Į darbą – su sveikatos pasu

Lietuvoje kiekvienas naujai besidarbinantis žmogus turi pasitikrinti sveikatą, t.y. darbdaviui pateikti sveikatos pasą. Dažnam tai atrodo tik formalumas, „ėdantis“ laiką. Tačiau, pasak specialistų, jei jūsų sveikata bus tikrinama pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus, tai šis dokumentas bus realus sveikatos atspindys.
 

Kodėl reikia turėti sveikatos pasą?


Kaip „Sveikam žmogui“ teigė Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) specialistai, sveikatos pasas, arba asmens medicininė kortelė, yra pagrindinis dokumentas, kuris parodo, kaip darbdaviai ir darbuotojai laikosi teisės aktuose numatytos privalomųjų sveikatos patikrų tvarkos.
Darbuotojų privalomųjų sveikatos patikrų tvarką nustato Darbo kodekso, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, sveikatos apsaugos ministro įsakymų, Vyriausybės nutarimo, LR radiacinės saugos įstatymo bei kitų darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos.
Jei norite įsidarbinti ar toliau dirbti darbo aplinkoje, kur galima patirti traumą ar kitaip pakenkti sveikatai, privalote turėti darbdavio išduotą ir jo užpildytą privalomosios sveikatos patikros medicininę pažymą arba asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) ir tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – periodiškai, nesvarbu, kokios srities darbuotojas esate.
 

Priklauso nuo darbo pobūdžio


Pasak VDI specialistų, privalomosios sveikatos patikros tikslas – įvertinti, ar įsidarbinantys ir dirbantys asmenys gali dirbti pasirinktą darbą konkrečiomis darbo sąlygomis. Kiekvienam darbui pagal jo sąlygas yra skirtingi sveikatos reikalavimai.
Teisės aktuose nurodyta, kad darbuotoją tikrintis sveikatą siunčia darbdavys ar jo įgaliotasis asmuo, medicininėje kortelėje privalantis nurodyti pavojingus darbus ir rizikos veiksnius.
Pavyzdžiui, jei ketinate dirbti statybininku, tai į asmens medicininę knygelę gali reikėti įrašyti darbus, kurie atliekami aukščiau kaip 5 m nuo žemės paviršiaus ar grunto, perdengimo, pastolių ar grindų paviršiaus ir daug kitų rizikos veiksnių. Protinį darbą kompiuteriu dirbančiam darbuotojui gali pakakti ir vieno įrašo. Pagal sveikatos pase nurodytus pavojingus darbus ar rizikos veiksnius gydytojai, tikrindami sveikatą, atlieka skirtingus privalomuosius tyrimus.
Maisto pramonės, viešojo maitinimo ir prekybos įmonių, vandentiekio įrenginių, gydymo bei profilaktikos ir vaikų įstaigų darbuotojų sveikata tikrinama siekiant apsaugoti ne tik pačių darbuotojų, bet ir gyventojų sveikatą.
Ar nesergate užkrečiamosiomis ligomis, būsite tikrinami prieš įsidarbindami ir vėliau kasmet, o jei dirbate aplinkoje, kur galima profesinė rizika, sveikatą privalėsite tikrintis kas dvejus metus.
 

Gali sutrukdyti tik lėtinė liga


Tikrinant jūsų sveikatą, bus atliekama elektrokardiograma, bendras kraujo tyrimas, plaučių rentgenograma, regėjimo aštrumo, akipločio, klausos tyrimai, matuojamas kraujospūdis, akispūdis, konsultuos šeimos gydytojas.
Kaip teigia Vilniuje įsikūrusios Darbo medicinos klinikos vedėja gydytoja Raimonda Kungytė, sveikatos pase įrašoma, ar jūs nurodytomis sąlygomis galite dirbti. „Jei žmogus gali dirbti ribotai, tai nurodoma, kokiomis sąlygomis jis dirbti negali. Taip gali būti surašomos (jei reikia) spec. apsaugos priemonės, neeilinės patikros data ar kitos rekomendacijos. Duomenys apie jūsų sveikatos būklę, visi atlikti tyrimai surašomi ir į ambulatorinę kortelę ir saugomi sveikatos priežiūros įstaigoje“, – aiškina gydytoja.
Atliekant kai kurias profilaktines sveikatos patikras (pvz., vairuotojų, geležinkelio darbuotojų), pagal amžių yra numatytas skirtingas patikrų periodiškumas. Tačiau tiek vyrams, tiek moterims numatyta vienoda sveikatos tikrinimo tvarka, nors yra atvejų, kai taikomi skirtingi reikalavimai, pavyzdžiui, nėščioms moterims.
Įsidarbinti jums gali sutrukdyti lėtinė nekompensuota liga, sukelianti organų veiklos sutrikimus.
 

