Neregistruotas
Pranešimai: 92177

2015-09-08 21:09

Dideli linkejimai GMP reanimacijos 51 brigadai, dirbkit taip gerai ir toliau. Aciu kad jus esat!!!!!!

Neregistruotas
Pranešimai: 92177

Greitosios medicinos pagalbos nūdiena

2015-09-03 17:09

Greitosios medicinos pagalbos nūdiena

Neregistruotas
Pranešimai: 92177

2015-08-22 21:08

GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS NŪDIENA
2003 rugpjūčio 26 d.


Šiuo metu absoliuti dauguma GMP skyrių yra Pirminių sveikatos priežiūros centrų padaliniai. Už GMP paslaugas apmokama iš PSDF biudžeto. Lėšos pervedamos į bendrą PSPC sąskaitą ir daugeliu atveju naudojamos neracionaliai. Kaip rodo praktika, maždaug 20-30% skirtų lėšų GMP finansuoti yra sunaudojama PSPC reikmėms tenkinti bet ne GMP skyriui finansuoti. Be to, už suteiktas GMP paslaugas TLK vėluoja apmokėti iki 1,5 mėnesio. Dėl šios priežasties (pavyzdžiui Kauno, Kauno rajono, Šakių, Skuodo, Kazlų Rūdos ir kitose GMP stotyse) atsiranda kreditorinių įsiskolinimų dažniausiai dėl darbinių santykių, automobilių kuro bei jų remonto.
Kalbant apie esamą GMP paslaugų kokybę privalu pažymėti, kad šios paslaugos žymai skiriasi didžiųjų miestų ir rajonų gyventojams. Didžiųjų miestų GMP stotys yra juridiniai asmenys todėl gaunamas finansavimas naudojamas racionaliai, automašinų parkas žymiai geresnis, turima daugiau šiuolaikinės medicininės aparatūros, brigados sudarytos dažniausiai iš dviejų medikus, kas leidžia efektyviai suteikti skubią medicininę pagalbą, reanimaciją. Tuo tarpu rajonuose automobilių parkas žymiai prastesnis, daugiau nusidėvėjęs, trūksta kokybiškos šiuolaikinės med. aparatūros, brigadoje dirba tik po vieną mediką, kuris atlikti kokybiškos reanimacijos fiziškai nepajėgus (viena iš pagrindinių priežasčių - trūksta rankų).

GMP šiuo metu yra finansuojama vadovaujantis SA ministro 2000-06-14 įsakymu Nr. 328 "Dėl GMP paslaugų, bazinių kainų, organizavimo bei apmokėjimo tvarkos patvirtinimo". Vadovaudamasi šiuo įsakymu TLK turi paskirstyti gautas lėšas, kurias sudaro: 80% - bazinis mokėjimas, 15% - papildomas mokėjimas, 5% bazinio mokėjimo priedas už kokybę. Tačiau, faktiškai yra mokamas tik bazinis mokėjimas tai yra 80%. Taip pat TLK dirbtinai mažina faktišką gyventojų skaičių dėl ko žymiai sumažėja ir pats bazinis mokėjimas (pavyzdžiui Šakių GMP stotį reikia finansuoti už 3,8 brigadas, o finansuoja tik 2,5 brigados). Be to TLK revizuodamos GMP įstaigas vykdo atskaitymus už taip vadinamus ne GMP priskirtus iškvietimus (pavyzdžiui esant iškvietimo priežasčiai: bloga, temperatūra, silpna ir kitus) bei reikalauja dalį iškvietimų atsakyti, kas sukelia gyventojų didelį pasipiktinimą, nes dažni atvejai, kai žmogus suserga svečiuose, nėra prisirašęs prie šeimos gydytojo, yra bedarbis. Tokius ligonius toje teritorijoje dirbantys gydytojai atsisako aptarnauti. GMP dispečeriams yra neįmanomą telefonu nustatyti ar žmogui reikalinga būtinoji pagalba ar ne. Neišsiuntus GMP brigados dispečeriai susiduria su didele juridinę atsakomybe. Tenka pažymėti, kad šiuo metu šeimos gydytojo institucija neužtikrina medicininio gyventojų aptarnavimo 24 val. ir šventinėmis dienomis. To pasekoje dalis GMP iškvietimų yra ambulatorinio pobūdžio. Tai sudaro apie 30 % visų GMP kvietimų.

GMP finansavimas kiekvienais metais mažėja. To pasekoje mažėja GMP brigadų, naikinamos darbo vietos, įstaigos neįstengia atnaujinti auto parko, nusipirkti reikiamos med. aparatūros, brangesnių efektyngų medikamentų skubiai pagalbai, nes lėšų užtenka tik darbiniams santykiams ir autoūkiui išlaikyti. Dėl šių priežasčių blogėja GMP paslaugų kokybė, geriausiu atveju ji nekinta į teigiamą pusę.

