musu Lietuvoje gyvenanciu Povilu, kuris irgi kaip T. Mikuskina , vertas tos info ir ja gali perduoti kitiems. Amina ” vadinas, kad galima skaityti tik vieną kažkurį info parašytą iš minčių.,

Paskaitę žemiau dvyniai, tai Povils su mikuškina rašo tą patį, suprasite abi institucijas, titaniškai demoniškas.Nežino brolyčiai, ką daro...
Labai
2012-04-16 14:42
Teisingai Vaidas iš Sirijaus perspėja :
“Paprastai mes meldžiamės,kad angelai suvaldytų katastrofas, kad jos būtų kuo ramesnės…Kviečiu gyventi ramybe, ryšyje su Tikruoju Dvasiniu Tėvu. Ne su kokiu nors Tėvu, kuris turi Tėvą…Vaidas” Na taip, tikrai Povilas Ž. rašo kažką ne taip. Puikuojas:

” Povilas Ž. rašo pats apie save Česukų piramidės svetainės skaitiniuose: “Povilas gauna aukščiausiojo lygmens informaciją, kurios įkvėpti žmonės priims teisingus sprendimus. Neverta šios informacijos lyginti su kitų šaltinių informacija.”
Nuo kada titanų informacija tokia aukšto lygio?

“Povilas apie piramidės dievą:“ mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą.” Legendos mums kalba apie tai, kad hidros, vampyrai ir panašūs į juos monstrai – buvę titanai.”

„Titanai, pakylėtieji valdovai, Povilo dievukas ir t.t. Nėra nei lemūrai nei dar kas nors. Tai realios dvasinio pasaulio būtybės, su kuriomis ezoterinių praktikų dėka yra užmezgami kontaktai. Šiuo metu skaitau labai gerą knygą – Ezoterikos iššūkis krikščionybei, tai sužinojau labai daug įdomybių. Tas dvasines būtybes mūsų religija vadina vienu apibendrintu terminu – piktosios dvasios. Jų yra ištisa hierarchija. Tai buvę angelai, dėl išryškėjusių blogų polinkių atskirti nuo Dievo. Tai neapsakomai didelio intelekto sutvėrimai, kurie turi milijonų metų patirtį ir žinias. ezoterikams ganėtinai yra lengva užmegzti kontaktus su šiais subjektais, nes jie yra labai arti mūsų substancine prasme. Dažnai, kontaktų užmezgimams ir dvasinėms iniciacijoms yra pasitelkiami įvairūs ritualai ir ritualinės erdvės – kaip piramidė. Šios dvasinės būtybės siekia įdiegti žmogui atvirkščią savęs supratimą nei to moko Dievas. Jos traukia žmogų į įvairius malonumus, sukuria iliuziją, neva žmogus pats gali tapti Dievu, siūlo jam pasisemti dvasinių žinių per jogą, meditaciją, taip sukuriant energetinį, dvasinį ryšį su tomis būtybėmis (demonais). Kadangi tos būtybės kažkada buvo angelai, todėl yra išsaugojusios galimybę prisidengti buvusiu pavidalu: šviečiantys siluetai, gražūs fiziniai bruožai. Tačiau visa tai tik vilionės dvasiškai silpniems ir patikliems žmonėms.
Būtent minimu laikotarpiu ir prasidėjo NEW AGE era. Jų pradiinkai buvo H.P.Blavatskaja, A. Besant, A. Bailey, R. Steiner. Šis judėjimas prasidėjo nuo kontaktų su dvasinėmis būtybėmis. Blavatskaja, NEW AGE pirmoji pradininkė rašė, kad tikrasis pasaulio dievas yra Liuciferis. Ji teigė bendraujanti su juo, per diktavimus. Vadinas Dievo Motina La Salette apreiškime buvo teisi, visi jos žodžiai išsipildė. Ir kaip matome po to išplito šis ezoterinis New Age mokymas po visą pasaulį, jį perėmė net didžiųjų valstybių lyderiai, buvo kuriami ezoterikų klubai, apeigų centrai, ložės. Masonų ložė taip pat perėmė pagrindines ezoterikos ir teosofijos teorijas. Išleista galybė knygų apie ezoterinę praktiką.“ Raganavimas Lietuvoj ne prieš gerą.
Kad aiškiau
2012-04-14 19:39
Unkstėliau minimas Audrius Povilo Žėko draugas , sirijaus "Pakylėtųjų Valdovų " kaip suprantu pasiuntinys. Jam, kaip Povilui Liuciferis , kaip E . Blavatskajai yra devas. Baltosios Brolijos info tęsėjai New age raganavimas sirijuje, piramidėj per ratų magiją.Tarsi dvyniai iš vieno šaltinio"valgo."
Taip sirijuj amina rašo:
2012-04-14 19:33
“Sia info perskaicius padariau galutines isvadas, issisklaide visos abejones, ka perskaiciau 3 valdovu laisku knygoje, radau sioje Povilo nuskaitytoje informacijoje, kuri yra koncentratas, kaip komfaro spiritas, sudetas tik i 16 lapu. Didziuojuosi musu Lietuvoje gyvenanciu Povilu, kuris irgi kaip T. Mikuskina , vertas tos info ir ja gali perduoti kitiems. Amina ” vadinas, kad galima skaityti tik vieną kažkurį info parašytą iš minčių.

Dėl širdžių šventovės įsikūrimo Merkinėje - Klauskkunigo.lt „Google“ kopija:
"Atkreipkite dėmesį, kaip mažai ir kaip neaiškiai jis kalba apie tai ką kas ... vidiniu sukrėtimu, maniakiškomis mintimis, haliucinacijomis ir polinkiu į prievartą.’
Paskaitykime plačiau apie tai, kaip kalba mintim su titanais, Didžiuoju Angelu dievu kngyoje , raštais Povilas Žėkas.Merkinės piramidė - titanai.
DVYNIAI - T. Mikušina ir P. Ž
2012-04-14 19:27
Pagal Aminą vadinas info piramidininkų, kaip T. Mikušinos arba Sirijaus Pakylėtųjų valdovų.

