Alternatyvus kuras: galimybės ir perspektyvos

Net 80 proc. oro taršos sudaro automobilių transporto tarša. Baisus skaičius? Jūs teisūs, ypač turint galvoje, kad užterštu oru ne tik nemalonu kvėpuoti – jis sukelia įvairiausius sveikatos sutrikimus ir ligas. Akivaizdus problemos sprendimas – mažiau aplinką teršiantis alternatyvus kuras ir automobiliai.

 

Kviečiame susipažinti galimybėmis iš arčiau.

Be to, kad tradicinis kuras teršia aplinką ir kenkia sveikatai, jo ištekliai pasaulyje kasdien mažėja. Tai dar viena priežastis, kodėl būtina kuo aktyviau skatinti alternatyvaus kuro plitimą ir naudojimą.

Šiuo metu pagrindinės kliūtys – didelė tokių automobilių kaina, menkas vartotojų palankumas ir degalinių (ar elektros energijos įkrovimo punktų) stygius.

 

Šiais metais Europos Komisija paskelbė planą, kaip visoje Europoje sukurti minimalią netaršaus kuro (elektros, vandenilio ir gamtinių dujų) infrastruktūrą ir bendrus visoje ES galiojančius įrangos standartus.

Už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Plėtodama naujoviškas ir alternatyvias kuro rūšis, Europos ekonomika neabejotinai ims efektyviau naudoti išteklius, sumažins didžiulę priklausomybę nuo naftos ir sukurs transporto pramonę, kuri pasirengusi patenkinti 21-ojo amžiaus poreikius. Antai Kinija ir JAV planuoja, kad iki 2020 m. jų keliais riedės daugiau nei 6 milijonai elektromobilių. Tai puiki proga Europai įsitvirtinti sparčiai augančioje pasaulio rinkoje.“

 

Alternatyvaus kuro rūšys

 

Elektros energija

Elektrinių automobiliai, varomi tik elektra, neišskiria kenksmingo sveikatai anglies dvideginio (CO2). Elektra laikoma pigiausiu alternatyvios energijos pasirinkimu, tačiau kol kas nepavyksta šių automobilių išpopuliarinti ir pritaikyti plačiai naudoti. Viena pagrindinių priežasčių – nepakankamas vietų, kur būtų galima įkrauti automobilių baterijas, skaičius. Dėl to EK siūlymu kiekviena šalis turės įrengti minimalų įkrovimo punktų su standartiniais kištukais skaičių. Tuo siekiama ir masinės įperkamų automobilių gamybos paskatinimo.

 

Vandenilis

Vandenilis yra viena švariausių alternatyvių degalų rūšių ir gali būti naudojamas tiek kaip kuras vidaus degimo variklyje, tiek elektriniam varikliui varyti. Šio kuro CO2 išskyrimas yra minimalus. Vandenilinius automobilius kuria įvairūs gamintojai, o Vokietijoje, Italijoje ir Danijoje jau veikia nemažai vandenilio degalinių. Tačiau būtina nustatyti kai kurių komponentų, pavyzdžiui, kuro žarnų, bendrus standartus. Pagal EK pasiūlymą veikiančios degalinės bus susietos į tinklą, kuriame galios vienodi standartai – taip vandeniliniais automobiliais bus galima nuvažiuoti didesnius atstumus. Siūlymas taikomas 14 valstybių narių, kuriose jau veikia vandenilio tiekimo tinklas.

 

Biodyzelinas ir bioetanolis

Biodyzelinas – tai atsinaujinantys alternatyvūs degalai, gaminami iš įvairių augalinių aliejų arba sojų pupelių. Šie degalai gali yra švaresni nei naftos dyzelinas. Biodyzelinas naudojamas dyzeliniuose varikliuose, įmaišant jo iki 5 proc. į dyzeliną lengvuosiuose automobiliuose ir iki 30 proc. – modifikuotiems miesto autobusų varikliams. Tam tikromis sąlygomis biodyzelinas gali būti vartojamas grynas.

Šis kuras gali būti gaminamas lokaliai ir taip padėti sumažinti kai kurių šalių priklausomybę nuo nafta disponuojančių valstybių.

Europoje pagrindinė biodyzelino gamybos žaliava yra rapsai: augdami jie naudoja anglies dioksidą ir paverčia jį deguonimi ir angliavandeniliais, sukauptais sėklose. Rapsų aliejus naudojant specialią įrangą yra paverčiamas biodyzelinu. Degalams sudegus variklyje, į atmosferą išskiriamas beveik toks pat anglies dioksido kiekis, kuris buvo sunaudotas augant augalams.

Šimtaprocentinio biodyzelino naudojimas gali sumažinti CO2 išmetimą 40–50 proc., o naudojant 5 proc. mišinį išmetimas sumažėja 2,0–2,5 proc. Be to, biodyzelinas yra skaidomas mikroorganizmų, todėl juo užterštas dirvožemis greičiau apsivalo. Per 21 parą suyra daugiau nei 90 proc. į dirvą patekusio biologinės kilmės produkto.