Naikinant rajonines ligonines ar specializuotus skyrius atstumai iki artimiausių ligoninių žymiai padidėja (pavyzdžiui Šilalės greitosios atstumai į vieną pusę yra: 100 km į Klaipėda, kur vežami infekciniai, komplikuoti terapiniai, chirurginiai ligoniai; 150 km į Kauną, kur vežamos gimdyvės su priešlaikiniais gimdymais, akių, komplikuotos mišrios traumos, nudegimai; 45 km į Švėkšną, čia vežami psichiniai ligoniai. ). Brangstant autokurui didėja ir piniginės sąnaudos.

Neigiamos įtakos GMP paslaugų organizavimui turi SA ministro 2002-05-23 įsakymas Nr.232, kuris leidžia vienam GMP paslaugų teikėjui turėti vieną brigadą (anksčiau buvo ne mažiau dviejų), pavyzdžiui, po vieną GMP brigadą turi Pagiegių, Rietavo, Kazlų Rūdos GMP skyriai, o Kauno rajone veikia privati GMP stotis finansuojama iš PSDF kuri sudaro tik 0,5 brigados ir kuriai sutartyje su TLK nėra nustatyta aptarnavimo teritorija (tai finansavimo tvarkos pažeidimas). Esant vienai brigadai neįmanoma užtikrinti operatyvumo. Dėl to nukenčia GMP paslaugų kokybė ir gyventojai. Dažniau gaunama gyventojų skundų.

GMP tarnybos pastebi, kad didėja užleistų ligų atvejų, jie tampa daugiau komplikuotesni. Daugėja komplikuotų gimdymų. Dažnėle gimdymų GMP mašinose, namuose. Pagrindinė priežastis - dideli atstumai iki akušerinių stacionarų (pavyzdžiui, Skuodas gimdyves veža į Mažeikius ir Kretinga, atstumas į vieną pusę 55 km arba į Klaipėdą atstumas 80 km. Šilalė veža į Klaipėdą atstumas 87 km arba į Kauną atstumas 140 km.)

Tikslu tobulinti GMP teikiamų paslaugų kokybę SA ministro 2002-07-01 įsakymu Nr. 324 patvirtinta GMP koncepcija ir jos įgyvendinimo priemonių planas. Vienas iš koncepciją ruošusių specialistų tikslas buvo tai, kad ateityje visos GMP stotys ir skyriai turi būti savarankiški ir turėti juridinio asmens statusą. Tą numato ir koncepcijos punktas 3. Tačiau tos pačios koncepcijos punktas 4 palieka galimybę greitąsias prijungti prie ligoninių. Jei GMP bus prijungtos prie stacionarų greitųjų situacija niekuo nesiskirs nuo dabar esamos, nes negaus tiesioginio finansavimo ir negalės racionaliai naudoti greitajai skirtų lėšų.

Reikia paminėti tai, kad buvo aktyviai vykdomas GMP priemonių įgyvendinimo planas, tačiau dėl neaiškių priežasčių šis procesas šiuo metu sulėtėjęs.


REZIUMUOJANT:

1. Esamas GMP finansavimas yra nepakankamas, kad būtų galima užtikrini kokybiškas šiuolaikinio mokslo lygio GMP paslaugas nacionaliniu lygiu;

2. GMP, galutiniame rezultate, atlieka apie 30 % jei nepriskiriamų paslaugų (banalus susirgimai). To priežąstis netobulai organizuojamas BPG darbas, nepagal paskirtį naudojamas GMP transportas;

3. VLK ir TLK vykdydama apmokėjimus už GMP paslaugas pažeidinėja galiojančią finansavimo tvarką (SA ministro 2002-05-23 įsakymą Nr.232);

4. Ateityje būtina peržiūrėti GMP finansavimo tvarką;

5. Reikia skatinti skubiai rengti teisinius aktus reguliuojančius GMP veiklą bei GMP paslaugų kokybę, pavyzdžiui, medicinos normą GMP stotis;

6. Lietuvoje atsirado neigiama tendencija - skaldyti GMP stotis. Šio reiškinio pretekstas - SA ministro 2002-05-23 įsakymas Nr.232, kurį būtina atšaukti.

7. Nėra tikslinga leisti GMP stotis prijungti prie stacionarų. Pavyzdžiui, tokį norą yra išreiškę Plungės, Šakių ir kitos ligoninės;

8. GMP stočių steigėju turi išlikti savivaldybės;

9. GMP stotys turi būti savarankiškos ir turėti juridinio asmens statusą;

10. Kad būtų užtikrintą efektingą ir kokybišką GMP paslauga būtina, kad GMP brigadą sudarytų - vairuotojas-paramedikas ir mažiausiai du medikai.
Kontaktinis asmuo:

LIETUVOS MEDICINOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS

Prezidentas

Algirdas Radvila

telefonas: (8-698)35455; faksas: (37)711713

el.paštas: lmdp@kalnieciai.lt


Neregistruotas
Pranešimai: 92177

2015-04-05 23:04

LINKEJIMAI KAUNO M. 01 (REANIMACINEI BRIGADAI)

Grįžti į

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: 0 ir 0 svečių