Dvi stovyklos: krikščionių ir pakilėtų siriječių „Dėl Liuciferio: Blavatskajos "Slaptoji Doktrina" nedaro iš Liuciferio blogio centro ir tos asmenybės, prieš kurią visu pasauliu reikia kovoti. Lygiai taip, kaip Šėtonas ir Velnias, taip ir Liuciferis savimi išreiškia šešėlinę Dievybės, esančios įsikūnijime, pusę. Atvejis su Liuciferiu labai tipiškas.“ AUDRIAU, pagal Tavo parašymą , kaip suprantu, tai : šėtonas, velnias , Liuciferis,Titanas Antikristas yra tapačios dievybės. Kadangi tikite reikarnacija, o ne piktųjų dvasių užvaldymu, tai tos paminėtos dvasios – dievybės brolijos nariams, kaip ir pagalbininkai šiame gyvenime. Jūs teisūs,saviems jos padeda šioje žemėje gyvenantiems. Krikščionims, atsisakiusiems krikšto pažadų, perėjusiems į šešėlinių dievybių pusę, pagalba taip pat gaunama. Manau, čia viskas aišku. „Tai akivaizdus liudijimas to, kaip dogma, platinama bažnyčios tėvų, pilnai iškreipė pirminio įvykio prasmę. Liuciferis, Aušros Sūnus, Spindulingas Angelas, apdovanojęs žmoniją protu buvo nuverstas žemyn iki raguoto atpirkimo ožio, į kurį ištisos krikščionių kartos rodydavo kaip į pagrindinį visų bėdų šioje planetoje kaltininką.“ AUDRIAU, protą gauname genetiškai iš tėvų ir Viešpaties Dievo Sutvėrėjo. Kasdien tenka susidurti su žmonėmis, kuriems tos Tavo paminėtos dievybės protą tik atima. Labai dažnai negrįžtamai. Ne Bažnyčių Kunigai tas dogmas sugalvojo. Visa tai buvo rašoma jau Senajame Šv. Rašte. Naujasis Testamentas ,Viešpats Jėzus Kristus padovanojo mūsų dvasiai išsivaduoti iš Antikristo pinklių Šventus Sakramentus. Pagrindinis Sakramentas - Krikšto, kurio metu prižadame netarnauti Tavo paminėtoms dievybėms, jų darbams. Audriau, paskaityk krikšto apeigas. Jau iš jų turinio viską suprasi. Aš esu pakrikštyta 12- oje dienoje po gimimo. Kasmet atnaujinu Krikšto pažadus, myliu Jų ĮSTEIGĖJĄ! „Beje, tai buvo ir iki šiol liko visų Šviesnešių dalia. Pavyzdys su Liuciferiu dar labiau tipiškas tuo, kad jo vardas iš lotynų kalbos kaip tik ir verčiamas kaip Šviesnešys. Ir dar nuostabiau yra tai, kad ši metamorfozė atsirado dar visai nesenais istoriškai aprašytais laikais. Dar ankstyvaisiais krikščioniškais laikais vienas iš Romos popiežių pasiėmė sau vardą Liuciferis. O ketvirtame amžiuje egzistavo krikščioniškoji sekta, kurios nariai buvo vadinami liuciferiečiais. „ AUDRIAU, sektos manęs nedomina. Yra dabar žmonių nešiojančių Judo vardą. Visko istorijoje yra buvę, yra. Kalba ir liudija žmonės, kad masonai ir ten prisišvartavo.... Romos Popiežius tik mūsų tarnas, mūsų visų . Manai, masonai Jam netrukdo? „Pats Jėzus apie save kalbėjo: “Aš esu žvaigždė...šviesi ir ryto“, arba Liuciferis.“ AUDRIAU, kad Viešpats Jėzus Kristus taip kalbėtų NTneteko skaityti. Gali patikslinti, kur taip kalbėjo? Gal sirijaus kažkoks Jėzus? Aš žinau , kad Viešpats Jėzus Kristus niekada taip nesakė. Man žinoma ir įtikima: „Jūs nešėte savo Molocho padangtę ir savo stabų paveikslą, savo dievo žvaigždę“ (Am 5, 26). Žvaigždė gali simbolizuoti ir gera ir bloga. „Jūs pasiėmėte Molocho padangtę ir dievo Romfos žvaigždę – stabus, kuriuos pasidirbote garbinti“ (Apd 7, 43). Penkiakampė žvaigždė – tai satanistų, masonų bei ateistinių revoliucijų simbolis. Penkiakampė žvaigždė yra ant Šėtono biblijos viršelio. Daugelis mano, jog penki žvaigždės spinduliai simbolizuoja Kristaus žaizdas. Kartu ji gali simbolizuoti ir žmonių pavergimo priemones, tenkinant penkis galimus jų norus: valdžios, turto, meilės, ateities žinojimo ir sveikatos. Blogio simbolis – ne žvaigždėje. Yra keturiolikos spindulių Kristaus gimimo vietą Betliejuje žvaigždė, yra šešiakampė Dovydo žvaigždė, ir Jėzus sako: „Aš esu… žėrinti aušrinė žvaigždė“ (Apr 22, 16). Blogio simbolis – penkiuose spinduliuose. .“.. Apaštalas Paulius kartojo savo laiškuose Korintiečiams: Argi nežinote, kad mes [Įšventintieji] teisime angelus...“ ... todėl Liuciferis – Dvasia, Nešanti Nušvitimą ir Minties Laisvę – metaforiškai yra švyturys, kuris padeda žmogui rasti savo kelią per Gyvenimo rifus ir seklumas, nes Liuciferis savo aukščiausiu aspektu yra Logas ir „Priešininkas“ – žemiausias; abu šie aspektai atsispindi mūsų Ego.“ AUDRIAU, mūsų Ego trukdo mylėti žmones ir net Viešpatį Dievą Šventąją Dvasią. To sutramdymui, Dievas Sutvėrėjas davė 10 įsakymų. Bet kurio nevykdymas, užtraukia nuodėmę arba ne Meilę. Nuodėmė , pripažink yra tamsa kiekvieno pažeidėjo dvasiai. Kodėl vadinates šviesnešiais? Kas toji brolijos narių šviesa, kuria jie puikuojasi? Ji teka nuo Liuciferio į brolijos narius? „Žmonija yra gilaus miego būsenos. O „Proto Miegas pagimdo pabaisas“, panašias į Velnią ir Šėtoną. Fantastinis archajiškas padavimas byloja, kad Venera keičiasi (geologiškai) drauge su Žeme, ir todėl kas atsitinka vienoje, įvyksta ir kitoje, tad jų tarpusavio pakitimai buvo daugkartiniai ir dideli; dėl šios priežasties šitai kartoja ir šv. Augustinas ir kai kuriuos kontūrų, spalvos ir netgi orbitų pokyčius jis priskiria šitai teologiškai išaustai Veneros-Liuciferio prigimčiai.“ AUDRIAU, aiškiaregiai , dvasiaregiai arba šventieji mato tas būtybes, kurioms vadovauja Antikristas . Jie manai visi melavo? Paskaityk šventųjų gyvenimus. Kuo didesnis šventasis, tuo labiau jį puola šėtonas su savo gyvais bei mirusiais tamsos apaštalais. p. s. tamsos apaštalai, tai tie , kurie nuodėmėmis užtamsino savo dvasią. Dvasia yra matoma: tiek tamsi, tiek šviesi. “Bet senovėje ir iš tikrųjų Liuciferis, arba Liuciferus, buvo vardas Angeliškos Būtybės, kuri žengia Tiesos Šviesos, kaip ir dienos šviesos, priešakyje. Valentino Evangelijoje „Pistis Sophia“ dėstoma, kad iš trijų Jėgų, išeinančių iš Šventųjų Trijų trigubų Jėgų vardų, Sofijos Jėga (Šventoji Dvasia, pasak šių gnostikų – jie iš visų kultūringiausi) esti Veneros planetoje, arba Liuciferyje. Ir dabar įrodyta, kad Šėtonas, arba Raudonasis Ugninis Drakonas... ir Liuciferis, arba „Šviesnešys“, esti mumyse; tai mūsų Protas, mūsų Gundytojas ir Atpirkėjas, mūsų protingas Išlaisvintojas ir Išgelbėtojas nuo gryno animalizmo. Be šito principo – pačios esmės, Tyro Dieviškojo Mahato (Proto) emanacijos, betarpiško Dieviškojo Proto spinduliavimo, mes neabejotinai būtume ne geresni už gyvūnus...“ AUDRIAU, jei Tau taip tinka ir patinka, prašau, laisvė visiems Dievo Sutvėrėjo duota. Apie Dievą Šventąją Dvasią aš žinau kitaip, nes turiu ryšį su Ja. Ši info visiška priešingybė mano turimai dvasine patirčiai. Esu pabuvojusi danguj, pragare , skaistykloje.Jokios reikarnacijos, jokių apsireiškusių šviesnešių ten danguje nėra. Fredas:" Dabar Liuciferis yra nupuolęs ir nušalintas Satanijos Aukščiausiasis Valdovas. Apmąstymai apie savąjį aš yra labai pavojingi, net ir dangiškojo pasaulio išaukštintoms asmenybėms. Apie Liuciferį buvo pasakyta: "Pasididžiavimą savimi tu iškėlei dėl savojo grožio; savo išmintį tu sugadinai savo gabumais." Jūsų senovės pranašas matė jo liūdną būseną, kada jis rašė: "Kaip tu nupuolei iš dangaus, o Liuciferi, ryto sūnau! Kaip tu buvai numestas žemyn, tu, kuris išdrįsai gluminti pasaulius“ O pragaras realiai egzistuoja. Juk Opozicija leidžia žmogui būti laisvam, leidžia rinktis: Viešpatį Dievą Sutvėrėją arba Antikristą. Tai mano nuomonė, pasidalijimas . „Jis nekalba, o siunčia to intensyvumo Savo Meilės spindulį, kurį gali priimti šis pasiuntinys. O, žmogiškasis organizmas gali suvokti tik milijoninę Jo tikrosios Esaties dalį. Jis negali Savęs parodyti visiškai. Mūsų pasaulis nesugeba išlaikyti Jo vibracijų. Todėl siunčia tik mažą savo Esaties dalį, perlauždamas Savo Meilės spindulį per pasiuntinio čakras. O pasiuntinys tai nusako jau žmogiškąja kalba, naudodamas sau būdingą terminologiją...“ AUDRIAU, kodėl tada rašote, vadinate , kad tai diktavimai? Tas čiakras susapnavo , parašė apie tai ir prasidėjo bumas: spalvų kūrimas, neva pagal čiakras. Visokių aliejų prekyba, čiakrogramos . Povilas Žėkas net nupiešė ratus po piramidės pastoliais , kad būt įtaigiau. Kur tos čiakros yra? Fiziniame kūne? Jei taip, ar matėt T. Mikuškinos, Povilo Žėko ar pvz. Gedimino čiakras? Kodėl neįdeda info apie savo čiakras į savo diktavimus T. Mikuškina. Matytume visi. O ir Tavo , Audriau, įdomu nors spalvas sužinot. „Nežinau ką kalba Žėko titanai, nelabai man įdomu.“ AUDRIAU, kodėl tarnauji net neskaitęs , ką rašo Povilo Žėko titanų titanai. O jei kokie ateiviai mėgstantys ratus? Panašius ratus mini urantai. Ateiviai, kaip matėme jau ne kartą – mėgsta tuos ratus. Bet kam pritardami, pasirašydami, ar kitaip tarnaudami abejotinos kilmės dievybėms , tampame su jais bendrininkais. Net po mirties. „Kur pasakyta, kad leidžia nuodėmiauti? Iš kur paėmei? „ AUDRIAU, iš Jūsų puslapio „ Krikščionybės žala“. Iš to, kad esate New age atstovai. Jums būdinga okultizmas, magija, raganavimas, ezoterika. Tuo užsiiminėjo E. Blavatskaja. New Age vadovauja Kristaus įkurtosios Bažnyčios priešininkas,t .y. tas, kuris bando visaip menkinti EVANGELIJOS ŽODĮ. Kristus įpareigojo pakrikštytiems jį platinti, skelbti po visą pasaulį. Aš Jo klausau. „Kaip ir mes turime aukščiausią savo dalį: AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU, savo aukščiausiąjį Aš, taip ir Dievas turi Aukščiausią savo dalį ir žemiausią. O ta žemiausioji, tai mes visi įsikūnijime, ir viskas kas mus supa. Tai tik samprata, kuri man artima, tavo gali būti visiškai kitokia, tačiau tai visiškai nereiškia, kad kažkuris iš mūsų yra neteisus. Mano manymu ir Dievas , ir velnias yra žmogaus viduje, o ne kažkur išorėje, kažkokia asmenybė. Ir kiekvieną savo poelgį, pasirinkimą žmogus atlieka kažkurio naudai, arba Dievo, arba velnio, nėra tarpinio varianto. ’ AUDRIAU, per ilgas klausimas, kad leisčiaus į diskusijas. Mano supratimas priešingas čia paminėtam. Žmogus turi kūną, sielą ir dvasią . Dvasia esame panašūs į tą Dievą ar dievybę, kuriai tarnaujame . Esu ir noriu likti Viešpaties Jėzaus Kristaus MISTINIO KŪNO NARE. Trokštu, kad visi krikščionys liktų ištikimi savo krikšto pažadams, netarnauti piktajai dvasiai, nedirbtų jai. „Matai, Jage, pas tave labai stipri išankstinė nuostata, suprantu tave, nes tau nuo mažumės įkalta į galvą, kad okultistai-ezoterikai-magai-yra blogis, vedantis pragaran. Nes taip kalba bažnyčia, kunigai...