Fantominis skausmas (G 54.6)

Etiopatogenezė. Fantominis skausmas pasireiškia po bet kurios kūno dalies amputacijos: galūnių, krūties ir kt. Kodėl vieniems ligoniams po amputacijos šis sindromas atsiranda, o kitiems – ne, tiksliai nežinoma. Kol nebuvo išaiškintas šio reiškinio mechanizmas, daugelis ligonių, kurie skundėsi amputuotos galūnės ar kitos kūno dalies skausmu, patekdavo gydytis pas psichiatrus. Jau įsitikinta, kad fantominis skausmas, kaip ir kiti fantominiai pojūčiai, kyla dėl nutrūkusių centrinės nervų sistemos ryšių su periferija. Pozitroninės emisinės tomografijos (PET) duomenimis, tose žievės srityse, kurios susijusios su buvusios kūno dalies sensorine inervacija, stebima padidėjusio žievės funkcinio aktyvumo požymių. Epidemiologiniais duomenimis, iki 80 % asmenų, kuriems buvo atlikta amputacija, jaučia fantominius jutimus.

Klinika. Jaučiami neegzistuojančios, amputuotos, kūno dalies skausmas ir kiti jutimai. Skausmas deginantis, šaudantis, geliantis. Kiti jutimai – lyg galūnės ar kūno dalies virpėjimas, judėjimas. Kiti simptomai: baimė ir nerimas dėl šių jutimų, nenoras nieko apie juos sakyti, kad tai nebūtų pripažinta kaip proto negalia. Todėl svarbu kiekvieną ligonį prieš atliekant amputaciją informuoti apie galimą fantominį skausmą ir jutimą. Fantominis skausmas ir jutimai paprastai atsiranda praėjus 1–2 mėnesiams po amputacijos. Tiriant ligonius, jokių klinikinių simptomų nenustatoma (nepainioti su bigės skausmu, kai būna alodinija ir (ar) hiperalgezija).

Diagnostika. Fantominis skausmas diagnozuojamas, kai ligonis nupasakoja esamus jutimus. Jokių specialių diagnostinių metodų jam patvirtinti nėra. Reikia atskirti nuo bigės skausmo – jautri, alodiniška amputacijos vieta (padėtų atskirti diagnostinė blokada anestetikais).

Gydymas. Farmakoterapija fantominiam skausmui malšinti mažai studijuota, kontroliuojamų klinikinių tyrimų neatlikta. Siūloma gydymo schema panaši, kaip ir kitais neuropatinio skausmo atvejais. Atlikus kelis kontroliuojamus tyrimus nustatyta, kad karbamazepinas buvo efektyvus ir jo gali būti skiriama asmenims, juntantiems fantominius skausmus. Esama nedaug duomenų, patvirtinančių gabapentino efektyvumą fantominiam skausmui malšinti. Nėra duomenų, patvirtinančių antidepresantų efektyvumą fantominiam skausmui malšinti. Opiatai, kai kurių autorių duomenimis, gana efektyviai malšina fantominį skausmą. Jų dozes būtina koreguoti ir griežtai kontroliuoti nepageidaujamus reiškinius, toleranciją. Vietiniai anestetikai efektyvūs tik bigės, bet ne fantominiam skausmui, malšinti. Retkarčiais efektyvios nervų blokados. Fantominio skausmo profilaktikai siūloma nervų blokadas atlikti iki amputacijos. Yra duomenų apie visiškai nesuvaldomo fantominio skausmo gydymą, taikant talamotomiją, Psichologinė ir psichoterapinė pagalba būtina depresiškiems pacientams. Depresija – būdingas ligos požymis. Jei skausmas užtrunka ilgai ir efektyviai nenumalšinamas, ligonį būtina siųsti į skausmo kliniką (centrą) kompleksiniam gydymui (vaistai, psichologo ar psichoterapeuto pagalba, reabilitacijos procedūros).

 

Klinikinė neurologija. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas/ Budrys V. – Vilnius: UAB „Vaistų žinios“, 2009. - 990 p.

Mūsų draugai

Mūsų draugai