Tikai

Apibrėžimas. Staigūs, trumpi, greiti, pasikartojantys, nevalingi ar pusiau valingi, neritmiški, netikėti, beprasmiai, stereotipiški judesiai ir (ar) garsai.

Skirstymas. Tai dažnas klinikinis simptomas, bent epizodiškai atsirandantis iki 20 % visų vaikų. Tikai apibūdinami nurodant jų anatominę lokalizaciją, kiekį, dažnį, trukmę ir sudėtingumą. Jie skirstomi į paprastuosius, kai atliekant judesį dalyvauja viena raumenų grupė, ir sudėtinguosius, kuriuos sudaro paprastųjų tikų pliūpsniai arba labiau koordinuotų judesių seka. Paprastieji motoriniai tikai – tai mirksėjimas, nosies raukymas, liežuvio kaišiojimas, pečių kilnojimas, pilvo traukymas ir kt., o vokaliniai tikai – krenkšėjimas, kosčiojimas, šniurkščiojimas, įvairūs gerkliniai garsai ir kt. Sudėtingieji motoriniai tikai gali pasireikšti beprasmiais judesiais, pvz., vaipymusi ir kraipymusi, ar atrodyti prasmingi, nors atliekami be jokios prasmės, pvz., daiktų ar savęs čiupinėjimas, tupinėjimas, šokinėjimas, echopraksija (kitų judesių imitavimas), kopropraksija (nešvankių gestų rodymas) ir kt. Sudėtingieji balsiniai tikai gali pasireikšti raidžių, žodžių ir frazių kartojimu, iš jų echolalija (kažkieno žodžių kartojimu), palilalija (savo žodžių kartojimu) ar koprolalija (keikimusi). Tikus galima trumpam suvaldyti, tačiau tokios pastangos sukelia vidinę įtampą, kuri palengvėja „prasiveržus“ tikams. Kartais stengiamasi slėpti simptomus, paverčiant juos „netikraisiais valingais“ judesiais ar garsais, pvz., kratant galvą, taisantis plaukus. Paprastai tikai yra staigūs ir trumpi, tačiau gali turėti lėtesnį, distoninius ar toninius judesius primenantį, komponentą. Tikus aktyvina nerimas, pyktis, emocinis stresas, džiaugsmas, nuovargis, o slopina atsipalaidavimas, miegas, nors ir jo metu dar gali būti tikų. Kai tikai ilgai slopinami dieną, jie „atsipalaiduoja“ ilsintis.

Pagal savo etiologiją tikai klasifikuojami į pirminius (sporadinius ar dėl paveldimų ligų) ir antrinius (dėl infekcijų, vaistų, toksinų, raidos sutrikimo, chromosomų ligos), o pagal trukmę į trumpalaikius ir lėtinius.

Trumpalaikiai tikai (F 95.0). Tai dažniausia bei lengviausia tikų forma, paprastai pasireiš- kianti paprastais motoriniais ir (ar) balsiniais tikais. Jie kartojasi daug kartų per dieną, trunka ne trumpiau kaip 4 savaites, bet ne ilgiau kaip vienus metus. Trumpalaikius tikus patiria iki penktadalio mokyklinio amžiaus vaikų. Dar nėra tikslaus būdo prognozuoti, ar atsiradę paprastieji tikai vėliau išplis arba taps lėtiniais.

Lėtiniai dauginiai motoriniai ar balsiniai tikai (F 95.1). Jie diagnozuojami, kai vieni ar kiti trunka ilgiau kaip vienus metus. Dažniausiai lėtine eiga pasižymi motoriniai tikai, daug rečiau – balsiniai. Kai kuriems pacientams jie būna nuolatiniai, kitiems – banguojantys, pablogėjantys ir pagerėjantys, trunka ne ilgiau kaip 2 mėn. iš eilės. Manoma, kad šie tikai yra švelnesnė Tourette sindromo išraiška ir abu pasireiškia tose pačiose šeimose.

 

Klinikinė neurologija. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas/ Budrys V. – Vilnius: UAB „Vaistų žinios“, 2009. - 990 p.

Skaitomiausi straipsniai

Mūsų draugai

Mūsų draugai