“ AUDRIAU, tikrai ne į dangų. Apie tai yra Evangelijoje parašyta. Ne vieną tokį veikėją buvau sutikus asmeniškai. Jie dievą naudoja savo reikmėms, o man patinka Viešpatį Dievą Mylėti per žmones , jais nemanipuliuojant, o plaunat kojas, atiduodant , o ne imant kažką iš jų. Savaime taip darau, nors iš savo artimųjų sulaukiu dėl to kritikos jau nuo pat labdaringos fizinės ir dvasinės savanorystės pradžios. Visur esu maksimalistė, suprantu, kad mylėti reikia ne tik žodžiais , bet ir darbais... „Pagrindiniai šios visatos įstatymai, apie kuriuos kalba Valdovai, tai Karmos ir reinkarnacijos įstatymai.“ AUDRIAU, ar Dievo įsakymai su tuo nesusieti? Ką gero mums duoda ta karma ir reikarnacija? Aš pvz. nenoriu prarasti savo asmenybės. Noriu po mirties būti tuo, kas esu. Noriu sutikti savo artimuosius , tuos kuriuos mylėjau, myliu - kasdien meldžiuos . Pagaliau noriu pamatyti Dievo Švenčiausiąją Trejybę. Noriu tapti Dievo Šventosios Dvasios vaiku amžiams. „Nukryžiuotas Titanas yra kolektyvinio Logo, „Kariaunos“ ir „Išminties Valdovų“, arba Dangiškojo Žmogaus, įsikūnijusių į žmoniją, simbolis. Buvo kilęs klausimas, ar reikia sunaikinti žmoniją kaip nenusisekusį kūrinį. Ar neprimena šitai to, apie ką kalbama Sanat Kumaros diktavime „Septintojo Antspaudo Atvėrimas“:http://www.viduje.puikiai.lt/sirius2011/?p=1061. Sanat Kumara irgi įsikūnijo, kad išgelbėtų žmoniją nuo sunaikinimo ir atnešė žmonėms Dieviškąją ugnį-kibirkštį. Čia yra labai artimų sąsajų su Prometėju... Štai taip iš skirtingų šaltinių susidėlioja vadinamojo „angelų maišto“ paveikslas. „Maišto“, kuris visiškai derėjo su Kosminiu Įstatymu. Už viską materialioje Visatoje reikia mokėti. Už žmonijos išgelbėjimą – taip pat. Kas nors turėjo pasiaukoti. Todėl gana žiauru, kad žmonija daugel amžių drabsto savo Išgelbėtoją purvu. Situacija labiau nei neteisinga. Gavusi galimybę tęsti gyvenimą, gavusi Protą ir Kūrybos Ugnį, žmonija amžinai iškreipia savo kūrybinį gebėjimą ir dėl visų nuodėmių bei nelaimių kaltina savo Išgelbėtoją. Ir pirma nuodėmė, kuria žmonija kaltina savo Išgelbėtoją – išdidumas. Kiekvienas linkęs kitame matyti savo asmeninius trūkumus. „ AUDRIAU, pirmoji nuodėmė yra puikybė. Čia Antikristas bando imituoti Viešpatį Jėzų Kristų, lygintis su Juo. Neišdegs! Dievas Sutvėrėjas yra visko Valdytojas, Gelbėtojas. Kaip galėjo šauti brolijos nariams taip išpuikti, Liuciferį aukštesniu už Dievą Sutvėrėją laikyti. Vargšeliai , įrodymas to, ką gali padaryti ezoterika, raganavimas, okultizmas ir kitoks New Age. „Tik regėdamas pasaulį per savo iškreiptos ir netobulos sąmonės prizmę, žmogus gali kaltinti, pavyzdžiui, Jėzų, esą Jis, norėdamas išgarsėti, leidosi nukryžiuojamas.“ AUDRIAU, tai daro tik visokie New Age. Krikščionys švęs tikras Šventąsias Velykas. Jie stengias būti ištikimi savo IŠGANYTOJUI! „Nereikia visko suprast pažodžiui, tiesiogiai, Sanat Kumara sako, kad vaizdžiai kalbant, mes visi esame Dievo pilve. Beje, Jėzaus pasakymas, kad pas Tėvą pateksite tik per mane krikščionių irgi suprantamas pažodžiui, tiesiogiai. Jie mano, kad visi kiti ne krikščionys: musulmonai, indusai, budistai ir t.t., kurių tikėjime nėra Jėzaus, yra pasmerkti. O V. Jėzus Kristus aiškina, kad sakydamas per mane, jis turėjo omeny jo, t.y. Kristaus sąmonės lygį, kurį turi pasiekti žmogus, kad patektų pas Dievą. „ AUDRIAU, Viešpats Jėzus Kristus paliko NT , Sakramentus. Krikščionims, kurie tiki Kristumi, gyvena kasdien su Juo ir Jame per Šventus Sakramentus yra didesnė galimybė patekti pas Dievą Tėvą . Jis gi - KELIAS, TIESA ir GYVENIMAS! Pas Dievą Tėvą yra daug buveinių. Jei žmonės laikysis Dievo jų dvasioje įskiepytos sąžinės , pateks į save panašių dvasios buveinę. Svarbu neprarasti dvasios ! Jei Meilė gyvuos vienų kitiems, Viešpačiui Dievui Sutvėrėjui – garantuota amžinybė su Viešpačiu Dievu. T INKAMAI TIK JAM VIENAM TARNAUKIME GERAIS DARBAIS KIEKVIENAM GYVENIMO KELYJE SUTIKTAJAM ARTIMUI! DALINKIMĖS SU ARTIMU VISKUO! DALINKIMĖS TARPUSAVYJE! TOKS KELIAS PRIARTINS MUS VISUS PRIE KRISTAUS DVASIOS. TOKIU BŪDU PATEKSIME PAS DIEVĄ TĖVĄ! VISIEMS VIETOS UŽTEKS PAS DIEVĄ TĖVĄ – REIKIA TIK GERŲ NORŲ DAR GYVENANT ŽEMĖJE! „Taip, Didžioji Baltoji Brolija - tai Vakarų šventųjų ir Rytų adeptų, susivienijusių su gyvojo Dievo Dvasia ir sudarančių dangaus kariauną, dvasinis ordinas.“ AUDRIAU, kas toji „ gyvojo Dievo Dvasia“? Čia panašu į masonų minimą. Turit ryšį su jais? Žinau, kad E. Blavatskaja turėjo ryšį, o gal buvo net narė. Kas paskelbė tuos šventuosius? Rytų adeptai – daugiau filosofija, nei koks rimtas Tikėjimas Dievu Kūrėju. „Jie praėjo karmos ir inkarnacijos ciklus ir pakilo į tą aukščiausią realybę, kuri yra amžinoji sielos gyvenimo buveinė. Didžiosios Baltosios Brolijos Pakylėtieji Valdovai, susivieniję dėl žmonių brolijos aukščiausiųjų tikslų ir globojami Dievo Tėvystės, gimė visų epochų kiekvienoje kultūroje ir religijoje, kad per ekonominę plėtrą įkvėptų kūrybinius švietimo, mokslo ir meno, Dievo vyriausybės ir gausingos Gyvybės laimėjimus. Žodis „baltas" apibūdina ne rasę, o baltos šviesos, supančios jų atvaizdus, aurą(aureolę).“ AUDRIAU, kokio Dievo Tėvystės? Kaip suprast.? Kol gyvi esame visi globojami Viešpaties Dievo Šventosios Dvasios. Kokia dar ten Dievo vyriausybė? Tikrinot auras? Ar tikrai supa aureoles ta balta spalva? Kodėl nerodot auroskopu padarytų aurų savo? Kad ir Povilas Žėkas . Lietuva turi auroskopų, tepadaro . Partiniai veikėjai, ateistai, raganiai, okultistai, ezoterikai, kiti New Age atstovai manipuliuoja tom karmom, nes visi pažįsta ,atsimena, kad nemylėjo Dievo, kalbėjo prieš Jį, persekiojo tikinčius, o dabar staiga pradėjo kalbėti su dievu....pritaikė.... sau.... sugalvojo byzniuką. Aš pažįstu tik tokius New Age raganius(as). „Brolija taip pat įjungia į savo gretas šiek tiek Pakylėtųjų Valdovų nepakylėtų čelų. „Apreiškimo knygoje" Jėzus Kristus apie šį „baltai vilkinčių šventųjų dangiškąjį ordiną" papasakojo savo tarnui Jonui.( Apr.3:4,5;6:9-11; 7:9,13,14; 19:14.)“ AUDRIAU, gali pacituot, nerandu tokio dangiškojo ordino. Kas per tarnas Jonas? Kur taip rašoma? Kažkas čia ne taip.... „Tavo vis peikiama Blavatskaja, taip pat buvo Didžiosios Brolijos pasiuntinė. „ AUDRIAU, Kur peikiu? Sakau tik tai, kad ji buvo okultistė, raganė, ezoterikė. o gal dar ir masonė? Čia jos veiklos apibūdinimas. Tai niekam ne paslaptis. Darbai turi būti viešinami . Apie pačią E. Blavatskają ir jos mokinius kitų nuodėmingų paslapčių nerašau. „Ar tu, Jage manai, kad Biblija yra parašyta amžiams, visiems laikams? Juki žmonės prieš 2000 metų buvo kitokio sąmonės lygio, jiems reikėjo vienokios tiesos, keičiantis sąmonei pateikiamas požiūris į tą pačią tiesą šiek tiek kitu kampu. Patiko kaip Gautama Buda savo laiške sako apie prisirišimą prie žodžių: "Žodis yra tiesos drabužis, kaip kad lapai yra medžių drabužis. Ateina ruduo ir lapai krinta, o pavasarį vėl išsiskleidžia.“ AUDRIAU, aš nerandu kitokio Rašto, kuris mokytų žmones Meilės, kaip, kad NT. Jis galios iki NAUJOJO KRISTAUS ATĖJIMO. Kas Tau, Audriau jame ne taip? Padiktuotieji New AGE visokie raštai yra tų žmonių, kurie rašo EGO ir jų protelio lygis . Plius prieš tai skaitytos literatūros užkratas smegenyse. Kiek sutikau tokių New Age arba skaičiau, visų skirtinga info. Visų dievas Didysis Angelas.... . NIEKADA IR NIEKAM NEREKOMENDUOJU IŠKEISTI BIBLIJĄ Į KOKĮ DIKTUOTĄJĮ RAŠTĄ . PASIRODO NET NEDIKTUOTĄJĮ, O NETIKRŲ PRANAŠŲ SUKURPTĄJĮ! AUDRIAU, gerai pagalvok, kur eini, ką Tau duoda tarnavimas toms Tavo paminėtoms dievybėms. Tai apgaulė ir erezija. Taip mane perspėja DIEVAS ŠVENTOJI DVASIA!
paprastai
2012-04-12 09:30
dievu apsimeta evil.Merkinės piramidėje, be jokių užuolankų Povilas rašo, kad titanų Titanas, didysis uniolas.Jo vardas Liuciferis.
nebendraukit, jei kalba kas
2012-04-11 10:20
Titanai piramidėj įsisiautėjo net su kumunijos blynais, pakrauna pasak liudytojų aplin bažnyčias.
Ezoterika max Merkinės ( Česukų) piramidijės komplekse po antikristiniais kryžiais.Pastaba( žmonių padėti tikri maži)
"SIRIJUS PATARIA SAVO IR KITIEMS NEW AGE RAGANIAMS,KAD BŪTŲ VISUOMET BUDRŪS ŠĖTONŲ ŠĖLIOJIMUI PER PIKTAS DVASIAS TITANUS,KITOKIA S MIRUSIAS , KURIOS ŽEMIAU MINIMOS:
"Suprantu kad visa tai ką jūs skaitot ir praktikuojat atrodo labai gražiai bet jūs net nešsivaizduojat kas už visa to slypi. Bendraujat su vadinamom "familiar spirits" ir klausot jų nurodymų. Juk tie patys Kutchumi, El Morya, St.Germaine yra numirėliai. Užsiiminėjat "necromancy" t.y mirusių dvaių iššaukimu ir net patys to nepastebit nes jums jau aptemdė akis kad nematytumėt ir ausis kad negirdėtumėt. Nei vienas iš jų nebuvo prikeltas iš numirusių ir nei vienas nemirė už jūsų nuodėmes. Kol nepriimsit Jėzaus tol galit valytis kiek norit bet jūsų buvusios nuodėmės vistiek kaba virš jūsų galvų. Praregėkit žmonės !!! Susimastykit, paieškokit daugiau informacijos. Tikiuosi nei vienas iš jūsų dar tiesiogiai negirdit ką jums asmeniškai šie "valdovai" šneka ? Jei jau užmezgėt tiesioginį kontaktą tai vienintelis dalykas kurį žinau kaip patikrint ar ta dvasia gera tai paklaust ar Jėzus buvo atėjęs kūne. Jei atsakys TAIP - tai klausykit jos o jei NE - tai Jėzaus Kristaus vardu įsakykit pasišalint ir atsiribokit nuo šitos velniavos kuo toliau. Tikiuosi kad tuo metu dar užteks blaivaus proto tai paklaust nes ta dvasia jums duos tokios stiprios informacijos kuri jus tiesiog užkerės ir jūs norėsit jos vis daugiau ir daugiau, jus užvaldys noras žinoti daugiau ir daugiau ir tai jus pavegs. Net nenoriu užsimint prie kokių baisių ritualų jūs poto nuklysit. Aš jus perspėju, nusiplaunu ir nusišluostau rankas kad jūsų kraujas nekristų ant manęs. Eikit iš šitos smėlio dėžės. "GIRDĖJO POVILAS ŽĖKAS,SKAITĖ???
Apsimeteliai balsai
2012-04-09 19:56
Evaldas
Posted 2011-06-02 at 22:15 | Permalink
Amina prašo 2011-06-02 22:05:2