Patikra mokama


Dirbančiųjų profilaktinės sveikatos patikros yra mokamos, jas apmoka darbdavys. Apmokėjimo tvarka taip pat nustatyta sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Profilaktinių sveikatos patikrų, už kurias moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, kainos patvirtintos sveikatos apsaugos ministro įsakymais. Dirbančiųjų profesinės rizikos sąlygomis patikros kaina – 36,96 Lt.
Kiek laiko gali užtrukti tyrimai? Sveikatos patikros trukmė priklauso tiek nuo profesinės rizikos veiksnių, jų kiekio, tiek ir nuo jūsų sveikatos būklės (pvz., jei sergate ligomis, turinčiomis įtakos atliekamam darbui, galite būti siunčiamas ištirti papildomai ir pan.), tad patikra gali užtrukti nuo 1–2 val. iki kelių dienų.
 

Baudžiami darbdaviai


Gyd. R.Kungytė įsitikinusi, kad jei sveikata tikrinama vadovaujantis teisės aktuose numatyta tvarka, tai nėra formalumas. Pasak jos, sveikatos patikra padeda ne tik anksti išaiškinti profesinius pažeidimus, bet ir kitas su profesine rizika nesusijusias ligas.
Praėjusiais metais pažeidimai dėl privalomų sveikatos patikrų sudarė apie 9 proc. visų VDI užregistruotų pažeidimų. Privalomų sveikatos patikrų tvarkos pažeidimas užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiesiems asmenims nuo 500 iki 5 000 litų, o darbuotojams – nuo 20 iki 100 litų. Pasak VDI darbuotojų, jei darbe įvyksta nelaimingas atsitikimas, tai visuomet pirmiausia atverčiamas nukentėjusiojo sveikatos pasas – ar darbuotojo sveikata nebuvo sutrikusi?
Sveikatos paso saugojimo vieta teisės aktuose nėra numatyta, tačiau pageidaujama, kad jis būtų laikomas įmonės padaliniuose arba pačioje įmonėje. Tikrinti sveikatos paso įrašus turi teisę darbdavys (ar jo įgaliotasis asmuo), VDI inspektoriai, sveikatos priežiūros įstaigų vadovai ar jų įgaliotieji asmenys, LR ir apskričių (regionų) vyriausieji epidemiologai, kiti užkrečiamųjų ligų kontrolę administruojantys tarnautojai bei maisto ir ne maisto saugą kontroliuojančių institucijų pareigūnai. Su asmeniniais medicinos dokumentais gali susipažinti kiekvienas to paprašęs darbuotojas.
 

Ką reikia turėti atvykus tikrintis sveikatos?


Prieš privalomąją profilaktinę asmens sveikatos patikrą pacientas asmens sveikatos priežiūros įstaigai turi pateikti:
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
- darbdaviui atstovaujančio ar jo įgaliotojo asmens užpildytą F Nr. 047/a arba F Nr.048/a;
- jei reikia, kitos profesinės kvalifikacijos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F Nr. 027/a);
- šeimos gydytojo užpildytą F Nr. 027/a (jei asmuo tikrinasi kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, nei yra prisirašęs).

Populiariausi straipsniai

Lankytojų komentarai

ss
2013-05-23 15:27
Nuėjau į kabinetą kur turėjau prasitęsti sveikatos pasą, išrašė sąskaita susimokėjau ligonio kasoje, atėjau padaviau jei sviekatos pasą , parašė parašė duomenis ir sako kur jūs dirbsite ? atsakiau . Tada sako ateikite rytoj, išrašė kur atseit dirbsiu, o taip ir nepratesė sveikatos paso. , tą dieną ėjau su draugų, jam pratęsė ir tokių klausimų , net neuždavinėjo, abu tos pačios specialybės darbotuojai.

Parašykite savo nuomonę

 • :)
 • (happy)
 • :D
 • (super)
 • (hi)
 • (red)
 • (fu)
 • (fool)
 • (weird)
 • :P
 • :(
 • (hooray)
 • (bad)
 • (think)
 • 8|
 • (ok)

Straipsniai šioje grupėje

Mūsų draugai

Mūsų draugai