Narkotiniai ir psichotropiniai vaistiniai preparatai

Narkotinės ir psichotropinės medžiagos – tai į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašytos gamtinės ar sintetinės medžiagos, kurios dėl kenksmingo poveikio ar piktnaudžiavimo jomis sukelia sunkų žmogaus sveikatos sutrikimą, pasireiškiantį asmens psichine ir fizine priklausomybe nuo jų, ar pavojų žmogaus sveikatai. Lietuvos Respublikoje narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai, kuriais apibūdinamas medžiagoms taikomas kontrolės lygis, sudaryti remiantis tarptautinių susitarimų reikalavimais ir yra patvirtinti sveikatos apsaugos ministro įsakymu.
 

Pirmame sąraše esančios narkotinės ir psichotropinės medžiagos (taip pat augalai) piktnaudžiavimo atveju sukelia žalingus padarinius žmogaus sveikatai, dėl to jų vartojimas draudžiamas; tuo tarpu antrajame esančios – nors ir labai pavojingos žmogaus sveikatai (kai jomis piktnaudžiaujama), tačiau sveikatos priežiūros tikslams vartoti leidžiamos; žmogaus sveikatai pavojingos psichotropinės medžiagos, kurios, laikantis nustatytų reikalavimų, sveikatos priežiūros tikslais vartoti taip pat nedraudžiamos, pateikiamos trečiajame sąraše. Taigi, gydymui skirtos narkotinės ir (arba) psichotropinės medžiagos – tai asmeniniam vartojimui skirti vaistiniai preparatai (vaistai), kurių sudėtyje yra medžiagų, įtrauktų į II ir III sąrašus: narkotinių vaistų – buprenorfino, fentanilio, metadono, morfino, petidino, tramadolio; psichotropinių – alprazolamo, bromazepamo, chlordiazepoksido, diazepamo, estazolamo, klonazepamo, klorazepato, kodeino didesnės dozės, fenobarbitalio, lorazepamo, medazepamo, midazolamo, oksazepamo, nitrazepamo, pentazocino, temazepamo, tetrazepamo, triazolamo, zolpidemo.
 

Gydytojams


Narkotiniai vaistai (tiek gryni, tiek ir mišiniuose) išrašomi naudojant griežtos apskaitos dokumentais laikomus 2 formos specialiųjų receptų blankus. Išrašydamas kompensuojamuosius narkotinius vaistus, gydytojas nustatyta tvarka užpildo ir 3 formos recepto blanką. Išskyrus lotyniškai rašomą gydytojo kreipimąsi į vaistininką dėl vaisto gamybos ir išdavimo, receptas, rašomas lietuvių kalba. Kaip jau esu minėjusi praėjusiame leidinio numeryje, recepte atliktų įrašų taisymas – draudžiamas.
Užpildytas, pasirašytas ir patvirtintas asmeniniu spaudu receptas (pasirašyti bei tvirtinti asmeniniais spaudais ir gydytojo tapatybę patvirtinančiais lipdukais neužpildytus receptų blankus – draudžiama), turi būti įskaitomas ir tikslus: nurodytas ligonio vardas, pavardė, gimimo metai, adresas arba ambulatorinės kortelės numeris, recepto serija bei numeris, jo išrašymo data, receptą išrašiusio gydytojo telefono numeris; taip pat privalo būti pažymėta ar pabraukta, kam vaistas skiriamas, t.y. vaikui (iki 18 metų) ar suaugusiajam. Receptuose narkotinių vaistų dozuočių skaičius rašomas žodžiais. Viename recepto blanke galima išrašyti tik vieną narkotinį ar psichotropinį vaistą, taip pat tik vieną ekstemporalų vaistą, kurio sudėtyje yra narkotinių ar psichotropinių vaistinių medžiagų. Narkotinių vaistų vienu kartu leidžiama išrašyti ne ilgesniam kaip 7 dienų gydymo kursui.
Šis reikalavimas netaikomas vaistams, kurie, nustačius individualią veiksmingą palaikomąją paros dozę, skiriami:
1. vaikams, sergantiems lėtiniais hiperkineziniais sutrikimais. Jiems išrašomos geriamosios modifikuotos atpalaidavimo formos iki 30 dienų kursui;
2. ligoniams skausmui malšinti: leidžiamos vartoti ambulatoriškai injekuojamosios formos bei nemodifikuoto atpalaidavimo geriamosios formos, tabletė po liežuviu ir žvakutės – ne ilgesniam kaip 15 dienų gydymo kursui;
3. geriamosios modifikuoto atpalaidavimo formos, transderminiai pleistrai – neviršijant 30 dienų kurso.
Ligoniams, sergantiems lėtinėmis ligomis, grynų psichotropinių vaistų (migdomųjų, trankviliantų) ir jų mišinių su kitomis vaistinėmis medžiagomis, recepte pažymint „Specialus paskyrimas“, galima išrašyti tik iki 30 dienų gydymo kursui. Narkotinių vaistų receptai, įskaitant recepto išrašymo dieną, galioja 5 dienas. Tačiau konkrečiu atveju apie recepto galiojimo laiką gali spręsti pats gydytojas. Vienam ligoniui vienu kartu leidžiamas išrašyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekis, vadovaujantis Vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo) gyventojams taisyklių nuostatomis, turi neviršyti jose patvirtintų leistinų ribų. Vis dėlto, jei kitais būdais numalšinti skausmo negalima, jų viršijimas leidžiamas. Iki trijų kartų galimas nustatytų ribų peržengimas, recepte pažymint „Ypatingas paskyrimas“, gydytojo parašu bei asmeniniu spaudu tvirtinamas papildomai. Už išrašytus parašu bei asmeniniu spaudu ar gydytojo tapatybę patvirtinančiu lipduku patvirtintus receptus atsako juos išrašęs gydytojas asmeniškai.


