Naujas požiūris į seną problemą: asmenybės tobulinimas pagydys alkoholizmą

Išgirdus kalbant apie alkoholikų problemas, mūsų akyse iškyla apgailėtinas vapantis mėlynanosis, dvokiantis degtine, sustingusiu žvilgsniu ir iškreiptu veidu reikalaujantis alkoholio. Tokį įvaizdį ilgus metus tendencingai formavo sovietinė spauda ir kitos informacijos priemonės. Todėl mes lengviau atsidūstame: “Ne, tai manęs neliečia” ir, atsidarę šaldytuvą, išsitraukiame dar vieną skardinukę alaus. Bet ar taip yra iš tikrųjų? Pirmiausia mums reikėtų suvokti, kad alkoholizmas yra ne padugnių ir nusikaltėlių yda, o liga, galinti netikėtai užklupti daugelį tam nepasiruošusių žmonių. O gal taurelė kita, vakarais nuplaunanti įtampą ir dienos dulkes, - jau ligos pradžia? Gal daugelis, ūžteldamas sykį per savaitę - rodos, taip nedažnai ir nekaltai, - jau nešiojasi savyje nelemtąją alkoholizmo ligos bacilą? Pažvelkime į savo artimųjų akis - gal jose slypinti nuoskauda ir nerimas padės mums pajusti savyje griaunančios bei pajungiančios alkoholiui jėgos pulsavimą? O kas tuomet? Ką daryti? Pažvelkime į šią problemą atidžiau.
1994 m. Lietuva savižudžių skaičiumi pirmavo Europoje: 100 tūkstančių gyventojų teko 42,1 savižudybių (pokario metais šis skaičius buvo septynis kartus mažesnis). To priežastis nusakyti būtų sunku, nes jų yra be galo daug ir įvairių: kiekvienas atvejis yra pernelyg skausmingai unikalus ir priežastingas, bet daugelį jų jungia vienas bendras bruožas - statistika rodo, kad 80 proc. pakėlusiųjų prieš save ranką buvo neblaivūs. Šiuo metu respublikoje yra apie 50 tūkst. oficialiai registruotų alkoholikų. Iš tikrųjų jų yra daug daugiau. Kaip rodo nauji šiuo metu atliekami tyrimai, kuriuos Lietuvoje vykdo San Diego universiteto mokslininkas John McLusky, mūsų šalis beveik nesiskiria nuo Vakarų šalių, kuriose alkoholizmu sergančiųjų priskaičiuojama 8-10 proc. visų gyventojų. Tai gąsdinantys ir kasdien didėjantys skaičiai. Gerai žinomas ir “slaptas” alkoholizmas, ypač paplitęs tarp inteligentijos, tarnautojų, verslininkų, kūrybinių darbuotojų. Jis visuomenės toleruojamas dėl to, kad šie žmonės nenori kreiptis į viešas narkologines gydymo įstaigas, kuriose ir toliau gydoma pasenusiais medikamentiniais metodais, neužtikrinamas anonimiškumas. Būtent dėl šių priežasčių ir pradėta ruošti naują alkoholizmo bei narkomanijos gydymo programą, apimančią daugelį pozityvių veiksnių ir įgyvendinančią pažangų ilgametį kitų šalių - pirmiausia JAV - patyrimą. Tokia programa, plačiai žinoma pasaulyje Minesotos programos vardu, parengta ir 1992 m. lapkričio mėn. pradėta naudoti Vilniaus narkologijos centro stacionariniame skyriuje.

 

Kas paskatino ieškoti naujų gydymo būdų? Gal būtų užtekę vystyti ir plėsti jau esančius?


Alkoholizmo gydymo ir reabilitacijos metodų analizė rodo, kad šios ligos gydymas vien medikamentais neduoda laukiamų rezultatų. Vaistais dažniausiai gydomos įvairios komplikacijos - alkoholinės psichozės, abstinencijos sindromas, somatiniai vidaus organų pažeidimai, neurologiniai sutrikimai ir kt. O pačios ligos vystymuisi kelias gali būti užkirstas tik veikiant ligonio asmenybę, keičiant jo požiūrį į savo ligą bei santykius su aplinka, koreguojant elgesį. Todėl svarbiausias vaidmuo gydant alkoholizmą tenka psichoterapijai bei ligonio dvasingumo ugdymui.