-”Sia info perskaicius padariau galutines isvadas, issisklaide visos abejones, ka perskaiciau 3 valdovu laisku knygoje, radau sioje Povilo nuskaitytoje informacijoje, kuri yra koncentratas, kaip komfaro spiritas, sudetas tik i 16 lapu. Didziuojuosi musu Lietuvoje gyvenanciu Povilu, kuris irgi kaip T. Mikuskina , vertas tos info ir ja gali perduoti kitiems. ….Amina”
Apsimeteliai Balsai kalba įvairiems žmonėms. Ž. Povilo info, kaip mikušinų.Kalba apsimetęs Balsas turbut tas pats. Susipažykite, radau saituos ” sielos kristalas”:
Audriaus rekomendacija:
Paskaityk, Jurgi šį Jėzaus laišką:
http://viduje.puikiai.lt/sirius/?s=1129
Jurgio B atsakymas į laišką:

Balso ir Jurgio B dialogas apie tikrąjį tikėjimą

Jurgis B:
Viešpats Jėzus Kristus apie tikėjimą sako:
„ Todėl ateikime su tyra širdimi ir giliu tikėjimu, apvalę širdis nuo nešvarios sąžinės ir nuplovę kūną švariu vandeniu!“ Žyd10,22.
„Tyriems viskas tyra, o susitepusiems ir neištikimiems nieko nėra tyro, net ir jų protas bei sąžinė suteršti.“ Tit 1,15.
„ Taip pat ir tikėjimas: jei neturi darbų, jis savyje miręs.“ Jok 2, 17.