 

Gyventojams


Reikalingų narkotinių ir psichotropinių vaistinių preparatų gyventojai gali įsigyti bet kurioje licenciją užsiimti narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų mažmenine prekyba turinčioje šalies vaistinėje. Taigi, panaikinus draudimą vaistinėms narkotinius vaistus išduoti gyventojams tik tos teritorinės ligonių kasos teritorijoje, kurioje yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurios gydytojas yra išrašęs pacientui receptą narkotiniams vaistams ar kurioje gyvena pacientas, nuo 2007 m. kovo mėnesio dažniausiai sunkiam ar vidutiniam onkologiniam ir neonkologiniam skausmui malšinti skiriamus narkotinius vaistus įsigyti tapo patogiau.
 

Vaistininkams


Narkotinių ir psichotropinių vaistų galima išduoti ne daugiau, negu leidžiama išrašyti vienam ligoniui vienu kartu. Priminsiu, kad vaikams iki 18 metų vaistų, kuriais piktnaudžiaujant gali išsivystyti priklausomybė ar toksikomanija, tarp jų ir narkotinių ir psichotropinių vaistų, vaistų, turinčių narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), apskritai negalima nei išduoti, nei parduoti. Dėl to asmuo, norėdamas jų įsigyti, vaistinėje pateikdamas gydytojo receptą, vaistininko papašytas, privalo patekti ir savo amžių patvirtinantį dokumentą. Psichotropinių vaistų bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų I kategorijos pirmtakų (prekursorių) receptai, išdavus vaistus, ligoniui negrąžinami. 2 formos blankuose, pagal kuriuos išduoti narkotiniai vaistai ir vaistai, kurių sudėtyje yra narkotinių vaistinių medžiagų, išrašyti receptai vaistinėse saugomi 3 metus. Pasibaigus saugojimo terminui, kartą per metus jie turi būti naikinami.
 

Keliaujantiems


Narkotinių ir psichotropinių vaistų vežimas – nacionalinio lygio kontrolės objektas. Tai reiškia, kad jokių tarptautinių kontrolės taisyklių, kurios įtvirtintų vienodus vaistų įvežimui/išvežimui keliamus reikalavimus, nėra. Todėl, prieš vykstant į kitą šalį ir norint apsidrausti nuo joje galimų kilti nepatogumų, patartina susisiekti su tos valstybės atstovybe. Tik išsiaiškinus konkrečiai joje keliamus reikalavimus, bus galima jaustis saugiai ir užtikrintai.
Pagal LR įstatymus, gyventojams narkotinius ar psichotropinius vaistus vežtis per Lietuvos Respublikos sieną leidžiama tik asmeniniam vartojimui sveikatos priežiūros tikslams. Jeigu vykstama į Šengeno valstybę, privaloma turėti asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą nustatytos formos pažymą, o, vykstant ne į Šengeno valstybę, – oficialaus tvirtinimo nereikalaujančias vežamų vaistų receptų kopijas. Asmuo, norintis gauti Pažymą, asmeniškai, siunčiant registruotu laišku arba kitais teisės aktuose nustatytais dokumentų pateikimo būdais privalo kompetentingai institucijai pateikti prašymą ir vaistinės ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos patvirtintą recepto arba išrašo kopiją. Vaistų, kurie privalo būti laikomi originaliose pakuotėse, galima vežtis tik tiek, kiek yra nurodyta pažymoje arba recepte. Psichotropiniai vaistai vežami ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, tuo tarpu narkotiniai – atsižvelgiant į tai, kur vykstama, t.y. jeigu ne į Šengeno valstybę – ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui, į Šengeno – 30 dienų. Jeigu numatomas gydymo kursas ilgesnis, tam, kad kreipusis į užsienio šalies gydytojus, šie galėtų išrašytų reikalingų vaistų, rekomenduojama kartu su savimi vežtis ir atitinkama užsienio kalba parašytą gydytojo pažymą apie ligą bei jos gydymą. Papildomos informacijos dėl vaistų vežimosi per Lietuvos Respublikos sieną galima teirautis Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

Populiariausi straipsniai

Parašykite savo nuomonę

 • :)
 • (happy)
 • :D
 • (super)
 • (hi)
 • (red)
 • (fu)
 • (fool)
 • (weird)
 • :P
 • :(
 • (hooray)
 • (bad)
 • (think)
 • 8|
 • (ok)

Straipsniai šioje grupėje

Video

Mūsų draugai