Nemigų gydymas

Medikamentinis

Būtinai reikalinga gydytojo konsultacija!


Elgesinis gydymas

Mažiau vartojant miegą sukeliančių vaistų, reikia bandyti keisti paciento elgesį. Elgesio keitimo metodai teoriškai pagrįsti klasikinio sąlyginio reflek­so ugdymu arba operantinio elgesio suformavimu.

Relaksacinės technikos metodai 
Padeda atsipalaiduoti ir pagreitinti už­migimą. Jų esmė - atpalaiduoti pagrindinių raumenų grupių įtampą. 

Autogeninę treniruotę 
Iš esmės tai panašus relaksacijos būdas, bet atliekamas su protinių pratimų pagalba. Autogeninės treniruotės metu sukeliamas tam tikras kūno dalių sunkumas, šiltumas, to­dėl greičiau užmiegama.

Sisteminė desensibilizacija 
Atsigulimo laikas daž­nai yra nesusijęs su užmigimu. Stengiamasi šią asociaciją pakeisti teigiama -atsigulimas turi prilygti atsipalaidavimui.

Dirgiklio valdymo metodą 
Metodika pagrįs­ta tyrimais, kurių metu nustatyta, kad daug dirgiklių sutrikdo miegą, pavyz­džiui, neadekvatus elgesys prieš miegą. Tai liepimai "eikite miegoti tada, kai norite miego", "jei neužmigsite po 10 min., atsikeikite ir eikite į kitą kamba­rį". Norint valdyti dirgiklius, turi patarti psichologas, o asmuo paklusti.

Miego režimas 
Lovoje praleisto laiko trumpinimas. Tai pats naujau­sias, 1983 m. Spielmano pasiūlytas metodas. Nemiegantieji labai ilgai var­tosi lovoje nemiegodami, jų miego efektyvumas yra mažas. Trumpinant lo­voje praleistą laiką, didinamas miego veiksmingumas. Pacientas kelias savaites turi pildyti budrumo sąsiuvinį, o kiekvienos nakties miegą vertinti valando­mis. Asmuo verčiamas po to gultis tuo laiku, kai visada užmiega, o keltis priverstinai tą pačią valandą. Jei miego veiksmingumas pasidaro >90%, lei­džiama ilgiau pagulėti lovoje 15 min. Jei miego veiksmingumas mažesnis kaip 90%, gulėjimas lovoje vėl trumpinamas. Stebint miego režimą, kasdien priverčiama vertinti savo miego ir budrumo laiką, trukmę.Kognityviniai gydymo metodai

Taikant šiuos metodus, pašalinami nemigą sukeliantys veiksniai.

Paradoksalus nusiteikimo poveikis yra labai svarbus nemigai, t.y. pa­stangos užmigti veikia neigiamai. Metodas "paradoksinė intencija" pagrįstas asmens priešingu nuteikimu, jis prašomas suskaičiuoti, kiek laiko jis gali iš­būti neužmigęs. Taikant šį metodą kartais patenkama į juokingą padėtį.

Kognityvinė terapija grindžiama asmens išklausymu apie jo miegą ir nemigą, jam padedama suvokti daromas vertinimo klaidas. Tik patyręs psi­chologas gali pritaikyti reikiamas metodikas. Jei pacientui diagnozuota lėti­nė nemiga, reikalingi 4-6 kognityvinės terapijos seansai. Gerų rezultatų pa­siekiama taikant skirtingus metodus. 

Psichoterapija

Pacientui siūloma taikyti psichoterapinius nemigos gydymo metodus, jei­gu pastebimi nerimo, depresijos simptomai, jeigu yra polinkis internalizuoti barnį, ir tai sukelia kelis somatinius simptomus bei nemigą. Taigi psichote­rapijos metu reikia nustatyti vidinę įtampą, padėti asmeniui ją suvokti, iš­reikšti ir nusikratyti.

Šis gydymas skiriamas (atliekamas ir specifinis gydymas) esant nera­mių kojų sindromui, periodiškiems kojų judesiams, miego apnėjos sindro­mui. Gydymo indikacijos nustatomos apklausus ligonį, nustačius nemigos rūšį, atlikus klinikinį ir kitus tyrimus. Daugelio nemigų, ypač ilgalaikių, gydymas yra sudėtingas, nes patys ligoniai turi susikūrę gydymo nuostatas.Chronobioterapija

Yra 3 būdai: chronoterapija, liuminoterapija, chronofarmakoterapija.

Chronoterapija

Šis metodas rekomenduojamas gydyti vėlyvojo miego sindromą. Vėliau nustatyta, kad tinka ir ankstyvojo miego sindromui gydyti. Tai mėginimas nustatyti miego - budrumo žmogaus laikrodį, įtraukiant miego laiko ritmą (per ke­lias dienas), kol susijungę vidinis ir išorinis ciklai, biologiniai ritmai.

Liuminoterapija

Taikomas gydymas ryškia šviesa, skirtas gydyti miego - budrumo ritmų sutri­kimus. Ryški šviesa yra geresnis bioritmų dirgiklis negu paprasta patalpos vidaus šviesa. Ryški šviesa gali būti skiriama atsižvelgiant į sutrikimo laiką (ryte arba vakare), norint pasiekti gerą gydomąjį poveikį. Vėlyvojo miego metu ji taiko­ma iš karto atsibudus tarp 6-8 valandos, po 2 valandas visą savaitę. Sezoninės dep­resijos gydomos šviesos terapija anksti ryte 2 valandas, kartais ir vakarais apšviečiant po 30 minučių. 

Chronofarmakoterapija

Taikant šį metodą, modifikuojami miego - budrumo biologiniai ritmai.

Populiariausi straipsniai

Parašykite savo nuomonę

 • :)
 • (happy)
 • :D
 • (super)
 • (hi)
 • (red)
 • (fu)
 • (fool)
 • (weird)
 • :P
 • :(
 • (hooray)
 • (bad)
 • (think)
 • 8|
 • (ok)

Straipsniai šioje grupėje

Video

Mūsų draugai

Mūsų draugai