Daktaras Aiskauda gyveno… Vilniuje

Maždaug prie šimtą metų Vilniuje gyveno žydų kilmės gydytojas, medicinos teoretikas, visuomenės veikėjas bei humanistas daktaras Cemachas Šabadas. Jis taip aktyviai stengėsi padėti vargšams, kad tapo pasakos herojaus – daktaro Aiskaudos prototipu. Dabar šis personažas yra žinomesnis už patį C.Šabadą. Pasakos autorius K.Čiukovskis, su daktaru susipažinęs Vilniuje dar 1912 metais, memuaruose rašo. „Jis buvo maloniausias žmogus, kokį man teko pažinti. Jis gydė vaikus ir vargšus nemokamai. Jeigu pas jį ateidavo negaluojanti maža mergaitė, tai jis dažniausiai vietoje vaistų paskirdavo pieno ar maisto davinius. Kitą dieną galėjai matyti tą pačią mergaitę pas daktarą atnešusią savo katiną, o po kelių dienų prie jo durų laukdavo būrys vaikų”.
 

Kaip gyveno tas gerasis daktaras, koks jis buvo?


C. Šabadas buvos labai aktyvus žmogus, dalyvavęs visuose miesto ir žydų bendruomenės reikaluose, todėl jo veiklos sritį vienu žodžiu apibūdinti yra sunku. Jis įgijo gydytojo specialybę, tačiau, kaip 20 amžiaus pradžioje buvo įprasta, gydytojai dažnai ne tik užsiėmė tiesiogine veikla, bet, turėdami nuolatinį sąlytį su žmonėmis, jų problemomis, tapdavo aktyviais visuomenės veikėjais.
Gavęs išsilavinimą Maskvoje, jis aktyviai dalyvavo to meto intelektualiniame gyvenime, tačiau niekada netapo ryšį su žmonėmis praradusiu politiku ar kokios nors vienos ideologijos vergu. Jo ideologija buvo humanizmas ir socialiniai žmonių poreikiai.
C.Šabadas nedalyvavo 1905 metų revoliucijoje. Tačiau, kai į ligoninę, kurioje jis dirbo, buvo atgabenti caro kariuomenės sužeisti praeiviai, jis tuojau pat kreipėsi į miesto policijos viršininką, griežtai reikalaudamas nutraukti neteisėtus veiksmus. Dėl tokio politinio veiksmo jam teko beveik pusę metų praleisti Lukiškių kalėjime. Čia jis susipažino su J.Vileišiu. Pažintis pravertė vėliau, Pirmojo pasaulinio karo metais, rūpinantis Vilniuje susitelkusiais karo pabėgėliais.
Keičiantis fronto linijai, Rusijos caro valdžia privertė žydus išsikelti iš pafrontės zonos. Iš namų išvaryti žmonės tapo pabėgėliais, jiems trūko elementariausių dalykų, šiais nelaimėliais rūpinosi pabėgėlių komitetas, kurio narys buvo C.Šabadas. Veikla karo metais (C.Šabadas keletą kartų smarkiai rizikuodamas vyko per fronto liniją į Sankt Peterburgą ir Minską, iš kur lagaminuose parveždavo labdarai skirtus pinigus) galutinai pastūmėjo jį į visuomeninę veiklą.
Nuo 1919 metų iki mirties C.Šabadas buvo Vilniaus miesto tarybos narys. Kartu jis dalyvavo svarbiausių to meto litvakų organizacijų veikloje – buvo ir dabar veikiančių žydų organizacijų dalyvis – ORT pirmininkas, YIVO steigėjas, OZE vicepirmininkas, Sh.An-skio istorinės ir etnografinės bendrijos steigėjas. Dirbo Žydų ligoninėje ir Mishmeres Khoilym bendruomenės ligoninėje (Kauno g.).
 