Balsas prisistato:
Numylėtinis Jėzus.

Jurgis B:
Kodėl taip pasivadinai? Jėzus Kristus niekada savęs taip nevadino. Aš tave vadinsiu tiesiog Balsu.

Balsas:
AŠ ESU Jėzus, atėjęs pas jus šią dieną.

Jurgis B:
Balse, ar ne per anksti atėjai Jėzaus vardu kalbėdamas? Juk dar ne pasaulio pabaiga. Koks tavo tikslas? Nori atitraukti mus nuo Tikrojo Šventojo Rašto mokymų ? Gal Velnias esi?

Balsas:
Kad jums būtų suprantamas mano vizito tikslas, aš norėčiau apsistoti ties visiems žinomais dalykais, kurie priimti jūsų visuomenėje šioje jos vystymosi stadijoje. Taigi, jūs gyvenate jūsų pasaulyje ir retai susiduriate su tais dalykais, apie kuriuos jums vertėtų susimąstyti pirmiausia. Jūs susirūpinę viskuo, kas jus supa jūsų gyvenime. Jūs galvojate apie tai, kaip aprūpinti savo šeimą, apie tai, kuo jums apsirengti ar ką pavalgyti. Jūsų gyvenime daug sumaišties. Ir jums atrodo, kad gyvenate visiškai pateisinamai, kaip visi.
Tačiau jeigu susimąstytumėte apie tai, ką darote savo gyvenime ir kiek šitai yra pateisinta iš to Mokymo požiūrio taško, kurį aš jums daviau prieš 2000 metų, tai nieko nepasikeitė. Man reikėtų vėl ateiti pas jus į įsikūnijimą ir kalbėti apie tuos pačius dalykus, apie kuriuos tada kalbėjau.
Prisiminkite, aš kalbėjau apie tai, kad jūs nesirūpintumėte kasdienine duona, kad lauko lelijos už jus atrodo daug geriau. Dangaus paukščiai nearia, nesėja, o sotūs. Ir Viešpats lygiai taip pat gali rūpintis jumis.*
Kodėl jūs, būdami žemės evoliucijų laiptų viršūnėje, taip daug dėmesio skiriate savo patiems paprasčiausiems poreikiams? Jūs tiesiog padarote kultu drabužius, maistą, prestižo daiktus.
Niekas nepasikeitė nuo to laiko, kai aš buvau atėjęs į įsikūnijimą prieš 2000 metų. Jūs įsisavinote daugelį šiuolaikinių dalykų.

Jurgis B:
Balse , taip nieko naujo iki šiol nepasakei. Viskas, kas vyksta gyvenime visiems žinoma. Čia tik trūpinėlis atpasakotos Evangelijos. Kolkas, kai kurie, tavo Balse, priekaištai mums gana teisingi. Matyti, kad esi KALTINTOJAS. Ateityje prisistatyk savo tikruoju vardu, o ne niku.

Balsas:
Jūs turite šiuolaikinę techniką, automobilius, kompiuterius, bet jūsų sąmonė ir toliau yra to paties lygio, kokio buvo prieš 2000 metų. Šitai liūdina.

Jurgis B:
Šventajame Rašte minimas sąžinės, o ne sąmonės terminas. Gal tu, Balse, esi New Age atstovas? Dabartiniais laikais kaip tik protas ir sąmonė išlavėjo, o tik SĄŽINĖ, NUSIŽENGIMAI DIEVUI IR ARTIMUI LIKO TIE PATYS. Tik Šėtonas troško, kad jo sąmonė pranoktų Dievo Kūrėjo Sąmonę, nes norėjo užimti Jo vietą.

Balsas:
Jūs suprantate, kur link aš kreipiu kalbą? Jūs rūpinatės begale nereikalingų dalykų, kurie egzistuoja jūsų pasaulyje, ir 99 procentus savo laiko būnate užsiėmę šiais dalykais. Pagalvokite apie tai, kaip jūs galite ateiti pas savo Tėvą Danguje, jeigu jūs nuolatos užsiėmę žemiškomis problemomis?
Netgi tada, kai jums atrodo, kad pasišvenčiate Dievui, einate į bažnyčią, meldžiatės, laikotės bažnytinių taisyklių, net tada jūs ne tiek apie Dievą galvojate, kiek būnate susirūpinę tuo, ką apie jus galvoja kiti žmonės. Kaip jūs atrodote tuo metu, kai esate šventovėje, ir kaip atrodo kiti žmonės, kurie kartu su jumis atėjo į šventovę.

Jurgis B:
Turiu, Tave Balse, pataisyti, kad Katalikų Bažnyčiose ( pastatuose) taisyklių nėra, skirtingai negu Merkinės piramidėje. Įeinant į Merkinės piramidę yra surašytos taisyklės, kaip joje ratais nueiti iki Dvasios Širdies ir sugrįžti neatsisukant atgal. Kristaus įkurtosios Bažnyčios ( bendruomenės) mokslas remiasi Šventuoju Raštu, Dievo Įsakymais, KBK, K B Kanonais. Ar Tau, Balse,svarbu, kaip mes atrodome savo gimtojo tikėjimo Bažnyčiose (pastatuose)? Juk mes kasdien meldžiames ir savo namuose ar koplyčiose. Kristus sako, kad , kur du ar trys meldžiasi Jo vardu, tai Jis su jais.

Balsas:
Kai turiu galimybę dalyvauti bažnytinėse apeigose šventovėje, o dalyvauti aš galiu ne visose apeigose, nustebęs įsiklausau į jūsų mintis ir pajuntu jūsų jausmus. Ir jūs žinote, labai retai galima rasti žmonėse tikruosius Dieviškus jausmus. Paprastai į šventovę jūs ateinate tam, kad spręstumėte savo žemiškas problemas, kad jums geriau klotųsi, kad būtumėte sveiki jūs ir jūsų giminaičiai. O kartais, atvirkščiai – žmonėms, su kuriais esate pažįstami, linkite blogo.
Jūs ir bažnyčioje sprendžiate savo žemiškus reikalus. Jūs negalvojate apie Dievą. Ir jeigu prieinate prie mano paveikslo, tai tik dėl to, kad paprašytumėte kažko, ko jums žemiškame gyvenime trūksta.
Pagalvokite apie mano žodžius. Jums atrodo, kad aš kalbu užuominomis, ir nesuprantama, kur aš kreipiu.
Aš kalbu apie tai, apie ką kalbėjau prieš 2000 metų.

Jurgis B:
Balse, tu gal būt ir taip – ne visada ir ne visose šventovėse apeigų metu gali dalyvauti . Katalikų Bažnyčiose Šventųjų Mišių metu visuomet dalyvauja Viešpats Jėzus Kristus mistiniu būdu. Mes susitinkame su Juo asmeniškai per Švenčiausiąjį Sakramentą. Visi krikščionys, nesvarbu, kaip jie atrodo – yra Kristaus mistinio kūno nariai tol, kol neišduoda Krikšto pažadų. Kodėl, Balse, negalima prašyti užtarimo sau ar artimiesiems? Juk Kristus sakė: „Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta.“ Mt 7 .

Balsas:
Aš bandau duoti jums supratimą, kad būtina susimąstyti apie savo sielą, apie savo tarpusavio santykius su Dievu ir visų pirma su Dievu savo viduje. Aš mokiau likti vienam su Dievu maldos metu ir aš peikiau veidmainiavimą.** Aš priešinausi įstatymo raidei ir priversdavau jus susimąstyti apie sielą. Ir dabar aš kalbu tą patį. Jūsų neturi dominti niekas, išskyrus jūsų tarpusavio santykius su Dievu.

