Tarptautinė diena be automobilio – sveikesnio gyvenimo ir aplinkos link

Daugelis žmonių neabejoja, jog sveikata – didžiausias žmogaus turtas. Pakankamas fizinis aktyvumas, švarus aplinkos oras – tai veiksniai, kurie būtini norint gyventi sveikai ir laimingai. PSO teigimu, oro taršos didėjimas jau greitai gali tapti nebekontroliuojamu procesu, kurį būtina pasauliniu, nacionaliniu ir regioniniu mastu.


Kiekvieną dieną mes užpildome savo plaučius miesto oru. Bet kuo mes iš tikrųjų kvėpuojame? Šių metų Europos judriosios savaitės šūkis „Švarus oras – tai tavo judėjimas“ skatina visuomenę apgalvoti, kokį poveikį transportas daro miesto oro kokybei. Pagrindiniai šios savaitės tikslai yra supažindinti visuomenę su tvaraus transporto aspektais, pagerinti juos bei skatinti miesto gyventojus kuo mažiau naudotis automobiliu, išbandyti kitas alternatyvas – ėjimą pėsčiomis, važiavimą dviračiu bei viešuoju transportu ar kitomis aplinką tausojančiomis susisiekimo priemonėmis. Tai ypač akcentuojama rugsėjo 22-ąją – Tarptautinę dieną be automobilio.


Transporto priemonių išmetami oro teršalai:

• Anglies monoksidas (CO) – šių dujų aukščiausi taršos rodikliai aptinkami miestuose, ypač vietose, kur didelis transporto priemonių srautas.
• Azoto monoksidas (NO) ir azoto dioksidas (NO2) – tai reaktyvios azoto dioksido dujos, kurios susidaro vykstant azoto monoksido oksidacijai.
• Kietosios dalelės – jos gali būti kaip pirminiai teršalai arba antriniai – susidaro vykstant emisinių dujų oksidacijai ir pokyčiams atmosferoje.
• Priežemio ozonas nėra tiesiogiai išmetamos į atmosferą, o yra antrinis teršalas, kuris susidaro dėl sudėtingų fotocheminių reakcijų, kai atmosferoje esantys azoto oksidai ir angliavandeniliai, kurių pagrindiniai šaltiniai yra transporto priemonių vidaus degimo varikliai bei pramonės įmonės, veikiami saulės spindulių reaguoja tarpusavyje ir sudaro pažemio ozoną (arba fotocheminį smogą).
• Sieros dioksidas (SO2) susidaro išsiveržus vulkanams, kai kurių industrinių procesų metu, deginant sieros junginių turinčią anglį arba naftą. Tai - viena iš rūgštaus lietaus priežasčių (rūgštus lietus susidaro, kai SO2 atmosferoje susijungia su kitomis medžiagomis).
• Lakūs organiniai junginiai – tiesioginį poveikį žmonių sveikatai daro benzenas ir 1,3 – butadienas. 80–85 proc. benzeno emisijos yra susiję su automobiliais.
• Anglies dioksidas (CO2) – tai dujos, turinčios didelę įtaką globalinio atšilimo procesui. Pagrindinis taršos šaltinis – variklinės transporto priemonės. Baltijos aplinkos forumo metu buvo sukurta kelionės CO2 skaičiuoklė, kuri suskaičiuoja, kiek CO2 bus išmetama nuvažiavus tam tikrą atstumą su atitinkama transporto priemone (automobiliu, elektromobiliu, autobusu ar traukiniu). Interneto nuoroda: www.maps.lt/co2.