Labdaringa veikla padarė žinomą


Trečiame dešimtmetyje C.Šabadas dirbo Mishmeres Khoylim ligoninėje, kuri teikė nemokamą pagalbą visiems Vilniaus vargšams. Dirbdamas gydytoju C.Šabadas suprato, kad nemažai Vilniaus miesto gyventojų ligų yra nulemta blogų gyvenimo sąlygų bei sanitarijos normų nesilaikymo.
Šioje srityje jis veikė labai aktyviai – nepasiturintys miesto gyventojai buvo šviečiami ir raginami laikytis švaros – rengiamos paskaitos, spausdinami ir dalijami įvairūs leidiniai. C.Šabado pastangomis dar Pirmojo pasaulinio karo laikais buvo įkurta OZE draugija, kuri įgyvendino daug vargšų sveikatos priežiūrai skirtų projektų – įkurta vasaros sanatorija vaikams (tuo metu miesto vaikai dėl blogo maisto, mažų butų ir priežiūros stokos dažnai sirgdavo tuberkulioze ir kitomis ligomis).
C.Šabadas inicijavo ir įgyvendino projektą, kuris numatė paskirti kiekvienai mokyklai po gydytoją, vargšų vaikams tai dažnai būdavo vienintelė galimybė gauti medicininę priežiūrą.
Daktaras įgyvendino projektą „Pieno lašas” – pirmą kartą Vilniaus miesto moterims, turinčioms kūdikius, buvo suteikti nemokami pieno, maisto daviniai ir drabužių. Per pirmuosius veiklos metus (1920) programoje dalyvavo 2270 vaikų.


C.Šabado vadovaujamos organizacijos OZE pastangomis Šopeno gatvėje įkurta našlaičių prieglauda. Nuo 1920 m. OZE rėmė 11 mokyklų valgyklų, kuriose kasdien valgė 2500 neturtingų vaikų.
Įgyvendindamas šiuos projektus, C.Šabadas tapo žinomas visiems miestiečiams. Turtingiesiems todėl, kad be jų paramos ir dalyvavimo šios institucijos nebūtų galėjusios veikti ir spręsti administracinių klausimų. Vargšams todėl, kad dauguma neturtingų žydų bei nemažai kitų tautybių miestiečių naudojosi šiomis paslaugomis.
Miestiečių pagarbą ir meilę rodo ir tas faktas, kad daktaro laidotuvių dieną nedirbo ne tik žydų krautuvės ir organizacijos, bet ir miesto komunalinės tarnybos, bankai, užuojautos laiškus atsiuntė tiek Lenkijos, tiek Lietuvos vadovai, o laidotuvėse dalyvavo apie 30 tūkstančių žmonių.
 

Atminimas įmažintas skulptūroje


Neseniai šios išskirtinės istorinės asmenybės atminimas įamžintas: Vilniuje, Mėsinių ir Ašmenos gatvių sankryžoje pastatyta skulptoriaus R. Kvinto skulptūra.
Apie šio projekto įgyvendinimą bei tikslus pasakoja Litvakų fondo direktorius Sigitas Babilius.
„Projektu norima priminti šią istoriją, įamžinti C.Šabado atminimą ir papuošti miestą. Mes siekiame, kad šių laikų Lietuvos gyventojai žinotų ir gerbtų šalies istoriją bei paveldą, siekiame lietuvių ir žydų tautų bendravimo. Cemacho Šabado gyvenimo istorija yra pilietiškumo, garbingumo bei atsidavimo vietos bendruomenei pavyzdys. Skulptūra vaizduoja gatvės gyvenimo akimirką ir yra pirmoji Vilniuje, o, ko gero, ir Lietuvoje gatvės skulptūra.
Tai skulptūra žmogui, litvakų bendruomenei bei tų laikų Vilniui, pasakos personažui. C.Šabadas buvo puikus gydytojas, jis ne tik rūpinosi medicinos praktika, bet ir prisidėjo prie teorijos plėtojimo. Jo aktyvumas peržengė medicinos ribas, ir jis tapo visuomenės veikėju. Tačiau C.Šabadą paskatino būtent gydytojo profesija, bendravimas su žmonėmis ir jų gyvenimo matymas. Esu įsitikinęs, kad tai puikus gydytojo karjeros pavyzdys.”
Daktaras Cemachas Šabadas darė daug kam didžiulį įspūdį. Net kai kurios farmacijos kompanijos, kaip antai „Ipsen“, remdamasi šio gydytojo geranoriška pagalba ligoniams ir begaliniu noru juos pagydyti, naudoja dr. Ai-Smecta personažą vaistui Smecta, kuris yra natūralios gamtines kilmės veiksmingas vaistas, gydantis viduriavimus, visai šeimai.

Populiariausi straipsniai

Parašykite savo nuomonę

 • :)
 • (happy)
 • :D
 • (super)
 • (hi)
 • (red)
 • (fu)
 • (fool)
 • (weird)
 • :P
 • :(
 • (hooray)
 • (bad)
 • (think)
 • 8|
 • (ok)

Straipsniai šioje grupėje

Video

Mūsų draugai

Mūsų draugai