Bioetanolis – tai etilo alkoholis, pagamintas iš biomasės arba biologiškai skaidomos atliekų dalies: cukranendrių, cukrinių runkelių, bulvių, grūdų, lignoceliuliozės, medienos, šiaudų.

Bioetanolis yra labiausiai paplitę biodegalai. Įprasto benzino sudėtyje esant iki 20 proc. bioetanolio (E85 bioetanolis yra 85 proc. etanolio ir 15 proc. benzino), nebūtini techniniai variklio pakeitimai, bet, norint naudoti aukštesnės koncentracijos bioetanolį, pakeitimus atlikti būtina. Pakeistuose varikliuose bioetanolio dalis gali sudaryti iki 85 ar net iki 100 proc. viso degalų kiekio. Naudojant bioetanolį E85 į aplinką išskiriama net 80 proc. mažiau anglies monoksido, taip pat mažiau angliavandenių ir kitų teršalų.

Visoje ES visose parduodamose benzino rūšyse turi būti iki 10 procentų etanolio. Biodyzelinas ir bioetanolis (biodegalai) jau užima 5 proc. ES rinkos.

 

Gamtinės dujos

Gamtinės dujos yra fosilinis kuras, susidarantis pūvant organinėms medžiagoms. Gamtinės dujos būna suskystintos arba suslėgtos.

Gamtinėmis dujomis varomus automobilius gamina daugelis gamintojų. Daugumoje šiomis dujomis varomų automobilių įrengtos dvi sistemos – dujų ir benzino arba dyzelino. Tai yra labiausiai paplitęs alternatyvus kuras – jo infrastruktūra ir paslaugos yra gana plačiai išvystytos. Suskystintas gamtines dujas naudoja vidaus ir jūrų laivai.

EK siūlo suskystintų gamtinių dujų papildymo stočių įrengti visuose 139 transeuropinio pagrindinio tinklo jūrų uostuose (iki 2020 m.) ir vidaus uostuose (iki 2025 m.). Taip stotys veiktų visuose didesniuose ES uostuose.

Suslėgtos gamtinės dujos kaip automobilių kuras naudojamos maždaug viename milijone automobilių, t. y. 0,5 proc. ES automobilių, tačiau siekiama, kad iki 2020 m. šis skaičius išaugtų dešimteriopai. Vadovaujantis strategija bus užtikrinta, kad visoje Europoje veiktų viešos prieinamos bendrus standartus atitinkančios degalinės, viena nuo kitos nutolusios ne daugiau kaip per 150 km.

 

Kita medalio pusė:
elektromobiliai taip pat teršia aplinką

Nors elektromobiliai visiškai neišskiria CO2, specialistai teigia, kad gaminant elektromobilius jo į aplinką išskiriama panašiai tiek, kiek jų išskiria ir dyzeliniai automobiliai.

Skirtumas tas, kad jį išskiria ne patys automobiliai, bet elektrinės, gaminančios jiems skirtą energiją.

Didžiojoje Britanijoje atlikti bandymai su vienu naujausių elektra varomu automobiliu parodė, kad jis į aplinką išmeta 84 gramus CO2 vienam nuvažiuotam kilometrui. Toks pats dyzelinis modelis kilometrui išmeta 103 gramus CO2.

 

Elektra varomi automobiliai Lietuvoje

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Plėtros ir inovacijų skyriaus komentaras

2011 m. gegužės mėnesį buvo sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė elektromobilių transporto veiklos skatinimo klausimams spręsti. Ūkio, Susisiekimo ir Energetikos ministerijos inicijavo kompleksinės elektromobilių transporto plėtros galimybių tyrimą. Tyrimo tikslas: išnagrinėti elektromobilių transporto ir susijusios transporto infrastruktūros plėtros Lietuvoje poreikį ir galimybes, įvertinti jos galimą ekonominę ir aplinkosauginę naudą, identifikuoti problemas ir kliūtis ir, atsižvelgiant į užsienio šalių patirtį, pateikti rekomendacijas elektromobilių transporto ir susijusios transporto infrastruktūros plėtrai Lietuvoje užtikrinti.

Vadovaudamasi minėto tyrimo rekomendacijomis, Susisiekimo ministerija per 2013 m. ketina parengti elektromobilių įkrovimo stotelių plėtros planą. Taip pat siekiama elektromobilių plėtros klausimą iškelti į vyriausybinį lygį ir sudaryti tarpinstitucinę darbo grupę, kuri įvertintų Kompleksinio elektromobilių transporto plėtros galimybių tyrimo rekomendacijas ir jos pristatymų metu pateiktas pastabas, užtikrintų rekomendacijų įgyvendinimą, koordinuotų elektromobilių įkrovimo stotelių plėtros plano rengimą ir įgyvendinimą, spręstų kitus su elektromobilių transporto plėtra ir naudojimo skatinimu Lietuvoje susijusius klausimus.

Populiariausi straipsniai

Parašykite savo nuomonę

 • :)
 • (happy)
 • :D
 • (super)
 • (hi)
 • (red)
 • (fu)
 • (fool)
 • (weird)
 • :P
 • :(
 • (hooray)
 • (bad)
 • (think)
 • 8|
 • (ok)

Straipsniai šioje grupėje

Video

Mūsų draugai

Mūsų draugai