Anksčiau alkoholizmas buvo gydomas įvairiais preparatais: apoamorfinu, teturamu ir kt., kuriais pacientui buvo sukeliamas baimės jausmas. Žinoma, toks metodas neskatindavo sąmoningo alkoholiko noro pasveikti ir aktyviai priešintis savo ligai, greičiau priešingai - sukeldavo stiprų pasipriešinimo jausmą ir norą užsisklęsti savyje. Ligonis, kuriam buvo įsiuvama poodinio preparato esperalio kapsulė, rašydavo pasižadėjimą, kad nustatytą laiką jis alkoholio negers - priešingu atveju jo laukdavo mirtis. Pasibaigus priverstinės abstinencijos periodui, nemažai tokių besigydančiųjų sugrįždavo prie taurelės.
Metodai, pagrįsti psichoterapijos, sąmoningo ligonio dalyvavimo gijimo procese, anonimiškumo principais, Lietuvoje žengia pirmuosius žingsnius. Tuo tarpu Amerikoje pirmoji alkoholikų savitarpio pagalbos grupė, laikoma pirmąja Anoniminių alkoholikų grupe, buvo įkurta dar 1935 m., o Minesotos programa sėkmingai veikia jau kelis dešimtmečius.
Minesotos modelis pasaulyje išpopuliarėjo dėl to, kad nuvargusioje alkoholizmu ar narkomanija sergančiojo širdyje sėjama dvasingumo, šiltų žmonių tarpusavio santykių, teigiamų emocijų sėkla. Tokie pacientai yra ypač jautrūs bet kokiai prievartai - programa propaguoja ir skatina laisvą, nevaržomą ir neskubinamą paties ligonio norą pasveikti. Jam padedama pažinti savo ligą, o jei pažinsi ir žinosi, kaip su ja kovoti, - jokie netikėtumai neišmuš iš vėžių. Grupinės terapijos metu išmokstama suvokti ir analizuoti savo asmenybę, aiškinama, kaip išvengti atkryčio, formuojami blaivaus gyvenimo principai: ligoniui nurodomas kelias, kuriuo jis gali grįžti į sveiką ir pilnavertį gyvenimą. Norintieji gali įsijungti į anoniminių alkoholikų veiklą, nes vienišumas nelaimėje - ne draugas.
Didelis dėmesys kurso metu skiriamas ligonio šeimai - jos nariams vyksta specialūs užsiėmimai. Juk šeima, kurios narys - ligonis, turi žinoti, kaip su juo elgtis, turi keistis ir sveikti kartu. Tik taip šeimoje grįžtama prie gerų, šiltų santykių, pradedamas kurti naujas blaivus gyvenimas. Šeimos nariai kviečiami konsultuotis ir tada, kai jie nebežino, ką su girtaujančiu daryti, kaip jį priversti susirūpinti savo problema. Dažnai gydymas ir prasideda nuo darbo su artimaisiais.
AR JUMS REIKIA SUSIRŪPINTI SAVIMI? Į TAI GALITE ATSAKYTI, ATLIKĘ SUTRUMPINTĄ MIČIGANO ALKOHOLIZMO ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS TESTĄ, PASIŪLYTĄ M.SELZER (1975).
1. Ar laikai save normaliai geriančiu? (Normaliai - tai mažiau arba tiek pat kaip dauguma žmonių.)
2. Ar tavo žmona, vyras, tėvai bei kiti artimieji kada nors nerimavo, jaudinosi dėl tavo gėrimo?
3. Ar jautei kada nors kaltę dėl savo gėrimo?
4. Ar draugai ir giminės mano, kad tu geri normaliai?
5. Ar gali nustoti gerti bet kada, kai to panori?
6. Ar lankeisi anoniminių alkoholikų susirinkime?
7. Ar dėl alkoholinių gėrimų vartojimo kada nors kilo konfliktų su vyru, žmona, tėvais ir kitais artimaisiais?
8. Ar dėl gėrimo turėjai nemalonumų darbe?
9. Ar pasitaikydavo, kad dėl gėrimo neatlikdavai pareigų darbe, šeimoje dvi ir daugiau dienų?
10. Ar dėl savo gėrimo kreipeisi į ką nors pagalbos?
11. Ar dėl alkoholinių gėrimų vartojimo reikėjo medicininės pagalbos?
12. Ar buvai sulaikytas neblaivus už vairo, ar vairuodavai neblaivus?
13. Ar buvai sulaikytas, kad ir kelioms valandoms, dėl netinkamo elgesio būdamas neblaivus?
TESTO REZULTATŲ VERTINIMAS SUSKAIČIAVUS TEIGIAMUS ATSAKYMUS:
0-1 - alkoholizmo problemos nėra, 2 - yra alkoholizmo tikimybė, 3-13 - apie 95 proc. alkoholizmo problemos tikimybė, jums būtina susirūpinti ir kreiptis bent pasitarti.

Populiariausi straipsniai

Parašykite savo nuomonę

 • :)
 • (happy)
 • :D
 • (super)
 • (hi)
 • (red)
 • (fu)
 • (fool)
 • (weird)
 • :P
 • :(
 • (hooray)
 • (bad)
 • (think)
 • 8|
 • (ok)

Straipsniai šioje grupėje

Video

Mūsų draugai

Mūsų draugai