Jurgis B:
Balse, jei mes esame vieno Dievo Sutvėrėjo vaikai, tai mus turi dominti visi mūsų Broliai ir Seserys Kristuje. Didysis Dievo įsakymas ar Tau negalioja? “ Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visu protu, o savo artimą kaip save patį.“ Lk 10, 27. Viešpats Kristus sako: „Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“ Mt 25, 40.

Balsas:
Ir tada, kai Dievo ieškote dėl to, kad įgytumėte gyvenimo prasmę ir pradėtumėte mokyti šios prasmės kitus, tai jūs neateinate pas Dievą, o tik tolstate nuo Jo.

Jurgis B:
Balse, mus dar vaikystėje katalikus mokė, kad gyvenimo prasmė, tai tarnauti Dievui ir artimui taip, kad nueitume į dangaus karalystę. Kristus sako: „ Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė“. Mt 10,7 . O kas liečia mokymą, tai atvirkščiai, negu Tamsta sakai. Kristus apaštalus įpareigojo sakydamas: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai „ Mk 16,15.
Jaučiasi, Balse, kad vėjus kalbi. Kodėl okultistė T. Mikušina „ neva kalba apie tai“, moko kitus gyvenimo prasmės, kaip būti su tavimi. Nori pasakyti, kad T. Mikušina „ Velnio pamušalas“.

Balsas:
Tik tada, kai jūs randate visišką pasitenkinimą bendraudami su Dievu savo viduje ir jums nereikia savo tyliu džiaugsmu su niekuo pasidalinti, nes esate visiškai patenkinti ir laimingi, tik tada jūs randate tikrąjį Dievą. Ir aš susigraudinęs jus stebiu. Ir jūs pradedate jausti mano buvimą.
Aš visada šalia jūsų. Tačiau jūsų sąmonės būsena ir jūsų susirūpinimas žemiškomis problemomis atskiria mus, atskiria vieną nuo kito.

Jurgis B:
Mus atskiria nuo Viešpaties Jėzaus Kristaus tik sąmoningas ir realus atsigręžimas nuo Jo. Vienintelis kelias, kuris sugrąžina atgal pas Viešpatį, tai ATSIVERTIMAS, Krikšto pažadų atnaujinimas( atsiribojimas nuo Piktojo). Kristus mus visus myli, tikisi ir laukia, kad mes kada nors sugrįšime pas Jį ir tada karaliausime Amžinybėje su Juo. Tam karaliavimui Šviesoje nebus galo. Tikrasis Jėzus Kristus pabrėžia, kad: „Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas – į išganymą“. Rom 10,10.Vadinasi, kad reikalinga ir bendruomeninė malda, kai meldžiasi visi kartu. Bendruomenei melstis reikalingas pastatas, vadinamas Bažnyčia.

Balsas:
Aš taip siekiu su jumis bendrauti! Kokios retos tos minutės, kai man pavyksta su kažkuo iš jūsų užmegzti tiesioginį bendravimą. Aš taip džiaugiuosi tomis akimirkomis. Labai gerai suvokiu, kad kiekvienas žmogus, kuris turėjo šio tiesioginio kontakto su manimi patirtį, jau nesugebės gyventi taip, kaip visi. Jis ieškos vienumos ir vidinio bendravimo su manimi. Ir be šio bendravimo jis jau negalės įsivaizduoti savęs ir savo gyvenimo.
Tas tylus džiaugsmas ir susitaikymas, kuriuos toks žmogus skleidžia aplink save, geriau už visokius pamokslus ir pamokymus. Jis yra gyvas vienybės su manimi ir su Dievu, esančiu jo paties viduje, pavyzdys.
Patys geriausi ir patys ištikimiausi krikščionys pasiekdavo šią vidinę vienybę savo širdžių tyloje. Tačiau buvo kitų, kurie bandė vaidinti susitaikymą, meilę, palaimą. Tačiau užtekdavo vieno trumpo žvilgsnio, mesto į juos, kad nustatytum jų veidmainiavimo lygį ir pasitrauktum nuo jų.

Jurgis B:
Taip, žinome, kad labai sieki su mumis bendrauti. Diktuoji „visokias velniavas“, kad tik pavergtum mus amžinam bendravimui su tavimi. Balse, tiesioginis ryšys su Viešpačiu Jėzumi Kristumi yra per Švenčiausiojo Sakramento( Jėzaus Kristaus Kūno ir Kraujo) priėmimą. Prieš tai, žinoma apsivalius nuo nuodėmių pagal Kristaus paliktąjį Atgailos Sakramentą. Kristus nuo krikščionių niekada nepasitraukia . Mes esame su Juo nuolatinėje vienybėje, nes esame Jo mistinio kūno nariai( Kristaus dvasios nešėjai ).
Balse, tavo buvimas prie asmens man primena Kristaus priešininko – velnio buvimą. Vat jie, tai labai siekia užvaldyti krikščionis, kad galėtų per juos skelbti netiesą, kaip tiesą mažatikiams. O šie ir savo artimiesiems. Dažnai užvaldytiesiems( apsėstiems) diktuojate savo numatytą, atjungimo nuo Viešpaties Jėzaus Kristaus, programą. Kartais jums tai pavyksta dėl mažatikių( nepraktikuojančių krikščionių) . Pats Viešpats Jėzus Kristus diktavimais neužsiima. Bendravimui su Juo ir Dievu Tėvu – Jis atsiuntė Šventąją Dvasią per Sekmines. Nejau dar negirdėjai?

Balsas:
Aš norėčiau, kad jūs sugebėtumėte rasti savo širdyje atpažinimo dovaną ir atskirtumėte visus vilkus avių kailiuose, kad ir kokiais jie gražiais žodžiais prisidengtų ir kad ir kokius darbus darytų. Labai daugelis daro, atrodytų, teisingus dalykus, kalba apie Dievą, eina į bažnyčią, bet savo širdyje jie daug toliau nuo manęs nei daugelis tų, kurie neafišuoja savo tikėjimo, o vykdo Tėvo įsakymus savo širdyje.

Jurgis B:
Dievo Tėvo įsakymai yra duoti tam, kad vyktų sklandus bendravimas bei gyvenimas MEILĖJE su Dievu ir kiekvienu artimu. Atpažninimas reikalingas mums patiems, kad suprastume, ar teisingai gyvename, kad galėtume klystančiam Broliui ar Sesei padėti vėl sugrįžti pas Viešpatį Dievą. Visą tai mums suprasti padeda Dievas Šventoji Dvasia.
Tavo, Balse, kažkoks keistas mąstymas: pagal jį daugelis ezoterikų pradeda save laikyti geresniais už savo brolius. Po tokių sampratų ir aiškinimo , patekus pas Mikušinus, viena šeima pradėjo laikyti save švaresne už savo brolio šeimą. To pasėkoje nustojo bendrauti, kad pastaroji vis dar liko Katalikų tikėjime. Yra ir daugiau tokių atvejų. Vadinas, kad tavo, Balse, mokslas skirtas ne šeimos stiprinimui, o jos suskaldymui bei supriešinimui.

Balsas:
Aš atėjau pas jus šią dieną, kad priminčiau jums tą Mokymą, kurį aš daviau prieš 2000 metų, bet kuris iki šiol neprarado savo aktualumo. Aš noriu jums priminti, kad mane už šį Mokymą, kurį aš nešiau, nukryžiavo. Ir jeigu aš dabar ateičiau ir duočiau jums savo Mokymą, tai būčiau lygiai taip pat persekiojamas Šventojo Rašto žinovų ir fariziejų, kurie sėdi bažnyčiose.

Jurgis B:
Balse, jei būtum skelbęs tokį mokslą, kurį šiandien skelbi – anksčiau būtum patekęs į Piktojo rankas su jo pavergtaisiais , o Viešpats Jėzus Kristus, tik dėl tokio, kaip tavo mokslo – nebūtų nukryžiuotas. Jėzus Kristus jau paskelbė savo tikrąjį mokslą ir jo dar neatšaukė. Apie Šventojo rašto žinovų ir fariziejų veiklą, kurie sėdi bažnyčiose, Kristus kalbėjo, kai dar nebuvo Jo įkurtosios Krikščionių Bažnyčios. Ji praktiškai įkurta tik Jėzaus Kristaus Paskutinės vakarienės metu, o įtvirtinta per Sekmines( Šventosios Dvasios atsiuntimą žemėje). Tat, Balse, neklaidink, nes dabartinę Bažnyčią( krikščionių bendruomenę) tai neliečia.

Balsas:
Yra tikrųjų tarnautojų, bet dar daugiau melagingų tarnautojų. Todėl aš noriu, kad savo sąmonėje jūs atskirtumėte ir nekeiktumėte visų bendrai, vienos ar kitos bažnyčios, vieno ar kito mokymo.

