Supaprastinta žalos sveikatai bei gyvybei atlyginimo tvarka

Neišvengiama, kad nuolat girdime skundžiantis gydytojų, kaip, beje, ir visų kitų profesijų atstovų, darbo kokybe. Skundai dėl gydytojų klaidų dažnai perauga į kaltinimus. Gydytojų klaidos ypatingos - jos nukentėjusiesiems dažnai kainuoja sveikatą, o kartais ir gyvybę. Žala, padaryta šioms vertybėms, yra skaudžiausia ir sunkiausiai įkainojama. Skaudu pripažinti, bet valstybė mažai gali apsaugoti pacientus nuo tokių klaidų. Valstybės galioje - sukurti gerai veikiantį nukentėjusiųjų patirtos žalos kompensavimo mechanizmą. O nuo žmonių valios priklauso šiuo sukurtu mechanizmu nepiktnaudžiauti.
 

Nuo šių metų pradžios įsigaliojo dvi pacientų teises saugančios garantinės sistemos:
1. Privalomasis sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės draudimas.
2. Pradeda veikti ikiteisminė žalos sveikatai atlyginimo tvarka.

Įteisinus ikiteisminį žalos atlyginimo būdą, nukentėjusiesiems tampa daug lengviau ginti savo teises. Paprastai patyręs žalą asmuo yra pakankamai sukrėstas, finansiškai bei emociškai išsekęs, o tai paprastai stabdo nukentėjusiuosius kreiptis į teismą.

Nuo šiol dėl gydytojų ar kito medicinos personalo kaltės patyręs žalą asmuo galės kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, ji per du mėnesius nustatys, ar nukentėjusiam asmeniui priklauso žalos atlygimas, taip pat bus numatytas jo dydis.

Be turtinės žalos, ši komisija sprendžia neturtinės žalos atlyginimo klausimą. Tačiau neturtinės žalos atlyginimo dydis kiekvienu atveju negali viršyti 50 minimalių mėnesinių algų (šiuo metu - 50 tūkst. Lt).

Šios komisijos išvados yra privalomos sveikatos priežiūros įstaigoms, t.y. komisijos nustatytą žalos dydį nukentėjusiajam privalomai turės atlyginti Sveikatos priežiūros įstaiga.Jei nukentėjusiųjų lūkesčių komisijos sprendimas nepatenkintų (pvz., būtų atmestas prašymas dėl žalos atlyginimo arba nustatytas per mažas žalos atlyginimo dydis), sprendimas galės būti apskųstas apylinkės teismui (pagal nukentėjusiojo gyvenamąją arba žalos padarymo vietą).

Teisė į žalos atlyginimą atsiranda tik tada, kai yra nustatoma kaltė. Gydytojų ar kito medicinos personalo kaltę kiekvienu atveju turės nustatyti komisija ar teismas (jei asmuo žalos atlyginimo klausimą nagrinėja teisme).

Laikoma, kad gydytojas kaltas tada, kai pažeidė nustatytus paslaugų teikimo reglamentus, kai gydymo personalas konkrečiu atveju nebuvo toks rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina. Tai labai plati formuluotė, bet būtent tokia ji įteisinta įstatyme ir sudaro sąlygas individualiai spręsti kiekvieną atvejį. Juk iš tiesų kiekvienas atvejis - nukentėjusiajam vienintelis. Vertinimo išvados kiekvienu atveju priklausys nuo ekspertų - lieka tikėtis, kad jie bus kvalifikuoti ir sąžiningi.

Žala atlyginama nukentėjusiam pacientui. Jei pacientas yra nepilnametis arba neveiksnus asmuo - jo tėvams, įtėviams ar globėjams. Jei žalą patyręs asmuo miršta - žala atlyginama mirusiojo išlaikomiems arba jo mirties dieną turėjusiems teisę gauti jo išlaikymą nepilnamečiams vaikams, sutuoktiniui, nedarbingiems tėvams ir kitiems faktiniams nedarbingiems išlaikytiniams bei mirusiojo vaikui, gimusiam po jo mirties.

Noriu atkreipti dėmesį, kad šiuo metu galiojantis įstatymas nukentėjusiuosius, besikreipiančius į teismą dėl žalos, padarytos sveikatai ir gyvybei, atlyginimo, atleidžia nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Visais turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo atvejais nuo žyminio mokesčio atleidžiami ieškovai, kai žala padaryta nusikalstamais veiksmais. Teisminiu keliu išieškant patirtą žalą nėra ribojamas neturtinės žalos dydis.

Galiojantis privalomas civilinės atsakomybės draudimas garantuoja, kad sveikatos priežiūros įstaigos “nepritrūks” pinigų jų personalo padarytai žalai atlyginti. Tai garantuoja draudimo kompanijos, kuriose jos draudžiasi savo civilinę atsakomybę. Vieno draudžiamojo įvykio (žalos atlyginimo atvejo) suma yra iki 50 tūkstančių Lt. Tai maksimali suma, kurią įsipareigoja sumokėti Draudimo kompanija. Jei nustatyta žalos suma viršija šią sumą, žalą padariusi gydymo įstaiga atlygina nukentėjusiajam faktinės žalos ir draudimo išmokos skirtumą.

*****

N.P mamai buvo paskirta planinė operacija - mitralinio širdies vožtuvo protezavimas. Pacientės reikalavimu buvo atsisakyta kompensuojamo iš ligonių kasų vožtuvo (pagaminto Baltarusijoje), nes pacientė savo lėšomis įsigijo JVC firmos (ES pagamintą) širdies vožtuvą. Po operacijos prasidėjo komplikacijos. Ligonė mirė. Atlikus skrodimą paaiškėjo, kad įdėtas ne pacientės lėšomis pirktas vožtuvas, bet vožtuvas, kompensuojamas iš Ligonių kasų, t. y. operuojantis gydytojas pažeidė pacientės ir sveikatos priežiūros susitarimą. Ligonė buvo vienintelis darbingas šeimoje asmuo, išlaikė dvi nepilnametes dukteris. Šios dukterys ir nedarbingas sutuoktinis turi teisę į žalos atlyginimą.

Šiuo atveju nukentėję asmenys - mirusios pacientės sutuoktinis ir dukros, jie ir turėtų kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, kurios sprendimas bus privalomas Sveikatos priežiūros įstaigai.

Jei komisijos nustatytas turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo dydis nukentėjusių asmenų netenkins, jie turi teisę kreiptis į teismą. Šiuo atveju jie yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio.

Populiariausi straipsniai

Lankytojų komentarai

dalyvė
2010-11-22 14:46
Žalos atlyginimo komisijos darbą vertinčiau blogai.Sprendimai, priimami neįsigilinus į skundo esmę, neatsižvelgiant į medicininio audito išvadas.Tai tarsi dar viena institucija, priimanti nieko neįpareigojančius sprendimus

Parašykite savo nuomonę

 • :)
 • (happy)
 • :D
 • (super)
 • (hi)
 • (red)
 • (fu)
 • (fool)
 • (weird)
 • :P
 • :(
 • (hooray)
 • (bad)
 • (think)
 • 8|
 • (ok)

Straipsniai šioje grupėje

Video

Mūsų draugai

Mūsų draugai