• Sunkieji metalai itin nuodingi žmonių sveikatai, kenksmingi ekosistemoms. Pavojingiausi – kadmis, gyvsidabris ir švinas (dėl to automobilių varikliai yra be švino).
Tyrimais nustatyta, jog aplinkos oro teršalai turi neigiamą poveikį sveikatai: sukelia plaučių ir kvėpavimo takų, centrinės nervų sistemos ligas, vėžinius, reprodukcinės sistemos susirgimus, apsigimimus, anglies dvideginis mažina deguonies kiekį kraujyje. Oro teršalai taip pat neigiamai veikią aplinkai – paveikia ekosistemas, mažina biologinę įvairovę (ypač miestų teritorijose), sukelia klimato kaitos, rūgštaus lietaus, eutrofikacijos (ekosistemos pokyčių), miglos reiškinius.
Šių metų Europos Mobilumo savaitės programos šūkis – „Švarus oras – tai tavo judėjimas“, skatinantis pilietiškąją savimonę. Trumpiau tariant, reikia veikti patiems čia ir dabar, nelaukiant, kol kažkas viską sutvarkys. Tad jau šiandien jūs galite padėti aplinkai palikdami automobilį namuose.
Praėjusių metų patirtis didžiuosiuose Lietuvos miestuose parodė, jog paprastomis priemonėmis galima sulaukti itin teigiamų rezultatų. Visuomenė buvo konsultuojama sveikos gyvensenos, mitybos, fizinio aktyvumo klausimais, galėjo sužinoti savo KMI, pristatyta viešojo transporto elektroninio bilieto sistema ir jos naujovės, organizuoti šiaurietiško ėjimo mokymai.
Nors Europos diena be automobilio organizuojama jau daug metų, bet akcijoje dalyvaujantiems miestams kartais trūksta įkvėpimo. Inovacijų plėtros atstovė ir Europos judriajai savaitei skirtų teminių gairių autorė Ciara Leonard pateikia keletą nesunkiai įgyvendinamų idėjų, kaip šiais metais būtų galima praleisti Dieną be automobilio:
• Įvertinkite oro kokybę savo mieste. Patartina į tyrimą įtraukti kuo daugiau moksleivių bei studentų. Oro kokybės rezultatus skelbkite viešai, paminėdami tvaraus transporto naudą aplinkai.
• Jei jūsų miestas turi oro kokybės vadybos ar veiksmų planą, dalinkitės juo, pažymėkite, kas jau pasiekta ir kas vykdoma šiuo metu.
• Didinkite informuotumą apie tai, kad net ir trumpos kelionės automobiliu turi neigiamos įtakos oro kokybei. Raginkite kelionėms, kurios trumpesnės nei šeši kilometrai, palikti automobilį namie ir rinktis ėjimą pėsčiomis ar važiavimą dviračiu.
• Sukurkite žemėlapį, kuriame būtų pažymėtos labiausiai užterštos miesto vietos, ir paraginkite gyventojus vengti jų.
• Skelbkite apie viešojo transporto bei nemotorinių transporto priemonių privalumus.
• Įkurkite informacinius punktus, kuriuose piliečiai galėtų gauti nemokamos informacijos, patarimų dėl jų mobilumo pasirinkimo.
• Vadovaukitės kitų šalių patirtimi, tobulindami miesto dviračių, pėsčiųjų takų infrastruktūras. Pavyzdžiui, Freiburgo mieste Vokietijoje valdžios atstovai ėmėsi iniciatyvos, jog 80 proc. miesto populiacijos gyventų ne toliau kaip 600 metrų nuo autobusų ar tramvajaus stotelių.
• Organizuokite renginius, kurių metu būtų rengiami konkursai, dovanojamos atminimo dovanos, skatinančios dalyvavimą ir atliekančios apsaugines funkcijas. Pavyzdžiui, dviratininkų liemenės ar atšvaitai.

Praėjusių metų Judriosios savaitės ir Dienos be automobilio patirtis didžiuosiuose Lietuvos miestuose parodė, jog paprastomis priemonėmis galima pasiekti itin teigiamų rezultatų. Visuomenė buvo konsultuojama sveikos gyvensenos, mitybos, fizinio aktyvumo klausimais, galėjo sužinoti savo KMI, pristatyta viešojo transporto elektroninio bilieto sistema ir jos naujovės, organizuoti šiaurietiško ėjimo mokymai.
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras kviečia dalyvauti Europos judriosios savaitės (rugsėjo 16–22 d.) ir Dienos be automobilio, kurios minimos jau daugiau kaip dešimtmetį ir pritraukia vis daugiau Europos šalių dalyvių, renginiuose. Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, Lietuvos miestuose bus tikrinama, ar automobilių išmetami teršalai neviršija nustatytų normų, vyks žygiai dviračiais, įvairūs konkursai, koncertai.
Šiais metais rugsėjo 22 d. Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti parade Gedimino prospektu ir kituose šios dienos renginiuose. Daugiau informacijos galite apie renginius galite rasti Vilniaus visuomenės sveikatos biuro interneto svetainėje.

Informaciją parengė Aplinkos sveikatos skyriaus
visuomenės sveikatos administratorė Dovilė Adamonytė


 

Populiariausi straipsniai

Parašykite savo nuomonę

 • :)
 • (happy)
 • :D
 • (super)
 • (hi)
 • (red)
 • (fu)
 • (fool)
 • (weird)
 • :P
 • :(
 • (hooray)
 • (bad)
 • (think)
 • 8|
 • (ok)

Straipsniai šioje grupėje

Video

Mūsų draugai

Mūsų draugai