Jurgis B:
Kad visokių tarnautojų yra ir tikriausia bus – priminti mums, Tavo, Balse, pareiga. Krikščionys , atsimink – niekada nesikeikia. Tai daro tik tavo, Balse, pavergtieji vaikai. Dievo priešininkas Šėtonas mus kaltina, skundžia Dievui Sutvėrėjui dabar ir kaltins po mirties . Iš visų bendruomenių (bažnyčių) padaryti tik vieną – tavo tiesiog svajonė. Viską sumaišyti ir , kaip sako Bralgis – iš tos tešlos iškepti vieną blyną, pavadintą „Dievu“. Tavo diktavimų tikslas yra blaškytis po šį pasaulį ir sukurti SINKRTETINĮ STABĄ, kurį pavadintum „ Dievu“: Dievu Energija, ar Kosmine Sąmone, o ne DIEVU ASMENIU. Jei pavyktų, tai tavo laimėjimas būtų tikrai didelis. Tikrasis Viešpats Jėzus Kristus mus perspėja: „ Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas.“ Ef 4,5. Vadinasi, kad tas vienas tikėjimas yra tikras, kuris remiasi krikštu. Krikštą teikia Dievas Šventoji Dvasia per kunigus. Ar , tu Balse, kur nors apie tai mini? Kiek žinau, kad kurstai – to visiškai atsisakyti.

Balsas:
Teisingas Mokymas neišvalytose žmonių širdyse gali neteisingai persilaužti. Tačiau šitai nereiškia, kad Mokymas neteisingas. Dievo ieškokite visų pirma savo viduje, savo širdyje. Ir tada, kai įgysite vidinį sąskambį su Dievu, jums nebus baisūs jokie vilkai avių kailiuose ir jokie melagingi pastoriai.
Aš džiaugiuosi atėjęs pas jus šią dieną ir priminęs savo Mokymą, kurį daviau anksčiau ir su kuriuo per šį Pasiuntinį aš vėl ateinu.

Jurgis B:
Balse, Viešpaties Jėzaus Kristaus mokymas galios iki Jo antrojo Atėjimo. Ne tavo diktavimas, o Kristaus paliktas NAUJASIS TESTAMENTAS. Balse, prašau negąsdinti mūsų su pastoriais. Mes krikščionys mokam skaityti Šventąjį Raštą ir grūdus atskirti nuo pelų. Žinome, kad prieš Dievą kiekvienas atsakysime už save asmeniškai: pastoriai, kunigai, vienuoliai , pasauliečiai.
Balse, kokį mini pasiuntinį iš didžiosios raidės? Tai Liuciferis ar kiti demonai? Jo vardą žinai?

Balsas užbaigia :
AŠ ESU Jėzus

Jurgis B:
Panašiai rašydavo Povilo Žėko asmeninės svetainės lankytojas Wyciok. Balse, esate neaiškaus ir dviprasmiško Pasiuntinio vaidmenyje. Tas tavo, Balse, dviprasmiškumas parodo, kad esi pats Liuciferio vaikomas , blaškomas po pasaulį, jog surinktum mažatikius į jo karalystę. Balse, tu panašiai kalbi, kaip Žėkų knygoje. Čia pradžioje kalba angelas( jis būna ir tamsos), kitąkart – tas pats, bet jau dievas, trečiąkart – dievas tėvas, bet turintis dar savo tėvą, šio pasaulio dievas – didysis angelas( Liuciferis) ir taip be pabaigos … . Tik kryžiai ir kiti ten esantys ženklai padėjo susiorentuoti, koks šio pasaulio kunigaikštis – didysis angelas ten viešpatauja.
Audriau, Balse, Broliai ir Seserys, laukiu Jūsų papildymo į mano klausimus Balsui, kurie iškylo skaitant šį laišką. Jėzaus Kristaus amžinojo gyvenimo vilties Šviesa tesaugo Jus. Su Dievu!
Galim taip visi
2012-04-09 12:57
su devas mintim kalbas mikušin , žėkiuks
„Asasinas Tai va, turim paslaptingą vietą ir Lietuvoje - Merkinės piramidę. Tai, ar jinai dar tebestovi? Ar ištiesų ji turi kažkokių galių? Gal kas esat buvę?“ Benamis: As skeptiskai ziuriu i Merkines piramide... O pastumejo skeptiskai i ja ziureti pats jos autorius P. Zekas, kuris kazkur yra sakes (nepamenu dabar tiksliai kur), kad pats Dievas jam mintimis perduoda informacija... "Per TV. Mintim kalbas su mirusiom dvasiom sirijaus tatjana, , rašo apie juos .o žieks prie pyramydijos česukų pats mintim rezga pokalbį su titanais - šėtonais.
’Apaštalai,
2012-04-07 21:07
Mikušina plius Povilas New agge apaštalai

Piramidės ir sirijaus diktavimai nuo Liucifero,
Sirijaus Amina skaitė Mikushiną ir Povilą . Ji liudija, kad jų abiejų info, kaip iš vieno piršto
laužta.Plagijatdvyniai??? Amina : "Sia info perskaicius padariau galutines isvadas, issisklaide visos abejones, ka
perskaiciau 3 valdovu laisku knygoje, radau sioje Povilo nuskaitytoje informacijoje, kuri yra koncentratas, kaip komfaro
spiritas, sudetas tik i 16 lapu. Didziuojuosi musu Lietuvoje gyvenanciu Povilu, kuris irgi kaip T. Mikuskina , vertas tos
info ir ja gali perduoti kitiems. Amina " Abu autoriai vieno dievo Balso diktantų rašytojai. Tačiau Ž. Povilas
nenusileidžia sirijams ir pats apie save rašo: "Povilas gauna aukščiausiojo lygmens informaciją, kurios įkvėpti
žmonės priims teisingus sprendimus. Neverta šios informacijos lyginti su kitų šaltinių informacija." Didžiųjų
permainų metas: 2013-2015."

"Suprantu kad visa tai ką jūs skaitot ir praktikuojat atrodo labai gražiai bet jūs net nešsivaizduojat kas už visa to slypi. Bendraujat su vadinamom "familiar spirits" ir klausot jų nurodymų. Juk tie patys Kutchumi, El Morya, St.Germaine yra numirėliai. Užsiiminėjat "necromancy" t.y mirusių dvaių iššaukimu ir net patys to nepastebit nes jums jau aptemdė akis kad nematytumėt ir ausis kad negirdėtumėt. Nei vienas iš jų nebuvo prikeltas iš numirusių ir nei vienas nemirė už jūsų nuodėmes. Kol nepriimsit Jėzaus tol galit valytis kiek norit bet jūsų buvusios nuodėmės vistiek kaba virš jūsų galvų. Praregėkit žmonės !!! Susimastykit, paieškokit daugiau informacijos. Tikiuosi nei vienas iš jūsų dar tiesiogiai negirdit ką jums asmeniškai šie "valdovai" šneka ? Jei jau užmezgėt tiesioginį kontaktą tai vienintelis dalykas kurį žinau kaip patikrint ar ta dvasia gera tai paklaust ar Jėzus buvo atėjęs kūne. Jei atsakys TAIP - tai klausykit jos o jei NE - tai Jėzaus Kristaus vardu įsakykit pasišalint ir atsiribokit nuo šitos velniavos kuo toliau. Tikiuosi kad tuo metu dar užteks blaivaus proto tai paklaust nes ta dvasia jums duos tokios stiprios informacijos kuri jus tiesiog užkerės ir jūs norėsit jos vis daugiau ir daugiau, jus užvaldys noras žinoti daugiau ir daugiau ir tai jus pavegs. Net nenoriu užsimint prie kokių baisių ritualų jūs poto nuklysit. Aš jus perspėju, nusiplaunu ir nusišluostau rankas kad jūsų kraujas nekristų ant manęs. Eikit iš šitos smėlio dėžės. "
geras
2012-04-07 19:53
Atsakymas
Dėl širdžių šventovės įsikūrimo Merkinėje - Klauskkunigo.lt „Google“ kopija:
"Atkreipkite dėmesį, kaip mažai ir kaip neaiškiai jis kalba apie tai ką kas ... vidiniu sukrėtimu, maniakiškomis mintimis, haliucinacijomis ir polinkiu į prievartą."
Paskaitykime plačiau apie tai, kaip kalba mintim su titanais, Didžiuoju Angelu dievu Povilas nuo piramidijos česukų.
mintim kalbu su dievu, moku melstes, materializuot da nemoku in turtus minčių.reiks pasimokyt.
Titanų perduodama
2012-04-05 21:45
Mintis Česukuose materializuojasi

." Ar tai ne naujų judų - titanų darbas nukryžiuoti Dievą Tėvą ir Dievą Šventąją Dvasią. Tai padaryta Česukų piramidės voratinklinėje, iškreipus kryžius, o mediniuose kryžiuose- brome, nukryžiavus tris Dievo asmenis, ko niekada istorijoje nebuvo ir negali būti." Antikristo šėlionė , mintinė intervencija P.Ž.

