Vyresnio amžiaus pacientų ažitacija –­­ iššūkis gydytojui praktikui

Ažitacija ir jos etiologija Ažitacija – tai aplinkiniams nepriimtinas verbalinis, vokalinis ar motorinis aktyvumas, kuris, stebėtojų nuomone, pacientui nepadeda patenkinti jo poreikių. Ažituotas elgesys gali būti keturių potipių: • Agresyvus elgesys (mušimas, spyrimas, kandimas); • Nepriimtinas elgesys be fizinės agresijos (žingsniavimas, nepriimtinas lietimas); • Verbalinė neagresyvi ažitacija (nuolatinis tos pačios frazės ar prašymo kartojimas); • Verbalinė agresyvi ažitacija (keikimas, rėkimas, spiegimas);
 

Senyvo amžiaus pacientų patologiją gali lemti somatiniai, psichiatriniai sutrikimai ir psichosocialiniai veiksniai (1 lentelė).
Tik šeimos gydytojas, visapusiškai žinodamas paciento būklę, geriausiai gali įvertinti tikėtinas ažitacijos priežastis, jos sunkumo laipsnį ir geriau- siai parinkti elgesio bei gydymo taktiką. Psichiatro konsultacija tikslinga tik ūminiais atvejais, įtariant ūminę psichiatrinę patologiją ir atmetus galimas somatines priežastis. Vis dėlto dažniausiai pasitaiko lėtinės ažitacijos būklės, kai pacientui nereikia stacionarinės pagalbos ir nesunkiai galima padėti ambulatoriškai.
Kadangi ažitaciją sukėlusios priežastys lieka ne visada aiškios, gydytojas turi ir pats stebėti paciento poreikius, ir bandyti apie juos sužinoti iš prižiūrinčių asmenų, o tai patikrinti bandant ir klystant. Ažitacijos priežastys gali būti kelių pakopų. Pvz., toks elgesys gali būti nulemtas depresijos ar haliucinacijų. Antrinė depresijos priežastis gali būti nuobodulys ir gyvenimo monotonija, o haliucinacijas gali
sukelti sunkus regėjimo sutrikimas (Chapman ir kt., 1999; Cohen–Mansfield ir kt., 1998).


1 lentelė. Geriatrinių pacientų ažitacijos priežastys
Somatiniai sutrikimai:
• ūminė neurologinė patologija
• infekcija, intoksikacija
• hipertireozė
• lėtinis skausmas
• ūminė ar lėtinė hipoksija (pvz., dėl širdies ir kraujagyslių patologijos)
• eksikozė
Psichiatriniai sutrikimai:
• demencija
• psichozė
• afektiniai sutrikimai
• delyras
• nerimo sutrikimai
Psichosocialiniai veiksniai:
• konfliktas su aplinka, nesupratimas
• somatinis ar psichologinis diskomfortas
• fizinis suvaržymas
• slaugos problemos
• sensorinis deficitas
• bendravimo problemos
• negatyviai veikiantys gyvenimo įvykiai ir stresoriai
Ažitacijos įvertinimas
Vertinant paciento ažitaciją, rekomenduojama remtis ne tik ryškiausiu išreikštu (ar labiausiai artimuosius varginančiu) simptomu, bet įvertinti paci- ento elgesio visumą. Tam gali būti naudingos ska- lės, pvz., Trumpa ažitacijos vertinimo skalė (angl. Brief Agitation Rating Scale, BARS).
Nemedikamentinės ažituoto elgesio mažinimo taktikos
Bendros rekomendacijos, kaip mažinti ažituotą elgesį:
• draugiškas, ramus verbalinis ir neverbalinis bendravimas;
• reikia vengti konfrontacijos su pacientu (ne- keisti jo pažiūrų, nusistovėjusių įpročių ir pan.), nes tai tik suerzina pacientą;
• kiek įmanoma, stengtis kompensuoti pagyvenusio paciento sensorinį ir motorinį deficitą;
• tenkinant socialinio bendravimo poreikius reikia žinoti, kad ažitaciją skatina tiek sensorinė deprivacija, tiek socialinė izoliacija;
• padėti pacientui išlaikyti jo gyvenimo privatumą ir leisti jam pačiam tai kontroliuoti;
• svarbus nekintamas dienos režimas (dienos aktyvumas – nakties poilsis);
• prižiūrinčių asmenų bei paciento artimųjų mokymas, emocinis palaikymas;
• kompleksiškai taikyti visus prieinamus biopsichosocialinius terapijos ir pagalbos metodus.
Apibendrinimas
Vyresnio amžiaus pacientus gali varginti ažitacija, susijusi su somatine ar psichiatrine patologija arba su psichosocialiniais veiksniais. Įvertinant paciento ažitaciją, rekomenduojama ne tik remtis ryškiausiu simptomu, bet įvertinti paciento elgesio visumą. Geriausiai tai gali atlikti šeimos gydytojas, visapusiškai žinodamas paciento būklę, ažitacijos sunkumo laipsnį. Jis taip pat geriausiai gali parinkti elgesio bei gydymo taktiką. Ažitacija koreguojama medikamentinėmis ir nemedikamentinėmis priemonėmis. Parenkant vaistus, reikia atsižvelgti į ažitaciją sukėlusias priežastis, kitus simptomus ir gretutines ligas. Gydymo praktikoje ažitacijai koreguoti dažnai skiriama tiaprido.

Susiję straipsniai

Video

Mūsų draugai