Mintis materializavosi Merkinės piramidės siete, sudarytam iš trikampių:
Česukuose piramidijės budkoja atsirado dėža litams, bunkerį statos :
Jo, kas adyna, vis nauja navyna. Pasirodo, kad P. Ž. kalbas neva su titanais, didžiuoju angelu, kurį vadina dievu - mintimis . Mes visi kalbames mintimis su Dievu.Tačiau nekopijuojame iš Njueičų, nesakome, kad titanai, liuciferai, antikristai yra dievai.Aš irgi galiu surašyt ne tokią knygą iš visų raganavimo mokslų, pristatyti, kad tik vienas dievas, nes jis yr gėris ir blogis kartu, nerek laikytis prikazų dievo,gydo tarp strypų trijšų ,trys kryžiai kitokie nei bažnycios,greit visi pagija, tiesiog sušunka aum, dievas akimirksniu užkalba. Tačiau tik mintimis! Žmogeliai , kurie bagoti, paprastai tinge skaityt. Ką sako koks raganius, tuo ir tiki. O ką rašo - nė nebando gilintis.Svarbu nauja, greita, blizgu,graži mintininko šypsena.... Taip prisiviliojo raganiai žmones iki kubiliukų su liuciferiškom kumunijėm, energijėm,karmom, čakrom, ratais, net šunim ir kate juoda... t. t. ne kasdieniška, indomu, kubile vanduo nepatikrintas, nors be leidimo, bet skanesnis nei kokio šaltinio.Gaila tingių žmogelių, kurie galvoja, kad meldzias Dievui, nors P. Ž. rašo, kad titanų Titanui.Ištikimybę anam parašais patvirtino.Ruošias po buldozerais die titano gulte.O bažnycios tyli, nors krikščionėlius apšviest... , tų, katrie nesuprant titaniškų pinklijų Merkinijės piramidijės pastolijų voratinklyje...
ale
Žiekų valdose kryžiai, kryžiai.nesuprantu kam tiek daug, tokių išdarkytų: su širdim ,trikampiu , paukščiuku, nevienodom kryžmėm, piramidės stulpai ar pastoliai trys. jokia ne piramidė. sako dar, kad trišonė. kur šonai, kokie jų vardai, nekonkretūs, titanams pasirodo, mintim kalbiėja su anas P.Ž. man sako mintys, kad čia kažkokia apgaulė, erezija, ypač su raganiška plastyko bačka,trim kojom stovu ant kurio bačkelės su liuciper blynas, vadina net sakramentu, aukščiausiuoju. virš bet kokio puikybės titano ego. tiesiog antikristai sugalvojo tą pasityciojimą iš žmonių, pasirašė net jie titanams , išaiškėja tik po pasirašymo,kad titanai, tai dimonijai, o iki to dievas, dievas kalbėja, dimanstravo, kaip kalba, o ant galo tik mintim sumyslijo P.ž. , su raganom pasitarė , pradėjo pasaulio virsmą skelbti„ raganauti.kad mintim kalba, tikrai girdziejau ašen, ne tik kiti, nedaėja, kad aš irgi mintim galįs kalbėc. pakalbiėjau, sužinuojau, kad piramidės netikros valdose tik titanas ar šėtonas juodai- raudonos spalvos gyvena( turiu matymo dovaną)...matau tokius...beje iš tikrųjų, o ne mintim....
Iš karto net kunigai
2012-04-05 14:27
BESILANKANTYS MERKINĖS ( ČESUKŲ) „ PIRAMIDĖS“ ŽĖKŲ ŽEMĖS VALDOSE IŠTIKRŲJŲ NEPAMATĖ DEMONIŠKŲ TITANŲ ŽENKLŲ. NESITIKI , KAD SUPRATO, KĄ DARO MERKINĖS ( ČESUKŲ) PIRAMIDĖJE TIE LIETUVIAI , KURIE PASIRAŠĖ UŽ JĄ. DAR IR DABAR APAKINTI VORATINKLIO NEMATO. Lietuvoje vienintelė tokia garsioji Česukų stripinyčia, kurioj taip ryškiai reiškiasi titanai( satanai). Pastolius vadina piramide. Povilo aprašomi devai titanai gali mus apmulkinti tik tada, jei pameluoja, o mes patikim tom jų kvailystėm... Česukų "piramidės" valdose daug melagingų ir šėtoniškų ženklų: raštai apie titanų devus, jų energijas. Kryžiai, pati stripinyčia - tik pastoliai, o įrodinėjama, kad tai piramidė. Kiekvienam , net ir protiškai atsilikusiam aišku, kodėl stiklinis gaubtas ant strypų voratinklio formos. Visa tai bendrai paėmus - metalurginė budelė. Šuo, katė ir patys žėkiukai - titanų aukos. Dauguma nesupranta, kad jiems tarnauja, nes nepaklusnūs tikrajai savo Bažnyčiai ir Biblijai. Žėkai surašė savo liuciperiškąją titanų .
Danutė
2012-03-30 16:29
Širdžių šventovė pasak kun. Algio pavojingai skamba. Tai kam mes tas širdis žadam paaukoti? Nejau titanams, kurie arrašomi Povilo raštuos:

Povilas Ž. rašo pats apie save Česukų piramidės svetainės skaitiniuose: "Povilas gauna aukščiausiojo lygmens informaciją, kurios įkvėpti žmonės priims teisingus sprendimus. Neverta šios informacijos lyginti su kitų šaltinių informacija."
Nuo kada titanų informacija tokia aukšto lygio? Demonai titanai save laiko aukščiausiais padarais, nori visus mus susemti.Kai Merkinės piramidėje prarasime dvasias, tai įmanoma, kad patapsime titanų šėtonų valdzioje. Žėkų titanų valdzioj sielos be dvasios gyvęs po smertės.Tai parodyta Žėkų knyguškoje.

"Povilas apie piramidės dievą:“ mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą." Legendos mums kalba apie tai, kad hidros, vampyrai ir panašūs į juos monstrai – buvę titanai."

KAIP GALĖJO TITANAI PAGIMDYT DIEVĄ? Atsakymas :
"Titanai, pakylėtieji valdovai, Povilo dievukas ir t.t. Nėra nei lemūrai nei dar kas nors. Tai realios dvasinio pasaulio būtybės, su kuriomis ezoterinių praktikų dėka yra užmezgami kontaktai. Šiuo metu skaitau labai gerą knygą - Ezoterikos iššūkis krikščionybei, tai sužinojau labai daug įdomybių. Tas dvasines būtybes mūsų religija vadina vienu apibendrintu terminu - piktosios dvasios. Jų yra ištisa hierarchija. Tai buvę angelai, dėl išryškėjusių blogų polinkių atskirti nuo Dievo. Tai neapsakomai didelio intelekto sutvėrimai, kurie turi milijonų metų patirtį ir žinias. ezoterikams ganėtinai yra lengva užmegzti kontaktus su šiais subjektais, nes jie yra labai arti mūsų substancine prasme. Dažnai, kontaktų užmezgimams ir dvasinėms iniciacijoms yra pasitelkiami įvairūs ritualai ir ritualinės erdvės - kaip piramidė. Šios dvasinės būtybės siekia įdiegti žmogui atvirkščią savęs supratimą nei to moko Dievas. Jos traukia žmogų į įvairius malonumus, sukuria iliuziją, neva žmogus pats gali tapti Dievu, siūlo jam pasisemti dvasinių žinių per jogą, meditaciją, taip sukuriant energetinį, dvasinį ryšį su tomis būtybėmis (demonais). Kadangi tos būtybės kažkada buvo angelai, todėl yra išsaugojusios galimybę prisidengti buvusiu pavidalu: šviečiantys siluetai, gražūs fiziniai bruožai. Tačiau visa tai tik vilionės dvasiškai silpniems ir patikliems žmonėms."
Rodyti daugiau komentarų

Parašykite savo nuomonę

 • :)
 • (happy)
 • :D
 • (super)
 • (hi)
 • (red)
 • (fu)
 • (fool)
 • (weird)
 • :P
 • :(
 • (hooray)
 • (bad)
 • (think)
 • 8|
 • (ok)

Straipsniai šioje grupėje

Video

Mūsų draugai

Mūsų draugai